Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Binnengasthuisterrein VVAB 28/10/2010 Reactie op beantwoording van de vragen van de Rechtbank door het stadsdeel in beroepszaak monumentenvergunning.
OZ Voorburgwal 38 VVAB (wh) 22/10/2010 Aantasting van een Orde 2-pand ten behoeve van uitbreiding Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Reclame op kastjes VVAB 18/10/2010 Verzoek aan stadsdeel om illegale reclame op elektriciteitskastjes op grachten te laten verwijderen. Aankondiging van gerechtelijke stappen bij in gebreke blijven.
Herengracht 12 VVAB (wh) 12/10/2010 De vereniging heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de verleende monumenten vergunning omdat de trap al is gesloopt.
Nicolaas Witsenkade 20 VVAB (wh) 08/10/2010 Restauratie voorgevel van het gemeentemonument niet volgens de regels welke gelden voor een monument.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 06/10/2010 Verzoek tot handhaving van regels bij de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
Thorbeckeplein VVAB 27/09/2010 Brief aan stadsdeelbestuur over verwijdering 19de-eeuws hekwerk van Thorbeckebeeld op Thorbeckeplein. Tevens verzoek BMA voortaan te laten adviseren over elke ingreep in de openbare ruimte.
Historische interieurs VVAB 10/09/2010 Reactie van VVAB en Heemschut over preadvies stadsdeelbestuur over de bescherming van historische interieurs.
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 09/09/2010 Aanvulling op eerdere zienswijze op de concept-raadsvoordracht Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (o.a. over Emma Kinderziekenhuis).
Prinsengracht 577 VVAB (wh) 03/09/2010 Aanbrengen van zonweringen op alle verdiepingen op dit grachtenpand.
Wittenburgergracht 313-315 VVAB (wh) 27/08/2010 In afwijking van de gemeentelijke regels voor Orde-2 panden en in strijd met het advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten heeft het Dagelijks Bestuur een vergunning verleend voor de sloop van de karakteristieke kap. Zie ook zienswijzen d.d.:05-06-2008 en 22-01-2010.
Herengracht 12 VVAB (wh) 13/08/2010 Aantasting van de historische trap naar de eerste verdieping in het voorhuis en van de historische interieurafwerkingen van de zaal in het achterhuis.
Herengracht 12 VVAB (wh) 30/07/2010 Zienswijze op het ontwerpbesluit tot verlening van monumentenvergunning, waarbij een monumentaal trappenhuis gesloopt mag worden.
Trafozuil t/o Prinsengracht 286 A-G VVAB (wh) 30/07/2010 Plaatsing van een forse trafozuil pal naast de Berensluis tast het profiel van de Prinsengracht aan en verstoort de zichtlijn naar de Westertoren. Tevens vormt het een aantasting van het voetgangersgebied door plaatsing op de brugvleugel.
Warmoesstraat 155 VVAB (wh) 30/07/2010 Aantasting van een karakteristieke vrij gaaf bewaard gebleven winkelpui, door wijziging van etalageruiten in brede deuren'.
Plantage Muidergracht t.h.v. huisnr. 4 VVAB (wh) 29/07/2010 Aanvraag kapvergunning voor Italiaanse populieren welke deel uit maken van de architectonische opzet van het voormalige Zeemanlaboratorium.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 22/07/2010 Intrekking van het bezwaar tegen de afgifte op 12 mei 2010 van de bouwvergunning zonder dat er op dat moment een monumentenvergunning was verleend.
Plantage Muidergracht 105 VVAB (wh) 16/07/2010 Op het vrijgekomen terrein waar beeldhouwer Hildo Krop zijn woonhuis en atelier had komt in historiserende stijl een bouwvolume wat een pompeuze dissonant vormt in de bestaande gevelwand.
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 08/07/2010 Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan voor de oostelijke binnenstad met name met opmerkingen over blok omsloten door Alexanderstraat, Alexanderkade, Kazernestraat en Sarphatistraat (Emma Kinderziekenhuis).
Anjeliersstraat 57-59 VVAB (wh) 02/07/2010 Wijziging van het bestaande gevelskelet en het gebrek aan overeenkomst tussen bestaande en nieuwe gevelopbouw doet het karakter van het pand geheel verloren gaan en brengt grote schade aan de voorgevel.
Roetersstraat 15/ Nieuwe Achtergracht 127 VVAB (wh) 25/06/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.
Paardenstraat 4 - 6 VVAB (wh) 18/06/2010 Veel te grote dakkapellen brengen grote schade toe aan het aanzicht van het noch gave dak.
Eerste Laurierdwarsstraat 17 A-B VVAB (wh) 11/06/2010 Aantasting van een Orde-2 pand door het vrijwel geheel verwijderen van de schuine kap en het daarop plaatsen van een dakopbouw met dakterras
BMA AO 09/06/2010 Brandbrief van vier Amsterdamse monumentenorganisaties over dreigende bezuinigingen op Bureau Monumenten & Archeologie (BMA).
Lijnbaansgracht 31-32 VVAB (wh) 01/06/2010 Geen noodzaak voor een Monumentenstatus, Orde 2-status voldoende waarborg voor behoud en herstel. Geen bezwaar tegen nieuwbouw mits behoud en herstel van de historische karakteristieke bioscoopgevel.
Reclame door culturele instellingen VVAB 01/06/2010 Brief van Heemschut en de VVAB over de wildgroei aan reclame door culturele instellingen.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 31/05/2010 Bezwaar tegen de afgifte op 12 mei 2010 van de bouwvergunning zonder dat er op dat moment een monumentenvergunning was verleend. In de bouwvergunning wordt niet voldaan aan de voorwaarde welke in de te laat verleende monumentenvergunning is gesteld namelijk een oplossing voor de nadelige effecten op de naast gelegen monumentale panden.
Binnengasthuisterrein VVAB 20/05/2010 Pleitnota bij de rechtbank tegen de monumentenvergunning voor de sloop van monumenten op het Binnengasthuisterrein.
Hoogbouw VVAB 17/05/2010 Zienswijze inzake Structuurvisie Amsterdam 2040, o.a. over hoogbouw in en rondom de binnenstad. Daarmee vervalt de brief van 31 december 2009.
Zwanenburgwal 272 - 274 VVAB (wh) 14/05/2010 Aantasting van de achtergevel van een Rijksmonument door kozijnen met schuiframen en bovenlicht te vervangen door kozijnen met naar binnendraaiende ramen.

[Vorige]...78910111213141516171819202122...[Volgende]

Aantal records=1412

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.