Amsterdam Cursus 2019/2020

In deze cursus wordt een schets gegeven van de geschiedenis, architectuurgeschiedenis en stedenbouw van de historische binnenstad van Amsterdam. De cursus vindt plaats op een historische locatie in de binnenstad en is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die de geschiedenis van hun stad beter willen kennen. De cursus bestaat uit colleges op academisch niveau, maar is voor iedereen goed te volgen.
Het doel is inzicht te verschaffen wat er zo bijzonder is aan de historische binnenstad van Amsterdam. Daarvoor wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste elementen waaruit de stad bestaat: de grachtenhuizen, de kerken, maar ook de grachten, de stadsplattegrond, etc. Niet alleen de architectuur wordt behandeld, ook de geschiedenis waarvan de stad met haar gebouwde erfgoed de zichtbare uitdrukking is.
In acht opeenvolgende lessen wordt ingegaan op vragen als: Hoe is Amsterdam ontstaan? Hoe zag de middeleeuwse stad eruit? Hoe werd er gebouwd? Hoe is de 17de-eeuwse binnenstad en met name de grachtengordel tot stand gekomen? Hoe zijn latere generaties omgegaan met de 17de-eeuwse koopmansstad? Hoe komt het dat binnenstad zo goed bewaard is gebleven, terwijl andere Europese hoofdsteden ingrijpend aan de moderne tijd zijn aangepast?

We beperken ons in deze cursus tot de historische binnenstad van Amsterdam: Amsterdam binnen de 17de-eeuwse stadsvesting, de Singelgracht, kortweg de Amsterdamse binnenstad. Eind negentiende eeuw waagt Amsterdam de sprong over de stadsvesting. Voor zover het grotere Amsterdam aan bod komt, is dat vanuit het perspectief van de historische binnenstad. De modernisering van de oude koopmansstad komt eveneens aan bod.

Behalve een basiscursus wordt ook twee extra cycli van acht cursusavonden aangeboden. Daarin wordt dieper ingegaan op onderwerpen uit de algemene en uit de architectuurgeschiedenis. De verdiepingscursus architectuurgeschiedenis bestaat al een paar jaar, de verdiepingscursus algemene geschiedenis wordt dit jaar (op veler verzoek) voor het eerst gegeven. De vervolgcursussen zijn uiteraard bedoeld voor hen die de basiscursus reeds hebben gevolgd.

Op de cursusavonden zal veel en fraai, vaak uniek, beeldmateriaal worden getoond, geprojecteerd door een beamer op een groot scherm. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Er wordt een literatuurlijst verstrekt, met verwijzingen naar PDF-bestanden die tezamen een reader vormen.

Walther Schoonenberg (Amsterdam 1957) heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is al jarenlang als architectuurhistoricus verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

Kosten: € 150,- voor leden, € 180,- voor niet-leden, inclusief koffie/thee en een digitale reader (PDF-bestanden). Indien u geen lid bent, kunt u beter eerst lid worden en u dan voor de cursus opgeven, aangezien dat even duur is.

Na afloop van de cursus wordt in overleg met de cursisten een excursie georganiseerd. Dit is bij de cursusprijs inbegrepen.

De inschrijving is nog niet geopend. Deze begint in mei, de cursus zal plaatsvinden in de periode oktober 2019 - maart 2020.

[Basiscursus]

[Verdiepingscursus algemene geschiedenis]

[Verdiepingscursus architectuurgeschiedenis]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Programma

[Basiscursus]
[Vervolgcursus alg. gesch.]
[Vervolgcursus arch.gesch.]