Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Hoogbouw VVAB 17/05/2010 Zienswijze inzake Structuurvisie Amsterdam 2040, o.a. over hoogbouw in en rondom de binnenstad. Daarmee vervalt de brief van 31 december 2009.
Zwanenburgwal 272 - 274 VVAB (wh) 14/05/2010 Aantasting van de achtergevel van een Rijksmonument door kozijnen met schuiframen en bovenlicht te vervangen door kozijnen met naar binnendraaiende ramen.
Binnengasthuisterrein VVAB 06/05/2010 Begeleidende brief bij de nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein.
Binnengasthuisterrein VVAB 06/05/2010 Nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. O.a. antwoord op advies van Paul Meurs en het ICOMOS-advies UNESCO Werelderfgoed.
Hogesluis AO 23/04/2010 Raadsadres van Bond Heemschut, Genootschap Amstelodamum, Cuypers Genootschap en Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad over de sloop van de Hogesluis.
Marnixstraat 366 VVAB (wh) 23/04/2010 Grove aantasting van het dak van een orde-2 pand deeluitmakend van een architectuureenheid, Marnixstraat 362-368, door het slopen en verlagen van het achterdeel van de kap ten behoeve van een dakterras. Tevens het aantasten van het voordakschild door twee forse, ronde dakkapellen. Een en ander is in strijd met de bepalingen in de welstandsnota.
Plantage Middenlaan 23-25 VVAB (wh) 08/04/2010 Wijziging vensters aan de achtergevel van Orde 2-panden, waarbij de karakteristieke getoogde bovendorpels plaatsmaken voor rechte exemplaren. De voorgestelde ingreep leidt tot verdere aantasting van de historische karakteristiek.
Hartenstraat 29 VVAB (wh) 02/04/2010 Afvoerpijp van 0,4m doorsnede geplaatst op 1,5m vanaf de achtergevel van een Rijksmonument. De bijgeleverde tekening geeft een beeld wat volstrekt onacceptabel is voor een Keurblok wat omsloten wordt door Orde-2 panden en Rijksmonumenten.
Leidsestraat 85 / Lange Leidsedwarsstraat 9 VVAB (wh) 19/03/2010 Legalisatie van een sterk dominante afvoerpijp aan Rijksmonumenten waarbij de tuitgevel vrijwel geheel aan het zicht is onttrokken.
Nieuwe Kerkstraat 22-26-28 VVAB (wh) 12/03/2010 Een nieuwe bouwaanvraag voor het veranderen en vergroten van drie panden waarvan één een monument met als gevolg dat licht- en zontoetreding van naast gelegen panden sterk wordt verminderd. Een eerdere bouwaanvraag voor renovatie is reeds goedgekeurd.
Tweede Tuindwarsstraat 7 VVAB (wh) 05/03/2010 Aantasting van het beschermd stadsgezicht door het aanbrengen van een dakopbouw op een orde 2 pand dat ten koste gaat van een huidige oorspronkelijke schuine kap.
Programakkoord VVAB 04/03/2010 Brief aan deelraadspartijen over mogelijke programmapunten voor het nieuwe Programakkoord van het stadsdeel Amsterdam-Centrum
Bestemmingsplan oostelijke eilanden VVAB (wh) 26/02/2010 Het ontbreken van de waarderingkaart in de door het rijk centraal voorgeschreven digitale vorm ontneemt het zicht op planniveau. Bij de perceelsgewijze aanduiding ontbreekt de samenhang. De toegankelijkheid van het bestemmingsplan wordt beperkt daar het niet te raadplegen is op een Apple-computer.
Huidekoperstraat 13-17 VVAB 22/02/2010 Gewijzigde versie van bouwaanvrage ingediend. Onze bezwaren tegen sloop blijven overeind, zie zienswijze van 24 januari 2010.
