Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Anjeliersstraat 57-59 VVAB (wh) 02/07/2010 Wijziging van het bestaande gevelskelet en het gebrek aan overeenkomst tussen bestaande en nieuwe gevelopbouw doet het karakter van het pand geheel verloren gaan en brengt grote schade aan de voorgevel.
Roetersstraat 15/ Nieuwe Achtergracht 127 VVAB (wh) 25/06/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.
Paardenstraat 4 - 6 VVAB (wh) 18/06/2010 Veel te grote dakkapellen brengen grote schade toe aan het aanzicht van het noch gave dak.
Eerste Laurierdwarsstraat 17 A-B VVAB (wh) 11/06/2010 Aantasting van een Orde-2 pand door het vrijwel geheel verwijderen van de schuine kap en het daarop plaatsen van een dakopbouw met dakterras
BMA AO 09/06/2010 Brandbrief van vier Amsterdamse monumentenorganisaties over dreigende bezuinigingen op Bureau Monumenten & Archeologie (BMA).
Lijnbaansgracht 31-32 VVAB (wh) 01/06/2010 Geen noodzaak voor een Monumentenstatus, Orde 2-status voldoende waarborg voor behoud en herstel. Geen bezwaar tegen nieuwbouw mits behoud en herstel van de historische karakteristieke bioscoopgevel.
Reclame door culturele instellingen VVAB 01/06/2010 Brief van Heemschut en de VVAB over de wildgroei aan reclame door culturele instellingen.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 31/05/2010 Bezwaar tegen de afgifte op 12 mei 2010 van de bouwvergunning zonder dat er op dat moment een monumentenvergunning was verleend. In de bouwvergunning wordt niet voldaan aan de voorwaarde welke in de te laat verleende monumentenvergunning is gesteld namelijk een oplossing voor de nadelige effecten op de naast gelegen monumentale panden.
Binnengasthuisterrein VVAB 20/05/2010 Pleitnota bij de rechtbank tegen de monumentenvergunning voor de sloop van monumenten op het Binnengasthuisterrein.
Hoogbouw VVAB 17/05/2010 Zienswijze inzake Structuurvisie Amsterdam 2040, o.a. over hoogbouw in en rondom de binnenstad. Daarmee vervalt de brief van 31 december 2009.
Zwanenburgwal 272 - 274 VVAB (wh) 14/05/2010 Aantasting van de achtergevel van een Rijksmonument door kozijnen met schuiframen en bovenlicht te vervangen door kozijnen met naar binnendraaiende ramen.
Binnengasthuisterrein VVAB 06/05/2010 Begeleidende brief bij de nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein.
Binnengasthuisterrein VVAB 06/05/2010 Nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. O.a. antwoord op advies van Paul Meurs en het ICOMOS-advies UNESCO Werelderfgoed.
Hogesluis AO 23/04/2010 Raadsadres van Bond Heemschut, Genootschap Amstelodamum, Cuypers Genootschap en Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad over de sloop van de Hogesluis.
Marnixstraat 366 VVAB (wh) 23/04/2010 Grove aantasting van het dak van een orde-2 pand deeluitmakend van een architectuureenheid, Marnixstraat 362-368, door het slopen en verlagen van het achterdeel van de kap ten behoeve van een dakterras. Tevens het aantasten van het voordakschild door twee forse, ronde dakkapellen. Een en ander is in strijd met de bepalingen in de welstandsnota.
Plantage Middenlaan 23-25 VVAB (wh) 08/04/2010 Wijziging vensters aan de achtergevel van Orde 2-panden, waarbij de karakteristieke getoogde bovendorpels plaatsmaken voor rechte exemplaren. De voorgestelde ingreep leidt tot verdere aantasting van de historische karakteristiek.
