Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Binnengasthuisterrein VVAB 03/08/2011 Ingebrekestelling aan stadsdeel omdat er niet op tijd een beslissing is genomen over de aanvraag monumentenvergunning van de UvA.
Damstraat 30 VVAB (wh) 29/07/2011 Pleidooi voor het behoud en herstel van de etalagepui uit de eerste helft van de twintigste eeuw zodat de bouwgeschiedenis van het pand afleesbaar blijft.
Binnengasthuisterrein VVAB 25/07/2011 Verweer van de vereniging tegen het hoger beroep van de UvA bij de Raad van State tegen de vernietiging van de monumentenvergunning door de Rechtbank Amsterdam.
Keizersgracht 736 VVAB 14/07/2011 Vereniging voegt zich niet in rechtszaak over airco-unit in keurtuin omdat zij het eens is met stadsdeel.
Marnixstraat 394A – 404 VVAB 28/06/2011 Bezwaar tegen LED-reclame aan Nieuwe De La Mar.
Bestemmingsplan Water VVAB 23/06/2011 Schriftelijke inspraakreactie op het concept-bestemmingsplan water.
Nieuwe Jonkerstraat 13-17 VVAB 21/06/2011 Brief aan de Raad van State in verband met beroep van opdrachtgever.
Keizersgracht 502 VVAB (wh) 27/05/2011 Vergroting van de bestaande dakkapel richting voorgevel overschrijdt de voorgeschreven lengte van 1/3 van de kaplengte.
Kerkstraat 389 VVAB (wh) 27/05/2011 Met het gelijktrekken van de achtergevel van het voorhuis tot aan de achter rooilijn doet het karakter van voor- en achterhuis verloren gaan.
Binnengasthuisterrein VVAB 17/05/2011 Raadsadres inzake hoger beroep stadsdeel tegen uitspraak rechtbank over monumentenvergunning BG-terrein.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 13/05/2011 Nadere motivering bezwaarschrift tegen LED-reclame op City Theater.
Marnixstraat 394A – 404 VVAB (wh) 14/04/2011 Verlichte reclameframes, gemonteerd tegen bestaande kozijnen, vormen een aantasting van het monument.
Herengracht 597 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen verlichte reclame op de Herengracht.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen toestaan van LED-reclame (videoscherm) op City Theater, Kleine Gartmanplantsoen 15.
Rode Loper VVAB 17/03/2011 Aanvullende reactie op herinrichtingsplannen Rode Loper (Damrak, Rokin en Vijzelstraat).
Oudezijds Voorburgwal 77 VVAB (wh) 11/03/2011 Wijziging van een pui, welke uit 2002 dateert, in een historiserende pui met quasi-achtiende eeuwse detaillering in een gevel die in zijn geheel dateert uit de late negentiende eeuw.
Rode Loper VVAB 08/03/2011 Schriftelijk inspraakreactie Bond Heemschut en VVAB op de Rode Loper, herinrichting Damrak, Rokin en Vijzelstraat na aanleg NZ/lijn.
Omgevingsvergunningen VVAB 25/02/2011 Tekeningen bij aanvragen omgevingsvergunning ontbreken, waardoor Waakhonden hun werk niet kunnen doen.
Schippersgracht 12 VVAB (wh) 11/02/2011 Het plan het orde 2 pand met een verdieping te verhogen zal het karakteristieke negentiende-eeuwse huis grote schade toebrengen.
Binnengasthuisterrein VVAB 27/01/2011 Laatste schriftelijke reactie aan de Rechtbank voordat deze uitspraak doet over het bezwaar tegen de Monumentenvergunning.
Handhaving VVAB 31/12/2010 Brief van Bond Heemschut en VVAB over de handhaving van de gebouwde omgeving.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 16/12/2010 Brief aan rechtbank om stadsdeel te dwingen een besluit te nemen over de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
ARS AO 01/12/2010 Brief van het Amsterdam Overleg aan de Raad inzake het omvormingsplan van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).
Prinsengracht t/o 239 VVAB 30/11/2010 Formele ingebrekestelling omdat het stadsdeel niet handhaaft.
Roetersstraat 15 / NieuweAchtergracht 127 VVAB (wh) 19/11/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.
Binnengasthuisterrein VVAB 28/10/2010 Reactie op beantwoording van de vragen van de Rechtbank door het stadsdeel in beroepszaak monumentenvergunning.
OZ Voorburgwal 38 VVAB (wh) 22/10/2010 Aantasting van een Orde 2-pand ten behoeve van uitbreiding Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Reclame op kastjes VVAB 18/10/2010 Verzoek aan stadsdeel om illegale reclame op elektriciteitskastjes op grachten te laten verwijderen. Aankondiging van gerechtelijke stappen bij in gebreke blijven.
Herengracht 12 VVAB (wh) 12/10/2010 De vereniging heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de verleende monumenten vergunning omdat de trap al is gesloopt.
Nicolaas Witsenkade 20 VVAB (wh) 08/10/2010 Restauratie voorgevel van het gemeentemonument niet volgens de regels welke gelden voor een monument.

[Vorige]...567891011121314151617181920...[Volgende]

Aantal records=1377

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.