Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Keizersgracht 502 VVAB (wh) 27/05/2011 Vergroting van de bestaande dakkapel richting voorgevel overschrijdt de voorgeschreven lengte van 1/3 van de kaplengte.
Kerkstraat 389 VVAB (wh) 27/05/2011 Met het gelijktrekken van de achtergevel van het voorhuis tot aan de achter rooilijn doet het karakter van voor- en achterhuis verloren gaan.
Binnengasthuisterrein VVAB 17/05/2011 Raadsadres inzake hoger beroep stadsdeel tegen uitspraak rechtbank over monumentenvergunning BG-terrein.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 13/05/2011 Nadere motivering bezwaarschrift tegen LED-reclame op City Theater.
Marnixstraat 394A – 404 VVAB (wh) 14/04/2011 Verlichte reclameframes, gemonteerd tegen bestaande kozijnen, vormen een aantasting van het monument.
Herengracht 597 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen verlichte reclame op de Herengracht.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen toestaan van LED-reclame (videoscherm) op City Theater, Kleine Gartmanplantsoen 15.
Rode Loper VVAB 17/03/2011 Aanvullende reactie op herinrichtingsplannen Rode Loper (Damrak, Rokin en Vijzelstraat).
Oudezijds Voorburgwal 77 VVAB (wh) 11/03/2011 Wijziging van een pui, welke uit 2002 dateert, in een historiserende pui met quasi-achtiende eeuwse detaillering in een gevel die in zijn geheel dateert uit de late negentiende eeuw.
Rode Loper VVAB 08/03/2011 Schriftelijk inspraakreactie Bond Heemschut en VVAB op de Rode Loper, herinrichting Damrak, Rokin en Vijzelstraat na aanleg NZ/lijn.
Omgevingsvergunningen VVAB 25/02/2011 Tekeningen bij aanvragen omgevingsvergunning ontbreken, waardoor Waakhonden hun werk niet kunnen doen.
Schippersgracht 12 VVAB (wh) 11/02/2011 Het plan het orde 2 pand met een verdieping te verhogen zal het karakteristieke negentiende-eeuwse huis grote schade toebrengen.
Binnengasthuisterrein VVAB 27/01/2011 Laatste schriftelijke reactie aan de Rechtbank voordat deze uitspraak doet over het bezwaar tegen de Monumentenvergunning.
Handhaving VVAB 31/12/2010 Brief van Bond Heemschut en VVAB over de handhaving van de gebouwde omgeving.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 16/12/2010 Brief aan rechtbank om stadsdeel te dwingen een besluit te nemen over de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
ARS AO 01/12/2010 Brief van het Amsterdam Overleg aan de Raad inzake het omvormingsplan van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).
Prinsengracht t/o 239 VVAB 30/11/2010 Formele ingebrekestelling omdat het stadsdeel niet handhaaft.
Roetersstraat 15 / NieuweAchtergracht 127 VVAB (wh) 19/11/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.
Binnengasthuisterrein VVAB 28/10/2010 Reactie op beantwoording van de vragen van de Rechtbank door het stadsdeel in beroepszaak monumentenvergunning.
OZ Voorburgwal 38 VVAB (wh) 22/10/2010 Aantasting van een Orde 2-pand ten behoeve van uitbreiding Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Reclame op kastjes VVAB 18/10/2010 Verzoek aan stadsdeel om illegale reclame op elektriciteitskastjes op grachten te laten verwijderen. Aankondiging van gerechtelijke stappen bij in gebreke blijven.
Herengracht 12 VVAB (wh) 12/10/2010 De vereniging heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de verleende monumenten vergunning omdat de trap al is gesloopt.
Nicolaas Witsenkade 20 VVAB (wh) 08/10/2010 Restauratie voorgevel van het gemeentemonument niet volgens de regels welke gelden voor een monument.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 06/10/2010 Verzoek tot handhaving van regels bij de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
Thorbeckeplein VVAB 27/09/2010 Brief aan stadsdeelbestuur over verwijdering 19de-eeuws hekwerk van Thorbeckebeeld op Thorbeckeplein. Tevens verzoek BMA voortaan te laten adviseren over elke ingreep in de openbare ruimte.
Historische interieurs VVAB 10/09/2010 Reactie van VVAB en Heemschut over preadvies stadsdeelbestuur over de bescherming van historische interieurs.
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 09/09/2010 Aanvulling op eerdere zienswijze op de concept-raadsvoordracht Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (o.a. over Emma Kinderziekenhuis).
Prinsengracht 577 VVAB (wh) 03/09/2010 Aanbrengen van zonweringen op alle verdiepingen op dit grachtenpand.
Wittenburgergracht 313-315 VVAB (wh) 27/08/2010 In afwijking van de gemeentelijke regels voor Orde-2 panden en in strijd met het advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten heeft het Dagelijks Bestuur een vergunning verleend voor de sloop van de karakteristieke kap. Zie ook zienswijzen d.d.:05-06-2008 en 22-01-2010.
Herengracht 12 VVAB (wh) 13/08/2010 Aantasting van de historische trap naar de eerste verdieping in het voorhuis en van de historische interieurafwerkingen van de zaal in het achterhuis.

[Vorige]...78910111213141516171819202122...[Volgende]

Aantal records=1430

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.