Hartenstraat 29 VVAB (wh) 02/04/2010 Afvoerpijp van 0,4m doorsnede geplaatst op 1,5m vanaf de achtergevel van een Rijksmonument. De bijgeleverde tekening geeft een beeld wat volstrekt onacceptabel is voor een Keurblok wat omsloten wordt door Orde-2 panden en Rijksmonumenten.
Leidsestraat 85 / Lange Leidsedwarsstraat 9 VVAB (wh) 19/03/2010 Legalisatie van een sterk dominante afvoerpijp aan Rijksmonumenten waarbij de tuitgevel vrijwel geheel aan het zicht is onttrokken.
Nieuwe Kerkstraat 22-26-28 VVAB (wh) 12/03/2010 Een nieuwe bouwaanvraag voor het veranderen en vergroten van drie panden waarvan één een monument met als gevolg dat licht- en zontoetreding van naast gelegen panden sterk wordt verminderd. Een eerdere bouwaanvraag voor renovatie is reeds goedgekeurd.
Tweede Tuindwarsstraat 7 VVAB (wh) 05/03/2010 Aantasting van het beschermd stadsgezicht door het aanbrengen van een dakopbouw op een orde 2 pand dat ten koste gaat van een huidige oorspronkelijke schuine kap.
Programakkoord VVAB 04/03/2010 Brief aan deelraadspartijen over mogelijke programmapunten voor het nieuwe Programakkoord van het stadsdeel Amsterdam-Centrum
Bestemmingsplan oostelijke eilanden VVAB (wh) 26/02/2010 Het ontbreken van de waarderingkaart in de door het rijk centraal voorgeschreven digitale vorm ontneemt het zicht op planniveau. Bij de perceelsgewijze aanduiding ontbreekt de samenhang. De toegankelijkheid van het bestemmingsplan wordt beperkt daar het niet te raadplegen is op een Apple-computer.
Huidekoperstraat 13-17 VVAB 22/02/2010 Gewijzigde versie van bouwaanvrage ingediend. Onze bezwaren tegen sloop blijven overeind, zie zienswijze van 24 januari 2010.
Binnengasthuisterrein VVAB 12/02/2010 Aanvullende zienswijze op artikel 19-procedure voor wijziging bestemmingsplan Binnengasthuisterrein om hovenstructuur aan te tasten ten behoeve van nieuwbouw UvA (universiteitsbibliotheek).
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 05/02/2010 Nieuwe aanvraag voor funderingsherstel dat risico oplevert voor de monumenten Bloemgracht 80-82 vanwege gemeenschappelijke muren. Zie eerdere zienswijze 6/12/2009.
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 05/02/2010 Bouwaanvraag op achterterrein van Rijksmonument in strijd met bestemmingsplan. Zelfstandige bebouwing op een binnenterrein niet toegestaan. Bouwplan schaadt de buren zeer ernstig in hun woongenot.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 04/02/2010 Ernstig bezwaar tegen ingreep in orde 2-pand waarvan alle beeldbepalende elementen worden verwijderd en de onderpui wordt opengemaakt om te dienen als ingang voor het daarnaast gelegen Museum Amstelkring, beter bekend als Onze Lieve Heer op Solder.
Marnixstraat 237 / Westerkade 12 VVAB (wh) 31/01/2010 Dubbel dakterras zichtbaar aan beide zijden vanaf de openbare ruimte. Vanaf de Westerkade valt het terrashek binnen de zichtlijn. Aan de Marnixstraat wordt het uitzicht van de bewoners van de tegenoverliggende woningen aangetast.
Keizersgracht 607 VVAB (wh) 29/01/2010 Bouw van een tuinhuis tast de openheid van een keurtuinengebied,waar voorheen nooit een bebouwing heeft gestaan, ernstig aan. Twijfel over de toekomstige functie van het tuinhuis.
Prinsengracht 490 -494 VVAB (wh) 27/01/2010 Vernieuwen en uitbreiden van een luchtbehandelingsinstallatie op een binnenterrein naast Rijksmonumenten en Orde 2 panden.

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1423

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.