Nieuwsarchief

2016

VVAB wil geen verruiming van winkeltijden

In een schriftelijke inspraakreactie heeft de VVAB laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen het voorstel van het College om de winkeltijden te verruimen. De VVAB adviseert het College maatregelen te nemen om het gevarieerde winkelaanbod in stand te houden en de diversiteit waar nodig te herstellen.
[Meer lezen]
 

Afschaffing fiscale aftrek onderhoud monumenten

Het kabinet heeft voorgesteld de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten af te schaffen. Deze bezuiniging treft vooral de eigenaren van kleine rijksmonumenten zoals woonhuizen in de Amsterdamse binnenstad. De maatregel is slecht voor monumenten omdat onderhoud zal worden uit- of afgesteld.
[Meer lezen]
 

Geurt Brinkgreve lezing 2016

In de Zuiderkerk vond op donderdag 27 oktober 2016 de viering van de verjaardag van Amsterdam plaats met de Geurt Brinkgrevelezing, dit jaar gehouden door onderzoeksjournalist Floor Milikowski. Van wie is de stad?
[Meer lezen]
 

Geluidsoverlast van evenementen

De VVAB heeft in een brief aan de burgemeester gevraagd om maatregelen tegen de overlast van evenementen, naar aanleiding van de komende herziening van het evenementenbeleid. De vereniging vraagt extra aandacht voor de spraakverstaanbaarheid en nachtrust van de bewoners, maar ook op het risico op gehoorschade van het evenementenpubliek.
[Meer lezen]
 

Meer handhaving nodig

De Bond Heemschut en de VVAB hebben gezamenlijk een notitie aan het stadsdeel Centrum aangeboden waarin zij meer aandacht voor de handhaving bij monumenten vragen. In de notitie doen de erfgoedorganisaties enkele aanbevelingen.
[Meer lezen]
 

Bezwaren tegen bouwplan Heineken Hoek

De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op het bouwplan voor de Heineken Hoek, Leidsplein hoek Kleine-Gartmanplantsoen. In deze zienswijze formuleert de vereniging haar bezwaren tegen het bouwplan.
[Meer lezen]
 

Geen shortstay in de Wittenberg

De rechtbank heeft uitspraak gedaan gedaan in het beroep van de Lutherse Diaconie tegen de weigering van de gemeente een onttrekkingsvergunning te verlenen. De uitspraak luidt dat het beroep ongegrond is. Dit betekent dat de plannen om van het monumentale gebouw een shortstay-hotel zeer onzeker zijn geworden.
[Meer lezen]
 

Oproep: zelf geluid meten tijdens de Europride

De VVAB gaat de actie 'zelf geluid meten' nieuw leven inblazen door daar tijdens de Europride van 23 juli t/m 7 augustus weer mee aan de slag te gaan. Een voorlichtingsavond vindt plaats op maandagavond 1 augustus in het gebouw van d'Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.
[Meer lezen]
 

Inspraak buitenreclame

De gemeente heeft het stedelijk kader buitenreclame geformuleerd dat antwoord geeft op de vraag hoe reclame inpasbaar is in de openbare ruimte. De gemeente wil van ons weten wat wij van het nieuwe kader buitenreclame vinden. Tot en met 26 juli 2016 kon iedereen een zienswijze insturen. De VVAB heeft dat gedaan.
[Meer lezen]
 

Instandhoudingsplicht

Op 1 juli 2016 werd de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Voor het eerst bestaat er nu een instandhoudingsplicht voor monumenten. Dit betekent dat gemeenten nu juridische middelen hebben om eigenaren die Rijksmonumenten ernstig verwaarlozen aan te schrijven.
[Meer lezen]
 

Bouwplan Heineken Hoek ter visie

Momenteel ligt een ontwerpomgevingsvergunning ter visie voor de Heineken Hoek op het Leidseplein. Al eerder was een sloopvergunning ter visie gelegd voor het bestaande gebouw, waartegen de VVAB pro forma bezwaar heeft aangetekend. Tot 20 juli kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum.
[Meer lezen]
 

Vakantieverhuur

In een inspraakreactie bij de bestuurscommissie Centrum heeft Els Iping namens de VVAB gepleit voor een algeheel verbod op vakantieverhuur van hele woningen.
[Meer lezen]
 

Bierfietsverbod 2017

De raadscommissie besprak op 9 juni 2016 het voorstel van het College van B & W om de groepsfiets (lees: bierfiets) volgend jaar te verbieden. In het voorgenomen besluit wordt geregeld dat de burgemeester een gebied kan aanwijzen waar de groepsfiets is verboden. Dat zal pas gebeuren per 1 januari 2017.
[Meer lezen]
 

Hans 't Mannetje overleden

Op 2 mei ontving de VVAB het verdrietige bericht dat Hans 't Mannetje is overleden. Het nieuwe nummer van Binnenstad was toen net naar de drukker gegaan. In het volgende nummer van ons blad zal een artikel aan deze beeldhouwer-restaurator worden gewijd.
[Meer lezen]
 

Reactie op MKB

Els Iping, bestuurslid van de VVAB, reageerde in een brief op een open brief van Bart Drenth, voorzitter van MKB-Amsterdam, over de balans in de binnenstad. De VVAB had samen met Amsterdam City, Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Amsterdam een 'pact' gesloten. De inhoud van deze overeenkomst wordt nu door het MKB op een volstrekt eigen wijze genterpreteerd.
[Meer lezen]
 

Vuurwerkverbod

In een brief aan het College van B & W vragen de erfgoedorganisaties vertegenwoordigd in het Amsterdam Erfgoed Overleg om een mogelijk vuurwerkverbod in de Amsterdamse binnenstad serieus te overwegen. Dit naar aanleiding van een brand in een bijgebouw van de Oude Kerk.
[Meer lezen]
 

Zelf geluid meten!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast bij evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is.
[Meer lezen]
 

Hottug komt er niet

De gemeente heeft het bezwaar van de VVAB tegen de zgn. Hottug, gegrond verklaard. De vergunning die de gemeente reeds had gegeven, is herroepen. De VVAB beschouwt dit als een belangrijk resultaat in de strijd tegen de ongein op het water in de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]
 

Concept-Watervisie

De concept-Watervisie Amsterdam 2040 lag vanaf 7 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage. De Watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018. De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op dit nieuwe beleidsplan voor het water in Amsterdam.
[Meer lezen]
 

Amsterdam, lekker druk?

MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City, Koninklijk Horeca Nederland afdeling Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld over de toenemende drukte in Amsterdam.
[Meer lezen]
 

Wijde Heisteeg 7 gekraakt

Het rijksmonument Wijde Heisteeg 7 is zaterdagmiddag 9 januari 2016 gekraakt. Het pand stond al zeven jaar leeg en was in 2011 al eens gekraakt. De eigenaar heeft een aanvraag ingediend voor gedeeltelijke sloop, waartegen de VVAB in het geweer is gekomen. Deze procedure liep nog toen het pand opnieuw werd gekraakt.
[Meer lezen]
 

Brand in bijgebouw Oude Kerk

Tijdens Oudejaarsavond voorkwam de brandweer een ramp. 'Door hard werken en snel ingrijpen' werd voorkomen dat de Oude Kerk - het oudste en belangrijkste monument van onze stad - in vlammen opging. Een brand in de zolder van een bijgebouw werd snel geblust.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.