Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Marnixstraat 394A – 404 VVAB 28/06/2011 Bezwaar tegen LED-reclame aan Nieuwe De La Mar.
Bestemmingsplan Water VVAB 23/06/2011 Schriftelijke inspraakreactie op het concept-bestemmingsplan water.
Nieuwe Jonkerstraat 13-17 VVAB 21/06/2011 Brief aan de Raad van State in verband met beroep van opdrachtgever.
Keizersgracht 502 VVAB (wh) 27/05/2011 Vergroting van de bestaande dakkapel richting voorgevel overschrijdt de voorgeschreven lengte van 1/3 van de kaplengte.
Kerkstraat 389 VVAB (wh) 27/05/2011 Met het gelijktrekken van de achtergevel van het voorhuis tot aan de achter rooilijn doet het karakter van voor- en achterhuis verloren gaan.
Binnengasthuisterrein VVAB 17/05/2011 Raadsadres inzake hoger beroep stadsdeel tegen uitspraak rechtbank over monumentenvergunning BG-terrein.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 13/05/2011 Nadere motivering bezwaarschrift tegen LED-reclame op City Theater.
Marnixstraat 394A – 404 VVAB (wh) 14/04/2011 Verlichte reclameframes, gemonteerd tegen bestaande kozijnen, vormen een aantasting van het monument.
Herengracht 597 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen verlichte reclame op de Herengracht.
Kleine Gartmanplantsoen 15 VVAB 07/04/2011 Bezwaar tegen toestaan van LED-reclame (videoscherm) op City Theater, Kleine Gartmanplantsoen 15.
Rode Loper VVAB 17/03/2011 Aanvullende reactie op herinrichtingsplannen Rode Loper (Damrak, Rokin en Vijzelstraat).
Oudezijds Voorburgwal 77 VVAB (wh) 11/03/2011 Wijziging van een pui, welke uit 2002 dateert, in een historiserende pui met quasi-achtiende eeuwse detaillering in een gevel die in zijn geheel dateert uit de late negentiende eeuw.
Rode Loper VVAB 08/03/2011 Schriftelijk inspraakreactie Bond Heemschut en VVAB op de Rode Loper, herinrichting Damrak, Rokin en Vijzelstraat na aanleg NZ/lijn.
Omgevingsvergunningen VVAB 25/02/2011 Tekeningen bij aanvragen omgevingsvergunning ontbreken, waardoor Waakhonden hun werk niet kunnen doen.
Schippersgracht 12 VVAB (wh) 11/02/2011 Het plan het orde 2 pand met een verdieping te verhogen zal het karakteristieke negentiende-eeuwse huis grote schade toebrengen.
Binnengasthuisterrein VVAB 27/01/2011 Laatste schriftelijke reactie aan de Rechtbank voordat deze uitspraak doet over het bezwaar tegen de Monumentenvergunning.
Handhaving VVAB 31/12/2010 Brief van Bond Heemschut en VVAB over de handhaving van de gebouwde omgeving.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 16/12/2010 Brief aan rechtbank om stadsdeel te dwingen een besluit te nemen over de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
ARS AO 01/12/2010 Brief van het Amsterdam Overleg aan de Raad inzake het omvormingsplan van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).
Prinsengracht t/o 239 VVAB 30/11/2010 Formele ingebrekestelling omdat het stadsdeel niet handhaaft.
Roetersstraat 15 / NieuweAchtergracht 127 VVAB (wh) 19/11/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.
Binnengasthuisterrein VVAB 28/10/2010 Reactie op beantwoording van de vragen van de Rechtbank door het stadsdeel in beroepszaak monumentenvergunning.
OZ Voorburgwal 38 VVAB (wh) 22/10/2010 Aantasting van een Orde 2-pand ten behoeve van uitbreiding Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Reclame op kastjes VVAB 18/10/2010 Verzoek aan stadsdeel om illegale reclame op elektriciteitskastjes op grachten te laten verwijderen. Aankondiging van gerechtelijke stappen bij in gebreke blijven.
Herengracht 12 VVAB (wh) 12/10/2010 De vereniging heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de verleende monumenten vergunning omdat de trap al is gesloopt.
Nicolaas Witsenkade 20 VVAB (wh) 08/10/2010 Restauratie voorgevel van het gemeentemonument niet volgens de regels welke gelden voor een monument.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 06/10/2010 Verzoek tot handhaving van regels bij de illegaal verbouwde woonboot, de Bas Boot.
Thorbeckeplein VVAB 27/09/2010 Brief aan stadsdeelbestuur over verwijdering 19de-eeuws hekwerk van Thorbeckebeeld op Thorbeckeplein. Tevens verzoek BMA voortaan te laten adviseren over elke ingreep in de openbare ruimte.
Historische interieurs VVAB 10/09/2010 Reactie van VVAB en Heemschut over preadvies stadsdeelbestuur over de bescherming van historische interieurs.
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 09/09/2010 Aanvulling op eerdere zienswijze op de concept-raadsvoordracht Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (o.a. over Emma Kinderziekenhuis).

[Vorige]...567891011121314151617181920...[Volgende]

Aantal records=1373

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.