Foeliedwarsstraat 40-42-50-52 / Rapenburgerstraat 91-93

Foeliepanden moeten behouden blijven

De VVAB heeft kennis genomen van het voorstel van het stadsdeelbestuur om de panden Foeliedwarsstraat 40-42-50-52 geheel te slopen en te vervangen door nieuwbouw en de panden Rapenburgerstraat 91-93 te slopen en te herbouwen. De vereniging vraagt in een raadsbrief de sloop van orde 2-panden te voorkomen.
Foeliedwarsstraat 50-52 (1910) Eerste steen gelegd door Abram Allegro (4,5 jaar) op 15 juli 1910

De vereniging beschouwt de orde 2- bescherming als een belangrijk en onmisbaar instrument voor het behoud van het beschermd stadsgezicht. De binnenstad bestaat immers grotendeels uit relatief eenvoudig gebouwde woonhuizen die niet monumentaal zijn, maar in hun onderlinge samenhang wel van belang zijn voor het behoud van het stadsbeeld. De orde 2-panden vormen de frontlinie in de strijd voor het behoud van de historische binnenstad.

De Foeliepanden hebben naar het oordeel van de vereniging alle kwaliteiten om ze als beeldbepalende objecten te behouden. Ze zijn terecht als orde 2 gewaardeerd. Ze zijn waardevol om te behouden als uitgangspunt van het herstel van de buurt. Bovendien is er sprake van joods erfgoed. De eerste steen van de panden Foeliedwarsstraat 50-52 uit 1910 is gelegd door Abram Allegro, 4,5 jaar toen hij de steen legde, vermoord in Auschwitz op 30 april 1943.

De vereniging vraagt de deelraad niet in te stemmen met het voorstel de Foeliepanden te slopen en verzoekt een eerste aanzet te doen voor het herstel van het stedelijk weefsel dat door de aanleg van de verkeersweg naar de IJ-tunnel is aangetast. Het behoud van in ieder geval de gevels van deze historische panden is daarvan een noodzakelijke voorwaarde.

[Raadsadres] (inclusief notitie over de Foeliepanden) (PDF-bestand)
[Brief aan BMA] (over het quickscan-instrument) (PDF-bestand)

(WS, 10/12/2012, update 21/12/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

De panden moeten niet alleen blijven, denk ook aan de gevelsteen, die erin zit.

 F.Hunfeld 16/12/2012 11:16:03

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.