Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Tweede Anjeliersdwarsstraat 7 en 9 VVAB (wh) 16/03/2012 Met het samenvoegen van twee orde 2 panden en het daarbij volledig verwijderen van de tussenmuur tussen de percelen verdwijnt de structuur op de begane grond. De karakteristiek van beide winkelpuien strookt niet meer met de plattegrond en is een aantasting van het van het beschermde stadsgezicht.
Westerstraat 34 VVAB (wh) 16/03/2012 Het verwijderen van een drietal oorspronkelijke schoorstenen en het plaatsen van een dakkapel op een orde 2 pand tast het beschermde stadsgezicht op een onaanvaardbare wijze aan.
Binnengasthuisterrein VVAB 13/03/2012 Reactie op de reactie van UvA op het VVAB-rapport over het Binnengasthuisterrein.
UNESCO Werelderfgoed VVAB 13/03/2012 Brief over de monitoring van het UNESCO Werelderfgoed, opgesteld door de Bond Heemschut en de VVAB, naar aanleiding van een gesprek daarover met het Bureau Werelderfgoed.
Marnixstraat 291-295 VVAB 02/03/2012 Aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus van Marnixstraat 291-295 / Westerkade 23-25.
Binnengasthuisterrein VVAB 08/02/2012 Rapport met onafhankelijke deskundigenrapporten over de onderzoeksrapporten van de UvA inzake het Binnengasthuisterrein.
Noord/Zuidlijn VVAB 08/02/2012 Brief aan het stadsdeelbestuur over het mogelijk overkappen van de drie metroingangen van de Noord/Zuidlijn in de binnenstad.
Noord/Zuidlijn VVAB 08/02/2012 Brief aan het college van B & W over het mogelijk overkappen van de drie metroingangen van de Noord/Zuidlijn in de binnenstad.
Rode Loper VVAB 05/02/2012 Reactie van de Bond Heemschut en de VVAB op de Reactienota herinrichting Damrak, Rokin, Vijzelstraat (Rode Loper).
Herengracht 595 VVAB (wh) 03/02/2012 Aangebrachte gevelreclame in strijd met het reglement van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam m.b.t. gevelreclame op de grachten van de binnenstad.
Bestemmingsplan Water VVAB 25/01/2012 Zienswijze conceptbestemmingsplan Water, vervolg op inspraakreactie 23 juni 2011.
Haarlemmerplein VVAB 12/01/2012 Inspraakreactie op de herinrichting van het Haarlemmerplein: te weinig ambitieus, houdt geen rekening met de cultuurhistorische aspecten.
Verordening op het Binnenwater VVAB 12/01/2012 Inspraakreactie op een voorgestelde wijziging van de VOB om niet-watergebonden activiteiten, namelijk hotelboten, toe te staan.
Haarlemmerdijk 57 VVAB (wh) 30/12/2011 Een zeldzame karakteristieke onderpui met diep portiek uit de jaren dertig dreigt vervangen te worden door een vlak in de gevel liggende moderne pui.
Binnengasthuisterrein VVAB 29/12/2011 Brief aan de directeur van de RCE i.v.m. het Advies Asselbergs.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/12/2011 Zienswijze tevens bezwaar tegen voornemen de Bas Boot een ligplaatsvergunning te geven, ondanks strijdigheid met regels.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/12/2011 Ingebrekestelling van het stadsdeel bij de rechtbank vanwege uitblijven van een beslissing.
Wijde Heisteeg 9 VVAB 19/12/2011 Melding van bouwen zonder vergunning: handhavingsverzoek om oude toestand met borstwering te herstellen.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 09/12/2011 Vraag aan de Rechtbank hoe het staat met deze procedure, handhaving van de regels bij de Bas Boot.
Weteringschans 84 A VVAB (wh) 02/12/2011 Pand uit de beginjaren 60 wordt gesloopt en vervangen door een pand waarvan de gevel een mislukt kopie is van het oorspronkelijke pand uit de negentiende eeuw. Het oorspronkelijke pand was een spiegelbeeld van het naast gelegen pand op nummer 84 B. Het nieuwe pand is 4,10 m hoger en heeft meer verdiepingen met navenant meer ramen.
Nota Hotelbeleid Binnenstad VVAB 30/11/2011 Inspraakreactie op de concept-nota Hotelbeleid Binnenstad 2012-2015 waarin de VVAB enkele aanbevelingen doet om een monocultuur in de binnenstad te voorkomen.
Binnengasthuisterrein VVAB 29/11/2011 Verzoek om overleggen van alle correspondentie van stadsdeel met UvA en de VVAB de gelegenheid geven te reageren voordat er een besluit wordt genomen.
Leidsestraat 20 VVAB (wh) 16/11/2011 Sloop en volumevergroting van het achterhuis.
Lindengracht 184 VVAB (wh) 16/11/2011 Hekwerk op dakterras vormt een aantasting van een orde 2-pand.
Schippersgracht 12 VVAB (wh) 16/11/2011 Onduidelijke tekeningen over wijziging onderpui.
Marnixstraat 305 - 307 (hoek Bloemgracht) VVAB (wh) 11/11/2011 Onlangs fraai ingericht stuk openbare ruimte wordt op onacceptabele wijze aangetast door een tijdelijk kantoorgebouw wat daarbij tevens afwijkt van het bestemmingsplan Jordaan 1999.
Erfgoedvisie VVAB 30/10/2011 Reactie op de Erfgoedvisie van wethouder Gehrels.
Binnengasthuisterrein VVAB 26/09/2011 Raadsadres over uitblijven beslissing stadsdeel over monumentenvergunning.
Herengracht 298 VVAB 17/09/2011 Verzoek tot handhaving inzake lichtreclame aan de gevel op de gracht (waar een strenger reclame-regiem geldt).
Markiezen VVAB 08/09/2011 Raadsadres als reactie op raadsnotitie om Welstandsnota te wijzigen om markiezen algemeen toe te staan. Dat vinden wij een zeer slecht idee.

[Vorige]...567891011121314151617181920...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.