Binnengasthuisterrein VVAB 12/02/2010 Aanvullende zienswijze op artikel 19-procedure voor wijziging bestemmingsplan Binnengasthuisterrein om hovenstructuur aan te tasten ten behoeve van nieuwbouw UvA (universiteitsbibliotheek).
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 05/02/2010 Nieuwe aanvraag voor funderingsherstel dat risico oplevert voor de monumenten Bloemgracht 80-82 vanwege gemeenschappelijke muren. Zie eerdere zienswijze 6/12/2009.
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 05/02/2010 Bouwaanvraag op achterterrein van Rijksmonument in strijd met bestemmingsplan. Zelfstandige bebouwing op een binnenterrein niet toegestaan. Bouwplan schaadt de buren zeer ernstig in hun woongenot.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 04/02/2010 Ernstig bezwaar tegen ingreep in orde 2-pand waarvan alle beeldbepalende elementen worden verwijderd en de onderpui wordt opengemaakt om te dienen als ingang voor het daarnaast gelegen Museum Amstelkring, beter bekend als Onze Lieve Heer op Solder.
Marnixstraat 237 / Westerkade 12 VVAB (wh) 31/01/2010 Dubbel dakterras zichtbaar aan beide zijden vanaf de openbare ruimte. Vanaf de Westerkade valt het terrashek binnen de zichtlijn. Aan de Marnixstraat wordt het uitzicht van de bewoners van de tegenoverliggende woningen aangetast.
Keizersgracht 607 VVAB (wh) 29/01/2010 Bouw van een tuinhuis tast de openheid van een keurtuinengebied,waar voorheen nooit een bebouwing heeft gestaan, ernstig aan. Twijfel over de toekomstige functie van het tuinhuis.
Prinsengracht 490 -494 VVAB (wh) 27/01/2010 Vernieuwen en uitbreiden van een luchtbehandelingsinstallatie op een binnenterrein naast Rijksmonumenten en Orde 2 panden.
Huidekoperstraat 13-17 VVAB 24/01/2010 Dreigende sloop van 19de-eeuwse koetshuizen in gave gevelwand. Lage waardering - orde 3 - is onterecht. Cuypers Genootschap heeft de monumentenstatus aangevraagd.
Wittenburgergracht 313-315 VVAB (wh) 22/01/2010 Flauw hellende dakvlak van de achteruitbouw wordt vervangen door een verdieping met plat dak en schuingeplaatste wanden. In 2008 eveneens een bouwplan ter visie gelegd, waartegen een zienswijze is ingediend: het was toen eveneens de bedoeling de bestaande kap te slopen.
Hoogbouw VVAB 31/12/2009 Reactie op hoogbouwplannen in nieuwe Structuurvisie.
Reguliersbreestraat 9 VVAB (wh) 25/12/2009 Vervanging van de niet passende onderpui door een betere, die echter niet voldoet aan de welstandseisen en niet bijdraagt aan de gewenste upgrading van de straatwand.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 20/12/2009 Brief aan Museum Amstelkring over museumuitbreiding in OZ Voorburgwal hoek Heintje Hoeksteeg: aantasting van orde 2-pand
Prinsengracht 43 VVAB 20/12/2009 Raadsadres over sloop van orde 2-panden zonder quickscan, in het bijzonder Prinsengracht 43
Damrak 61 VVAB (wh) 04/12/2009 Verbouwing/uitbreiding van de 3e verdieping en de zolder en maken van een dakterras bij een orde 2 pand , waarbij een zeer rommelig daklandschap ontstaat.
Noord-Zuidlijn VVAB 11/11/2009 Vereniging vraagt aan gemeente om bouwfysisch onderzoek monumenten langs het tracé van het tunnenboren.
Nieuwe Leliestraat 84 VVAB (wh) 05/11/2009 Wat hardhandige restauratie van rijksmonument. Twijfels over de nieuwe deur en de uniformering van de ramen in de zijgevel en over de verandering van de vloerniveaus.

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.