Postarchief

Zoekwoorden

[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Rozengracht 117 VVAB (wh) 02/10/2008 Aantasting van monument door verlichte naamsaanduiding ter plaatse van de bestaande die een onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp. Na onzichtbare wijziging vergund. Activering van BMA is niet gelukt.
Thorbeckeplein 11 VVAB (wh) 02/10/2008 Verlichte naamsaanduiding op illegaal aangebrachte zeer lelijke platen voor de ramen van dit monument. Geweigerd wegens strijd met de reclamerichtlijnen maar zonder enige verwijzing naar de illegale situatie.
Kerkstraat 2 VVAB (wh) 25/09/2008 Maken mansardekap met dakkapel die niet past bij de gevel. Tegen dat laatste bezwaar.
Waterlooplein 369-399 VVAB (wh) 25/09/2008 Aanvraag voor slecht vormgegeven gebouwd terras in strijd met bestemmingsplan.
Haarlemmerplein VVAB (wh) 24/09/2008 Bestemmingsplanwijziging i.v.m. uitspraak van de Raad van State voldoet niet, over de hoogtebepalingen in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan
Waarderingskaart VVAB 20/09/2008 Brief over de gebrekkige orde 2-bescherming, herziening waarderingskaart gewenst
Oude Schans t/o 44 VVAB (ww) 18/09/2008 Vervangingsvergunning woonboot Nelly
Haarlemmerstraat 2 VVAB (wh) 04/09/2008 Plaatsen antenne voor telecom op het dak van het hoekpand met de engel. Zeer storend
Marnixstraat 248-250 VVAB (wh) 28/08/2008 Dichtbouwen ruimte onder op- en afritten Europarking t.b.v. grand café. Doorloop achter garage om wordt geblokkeerd door afsluiting trap tussen daklozenopvang en garage. Stedenbouwkundig en architectonisch onaanvaardbaar.
Brouwersgracht 130-134 VVAB (wh) 21/08/2008 Veranderen gehele complex van voormalige schuilkerk, orde 2 pand. Wijziging en verhoging van de voorgevel. Problemen met achterbebouwing.
Kerkstraat 25 VVAB (wh) 21/08/2008 O.a. legalisering airco-unit in keurtuin achter hotel. Strijdig met bestemmingsplan. Gevraagd om handhaving en aandacht voor keurtuinen. Geweigerd wegen aantasting keurtuinen.
Utrechtsestraat 124 / Utrechtsedwarsstraat 74-76 VVAB (wh) 21/08/2008 Nieuwbouw t.p.v. onderstuk in de Utr.dwrsstr. Ontwerp is niet passend en bovendien wordt niets gedaan aan afschuwelijke hoekpand. Gepleit voor een gecombineerd en beter plan.
Nieuwendijk 208 / Eggertstraat 5 VVAB (wh) 31/07/2008 Verbouwing winkel en maken woningen aan achterzijde. Positief maar te veel glas in onderste verdiepingen pal achter de Nieuwe Kerk.
Sarphatistraat 47-55 VVAB (wh) 31/07/2008 Verbouwing waarbij de onderpui wordt aangetast dpor ongelukkige plaatsing van een geldautomaat e.d.
Fagelstraat 44-58 / Jacob Catskade 37-41 VVAB (wh) 24/07/2008 Bouwplan in Westerpark waarbij o.m. de waardevolle bebouwing aan de Catskade 37-41 wordt vervangen door niet passende nieuwbouw. Aangedrongen op bescherming van het stadsgezicht.
Groenburgwal 27 VVAB (wh) 24/07/2008 Maken van extra kamers op het platte dak van het voorhuis ten koste van daklandschap. en in strijd met het bestemmingsplan.
Dam 9 VVAB (wh) 17/07/2008 Verbouwing en uitbreiding Krasnapolsky. Parkeergarage gaat ondergronds maar bebouwing wordt op plaatsen flink verhoogd, waardoor massaliteit toeneemt. Te hoge technische ruimten op het dak. Versterking schaduwwerking op het Blaauwlakenblok. Visueel dichtzetten Pijlsteeg. Verkeersafwikkeling parkeren blijft onbevredigend.
Prinsengracht 587 VVAB (wh) 17/07/2008 Verbouwing voormalige bibiotheek tot hotel. Slechte historiserende gevel die bovendien veel te groot is voor deze plaats. Hotel wordt nog wat groter dan de bibliotheek al was.
Amstel t/o 51 VVAB (wh) 03/07/2008 Steiger voor de Hermitage met een lengte van 20 meter en een diepte van 9 meter. Aandacht gevraagd voor de inrichting en het gebruik van de steiger en aangedrongen op sanering van het gebruik van.oever en water voor de Hermitage.
Keizersgracht 676 VVAB (wh) 03/07/2008 Ongewenste bouw kasje in keurtuin en vragen over gebruik van de hoofdbebouwing.
Marnixstraat 321 VVAB (wh) 03/07/2008 Uitbouw aan souterrain met daarop een dakterras op de beletage. Niet aanvaardbaar door aantasting ensemble (orde 2) en sterk afwijkend vorm in openbare situering aan de Lijnbaansgracht.
Plantage Muidergracht 4 VVAB (wh) 03/07/2008 Verbouwing van het vm. Zeemanlaboratorium tot woningen. Vragen over entree, ramen souterrain en kap. Voor interieur verwezen naar BMA.
Binnengasthuisterrein VVAB 30/06/2008 Bouwaanvraag UvA voor Binnengasthuisterrein (Nieuwe Doelenstraat 15 / Binnengasthuisstraat 19 / Vendelstraat 2 en 8)
Herengracht 405 VVAB (wh) 26/06/2008 Maken dakterras dat door lange zichtlijnen zeer goed zichtbaar is.
Nieuwe Jonkerstraat 13-17 VVAB (wh) 20/06/2008 Bezwaarschrift tegen bouwvergunning voor in alle opzichten van de welstandsnota afwijkend nieuwbouw t.p.v. een orde 2 pand.
Bloemstraat 125 E VVAB (wh) 05/06/2008 Onduidelijke aanvraag voor dakterras te dicht bij voorgevel met trap opzij en wellicht aantasting van privacy van omwonenden (o.a. Rijpenhofje).
Brouwersgracht 187 VVAB (wh) 05/06/2008 Maken dakterras op helft van dubbel orde 2 pand van voor tot achter met aantasting van het symmetrische gevelbeeld.
Wittenburgergracht 313-315 VVAB (wh) 05/06/2008 Vervangen van lage kap op achterbouw door een plat afgedekte opbouw over vrijwel de hele oppervlakte met zeer steile dakschilden, totaal niet passend bij de rest van het gebouw.
Willemsstraat 192-196 VVAB (wh) 22/05/2008 Art.19 WRO voor omstreden plan waarbij sterk afwijkende nieuwbouw t.p.v.onderstuk wordt samengevoegd met belendende orde 2 pand waardoor dat pand ernstig wordt aangetast.
Elandsgracht 101 VVAB (wh) 15/05/2008 Verhogen achterbouw met 3 verdiepingen waaraan veranda’s. Minder gewenste verdichting maar vooral privacyproblemen bij de buren.

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1321

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe® Acrobat ® Reader nodig.