Meningspeiling

Herinrichting Muntplein

Varianten A en B: De zwarte pijlen geven de voorgestelde rijrichtingen aan, de rode de vervallen richtingen. Momenteel is de Vijzelstraat tweerichtingsverkeer.

De Rode Loper tussen Centraal Station en Weteringcircuit moet aangenaam worden voor voetgangers en fietsers. Op het Muntplein zit het verkeer elkaar dwars. De gemeente bedacht twee varianten ter verbetering. In variant A wordt het laatste gedeelte van de Vijzelstraat éénrichtingsverkeer, in variant B zelfs geheel afgesloten voor autoverkeer. Het gevolg is sluipverkeer op de grachten.

De achtergrond van het ter visie gelegde herinrichtingsplan wordt gevormd door de Nota Bereikbare Binnenstad, waarin de binnenstad wordt ingericht voor voetgangers en fietsers en de binnenstad steeds autoluwer wordt. Volgens de gemeente lossen de twee varianten de verkeersdrukte op de Munt op, met de minst nadelige gevolgen elders.

Wat is volgens u het beste circulatieplan?

Uitslag van de meningspeiling

Voor welk circulatieplan bent u?

1. Variant A: Eénrichtingsverkeer Vijzelstraat

34%

2. Variant B: Afsluiten van de Vijzelstraat

23%

3. Een ander plan dat het autoverkeer beperkt

23%

4. Laat alles zoals het is

18%

5. Geen / andere mening

1%

n=73

Het is vandaag 23/05/2019.
Deze meningspeiling is gestart op 03/06/2014.

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie vrij stevige kritiek geleverd op het huidige voorstel. Zie verder: Reactie op voorlopig ontwerp Muntplein.

Meer lezen: Publicaties Muntplein.

Vreemd, terwijl er met de gedachte wordt gespeeld een brede, kunstmatige verkeersas als de Vijzelstraat zelfs volledig af te sluiten voor auto's, blijft de Binnenamstel in beide varianten 2-richting.

 M. Regtuit op 4/8/2014 om 06:49:12: 'Een ander plan dat het autoverkeer beperkt'

Sterk voorstander van eenrichtingverkeer op de Binnen-Amstel, vooral tussen Halvemaansbrug en Blauwbrug, zoals de VVAB terecht opmerkt. Curieus dat deze eerdere beslissing niet is meegenomen in het circulatieplan.

 Frank Brouwers op 19/6/2014 om 09:22:49: 'Een ander plan dat het autoverkeer beperkt'

De binnenstad, een gemengd woon en werkgebied, wordt door de gemeente sterk gepromoot als toeristisch trekpleister. De opvang van bezoekers met de auto aan de binnenstad is zeer onvolledig en slecht geregeld. Daarom pas herinrichting van de Munt als sprake is van een adequaat parkeerplan en ontsluitingsplan. Het wordt tijd voor een autoluwe binnenstad met uitsluitend parkeerplaatsen voor bewoners en zakelijk verkeer. Bezoekers in garages buiten de binnenstad.

 Evert van Voskuilen op 17/6/2014 om 13:54:29: 'Een ander plan dat het autoverkeer beperkt'

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Nog geen lid?

Bent u nog geen lid? Door lid te worden, ontvangt u de email-nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van activiteiten van onze vereniging en van ontwikkelingen in de binnenstad. U kunt dan ook reageren op onze artikelen en de pagina's op deze website.
[Lid worden]

Recente meningspeilingen:
[MUPI's in de binnenstad]
[Rode ramen Oude Kerk]
[Vakantieverhuur]
[Terras Aluminiumbrug]
[Badkuip op de stoep]
[Terras Haarlemmerstraat]
[Terras op brug OZ Kolk]
[Heinekenhoek]
[Toegang betalen]
[Terrasuitbreiding]
[Fontein op het Rokin]
[Brugverlichting]
[Spaarbank]
[Nieuwbouw]
[Plezierbootjes]