Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Omgevingsvisie IJ-oevers VVAB 28/09/2017 'Het IJ, de parel van de stad’. Raadsadres samen met Amsterdam-Noord, Groene Stad aan het IJ, inzake een te ontwikkelen omgevingsvisie voor het IJ.
Rasphuispoort VVAB 26/09/2017 Reactie op de brief van het stadsdeel waarin werd vermeld dat de procedure tijdelijk is stopgezet.
Evenementenbeleid VVAB (wb) 22/09/2017 Inspraakreactie op nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen (aanbiedingsbrief plus bijlage)
DANCE-evenement Nieuwmarkt VVAB (wb) 19/09/2017 Zienswijze inzake aanvraag evenementenvergunning voor een DANCE-evenement op de Nieuwmarkt
Verkiezingsdebat VVAB 13/09/2017 Programmapunten VVAB toegezonden aan de politieke partijen, met vooraankondiging van verkiezingsdebat in 2018.
Terrassen VVAB 08/09/2017 Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel Kloverniersburgwal 127
Van Houtenpanden VVAB 05/09/2017 Reactie op de nieuwe voordracht inzake de Van Houtenpanden i.v.m. vergadering in bestuurscommissie vanavond.
Rasphuispoort VVAB 31/07/2017 Brief aan RCE over de gedeeltelijke sloop van de Rasphuispoort
Rasphuispoort VVAB 31/07/2017 Aanvulling op bezwaarschrift: heeft ook betrekking op eerder verleende vergunning
Liefdesslotjes VVAB 21/07/2017 Brief aan het stadsdeelbestuur over de liefdesslotjes aan de Staalbrug en andere bruggen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 21/07/2017 Verzoek tot aanschrijving en overhandiging van rapport Heijmans aan de vergunningverlener.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 21/07/2017 Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans
Wijde Heisteeg 7 VVAB 17/07/2017 Brief waarin de VVAB zegt geen uitstel te willen van de zitting.
Terrassen VVAB 13/07/2017 Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake terras brugvleugel Kloveniersburgwal 127
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 11/07/2017 Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake sloop- en bouwvergunning voor de Heineken Hoek
UNESCO Werelderfgoed VVAB 07/07/2017 Brief aan het UNESCO Werelderfgoedcomité over Amsterdamse hoogbouwplannen met een visuele impact op het Werelderfgoed.
Terrassen VVAB 29/06/2017 Nadere stukken inzake Kloveniersburgwal 127.
Herengracht 572 VVAB 26/06/2017 Handhavingsverzoek inzake de bak in de keurtuin van Herengracht 572
Rasphuispoort VVAB 26/06/2017 Bezwaarschrift inzake vergunning voor gedeeltelijke sloop van de Rasphuispoort
Binnengasthuisterrein VVAB 16/06/2017 Brief aan de UvA over Binnengasthuisterrein
Meldplicht VVAB 02/06/2017 Inspraakreactie over het voorstel van de gemeente om een meldplicht voor vakantieverhuur van woningen in te voeren.
Van Houtenpanden VVAB 05/05/2017 Raadsadres inzake het willen afzien van de aanwijzing als gemeentelijk monument van een groep geselecteerde Van Houtenpanden
Terrassen VVAB 11/04/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake het terras op de brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127
Keizersgracht 324 VVAB 05/04/2017 Briefje aan Amerborgh over de zinken kap op Felix Meritis.
Runstraat 15-17 VVAB 04/04/2017 Handhavingsverzoek inzake doorbraak tussen twee winkelpanden in de Runstraat, in strijd met bestemmingsplan.
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake het beroep tegen de herbouw van het tuinhuis
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Nadere stukken in verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het zwembad
Keizersgracht 318 VVAB 22/03/2017 Bouwstop gevraagd vanwege illegale sloop monumentaal interieur.
Herengracht 572 VVAB 15/03/2017 Verzoek voor een voorlopige voorziening i.v.m. aankondiging te zullen bouwen vooruitlopend op uitspraak op beroep.
Terrassen VVAB 13/03/2017 Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1377

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.