Referendum Sluisbuurt aangekondigd

Op 27 september vindt in de gemeenteraad de besluitvorming plaats over Sluisbuurt. De gemeente loopt met dit besluit het risico op een correctief referendum. Een groep bewoners heeft een aankondiging gedaan voor het houden van een referendum over het Sluisbuurtplan. Bij voldoende steunbetuigingen wordt dit referenduminitiatief betrokken bij de besluitvorming.

Het is nog te vroeg om te beoordelen of de VVAB het referendum daadwerkelijk zal ondersteunen, omdat er nog slechts een aankondiging is gedaan en wij nog niet de uitkomst van het raadsdebat kennen en ook niet de uiteindelijke referendumtekst. Echter, er bestaat alleen de mogelijkheid voor een correctief referendum wanneer een aankondiging daartoe met 1.200 handtekeningen wordt ondersteund. De aankondiging wordt vervolgens betrokken bij de voorgenomen beslissing van de gemeenteraad. Er wordt ook getoetst of het referendum voldoet aan de vereisten van de verordening.

De VVAB is gevraagd bekend te maken dat een ieder tot uiterlijk 25 september de tijd heeft om zijn of haar steun kenbaar kan maken. Zonder voldoende steunbetuigingen komt er géén referendum. Het is aan de initiatiefnemers te bepalen of het referendum doorgaat, gelet op het raadsbesluit.

Als u uw handtekening wilt zetten om een referendum mogelijk te maken, doe dat dan hier:
[Aankondiging referendumverzoek Sluisbuurt]
Link naar de pagina van de gemeente:
[Burgerinitiatieven]

Artist impression van Sluisbuurt

Gemeenteplan is enigszins maar onvoldoende aangepast

In december 2016 leverde de VVAB kritiek op het concept-stedenbouwkundig programma voor de nieuwe woonwijk op het Zeeburgereiland. Het gemeenteplan bestaat uit tientallen woontorens met een bouwhoogte die voor Amsterdam - een stad met relatief weinig hoogbouw - grensverleggend is. De superhoogbouw heeft een grote impact op de stad en op de verre omtrek.
Met een alternatief plan toonde architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters aan dat het gewenste aantal woningen en de beoogde dichtheid in het plangebied kunnen worden bereikt zonder super-hoogbouw. Er volgde een publiek debat waarin veel kritiek op het gemeenteplan werd geuit. Vele deskundigen vreesden dat de woningen onbetaalbaar zullen worden, c.q. het de gemeente veel geld zal kosten om de woningen betaalbaar te maken. Als hoogbouw dan niet nodig is, waarom gebeurt het dan, terwijl de hoogbouw aantoonbaar veel risico’s geeft voor de hele omgeving? De VVAB concludeerde in haar zienswijze dat de plannen niet in overeenstemming zijn met het vastgestelde hoogbouwbeleid (Structuur- en hoogbouwvisies). Daardoor is het plan vatbaar voor juridische procedures, die veel vertraging kunnen geven terwijl er nu betaalbare woningen nodig zijn.
De gemeente heeft impliciet toegegeven dat de hoogbouw risico’s met zich mee brengt. Dit blijkt uit het feit dat drie van de 28 torens nu zijn geschrapt en er niet 6 torens van 143 meter maar 5 torens van 125 meter worden voorgesteld, nog steeds een fors programma op een gevoelige locatie. Ook is het stedenbouwkundig ontwerp niet wezenlijk veranderd, zodat de twijfels over de rationaliteit van het plan en de betaalbaarheid van de woningen blijven bestaan.

De definitieve versie van het gemeenteplan wordt op 20 september besproken in de raadscommissie en zal op 27 september in de gemeenteraad worden behandeld.

Meer lezen:
[www.amsterdam.nl/projecten/sluisbuurt]

Vorige berichten:
[Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen]
[Alternatief plan voor Sluisbuurt van Soeters]
[Kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland]


(WS, 12/9/2017)


Email this to someone Deel deze pagina!

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Is het ook mogelijk een handtekening te zetten tégen het referendum?

 ter Balkt 12/9/2017 22:13:01

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.