Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Ontwerpbesluit Monumentenvergunning voor het veranderen en vergroten van het gebouw Keizersgracht 164: aantasting van het daklandschap en van de binnenplaats.
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Zienswijze inzake vergroting van monument met kapverdieping.
Herengracht 12 VVAB (wh) 02/10/2009 Nieuwe bouwaanvraag waarbij het pand wordt verhoogd. Door wijze van presenteren niet goed te beoordelen. Verhoging niet acceptabel, rest zeer twijfelachtig
Tweede Laurierdwarsstraat 62 VVAB (wh) 25/09/2009 Alsnog maken van een dakterras dat echter te ver naar voren komt. Aan laten sluiten op toegangsluik en op vormgeving buurpand
Bickersgracht 1 VVAB (wh) 20/08/2009 Zorgvuldig en inventief plan ter vervanging van bestaande bedrijfsbebouwing dat desondanks wel vragen oproept over de ontsluiting aan de waterkant d.m.v. een galerij, een geheel glazen gevel en een verlaging van de kade.
Tuinstraat 193 VVAB (wh) 20/08/2009 Uitbreiding van de vliering tot een hogere kap op een wijze die dit orde 2 pand ernstig aantast.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 06/08/2009 Funderingsherstel dat risico oplevert voor de tot hetzelfde complex behorende monumenten op de nummers 82 en 80 omdat het complex gemeenschappelijke muren heeft.
Prinsengracht 421 VVAB (wh) 06/08/2009 Vervanging moderne gevel door slecht ontworpen historiserende gevel.
Steigerdoekreclame VVAB 04/08/2009 Inspraakreactie op notitie "Concept beleid steigerdoekreclame"
Keizersgracht 524 VVAB (wh) 22/07/2009 Maken van een overstekend dakterras op de uitbouw. Aantasting achtergevel en privacy buren. Overbodig door aanwezigheid van een eigen tuin.
Koninklijk Paleis VVAB 15/07/2009 Monumentenvergunning voor restaureren en bijkleuren van de zandstenen gevels van het voormalige stadhuis van Amsterdam op de Dam
Kerkstraat 271 VVAB (wh) 09/07/2009 Stapeling van te grote dakkapellen in strijd met alle regels.
Raamsteeg 6 VVAB (wh) 09/07/2009 Sloop/nieuwbouw van Rijksmonument dat niet meer te redden was. Herbouw van voorgevel met origineel materiaal gevraagd. Aandacht gevraagd voor diverse discrepanties in tekeningen, gevaar van kelder en privaatrechtelijke problemen. Aangedrongen op preventief beleid t.a.v. bedreigde monumenten.
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 09/07/2009 Aanvraag voor bebouwing op het achtererf van een rijksmonument waarbij de bestaande bebouwing met twee lagen wordt verhoogd. Gezien ligging op het binnenterrein zeer ongewenst.
Oudeschans 15-K VVAB (ww) 07/07/2009 Verbouwingsvergunning woonboot Minerva
Inspraak VVAB 25/06/2009 Opmerkingen t.a.v. bijzondere inspraakprocedures ruimtelijke ordening 2009
Dam 167-171 / Warmoesstraat 9 VVAB (wh) 11/06/2009 GSM-antenne op vleugel Damstraat van Kras. Alleen aanvaardbaar als vervanging van storende antenne op hoofdgebouw.
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 11/06/2009 Terugbrengen pand in oude 19e-eeuwse staat. Balkons te groot. Samenhang met bouwplan achterterrein onduidelijk.
Karthuizersdwarsstraat 26-32 VVAB (wh) 20/05/2009 Vervanging van stalen ramen door grovere aluminium ramen.
Keizersgracht 164 VVAB (wh) 20/05/2009 Onduidelijke aanvrage met nog steeds luchtbehandelingsinstallaties op het dak en t.o.v. buren slecht geplaatste afvoerpijp keuken.
Noord-Zuidlijn AO 15/05/2009 Raadsadres van drie organisaties waaronder VVAB inzake risico's boren tunnel metrolijn onder de oude binnenstad
Kazernestraat 8 A-F VVAB (wh) 04/05/2009 Vernieuwen bebouwing noordelijk binnenterrein en veranderen daarvan in kantoor(2/3) en woning. Zeer ongewenste intensivering van het gebruik van het binnenterrein dat in verband daarmee ook openbaar zou moeten worden.
Project 1012 VVAB 13/04/2009 Schriftelijke inspraakreactie op Project 1012 over de kwaliteitsverbetering van het stadshart en terugdringing van de raamprostitutie
Rozenstraat 72 VVAB 01/04/2009 Intrekken bezwaarschrift op bouwvergunning
Binnengasthuisterrein VVAB 20/03/2009 Bezwaarschrift tegen verleende monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op BG-terrein
Kerkstraat 303-305 VVAB (wh) 05/03/2009 Herstel fundering en maken parkeerkelder, waarbij onvoldoende duidelijk is wat de ruimtelijke randvoorwaarden zijn. Alleen aanvaardbaar als daarover wel duidelijkheid bestaat.
Kerkstraat 303-305 VVAB (wh) 05/03/2009 Intensiveren van de bewoning waarbij een grote glaskap op de uitbouw en grote ramen in de kap worden aangebracht. In strijd met mon.beleid.
Binnengasthuisterrein VVAB 03/03/2009 Zienswijze artikel-19 procedure om hovenstructuur aan te mogen tasten van BG-terrein
Berenstraat 5 B VVAB (wh) 26/02/2009 Verandering en verhoging van kap en uitbreiding achterdeel. De verhoging is een ernstige aantasting van van straatbeeld en daklandschap.
Tweede Laurierdwarsstraat 62 VVAB (wh) 26/02/2009 Sterk van het traditionele beeld afwijkende nieuwbouw t.p.v. onderstuk. Zowel materiaal als vormgeving op deze plaats niet aanvaardbaar.

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1377

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.