Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 30/08/2013 Vraag aan het stadsdeel of de procedure voor de plaatsing op de monumentenlijst is een aanvang heeft genomen en verzoek om de kennisgeving aan ons toe te zenden.
Varen in Amsterdam VVAB 19/08/2013 Reactie op nieuw stuk van Waternet inzake de Hottug.
Wertheimpark VVAB 12/08/2013 Inspraakreactie herinrichting Wertheimpark en omgeving.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 06/08/2013 WOB-verzoek aan Waternet om een TNO-advies op te vragen.
Reguliersgracht 38 VVAB 26/07/2013 Pro-forma beroep tegen besluit rechtbank inzake Reguliersgracht 38 hoek Keizersgracht.
Herengracht 572 VVAB 23/07/2013 Reactie op aanvullende stukken ingebracht op hoorzitting bezwaarschriftencommissie.
Oudekerksplein 17 VVAB 23/07/2013 Bezwaarschrift tegen besluit om sloop inwendige muren Oudekerksplein 17 als niet-vergunningsplichtig te beschouwen.
Bloemgracht 47 VVAB 17/07/2013 Bezwaarschrift tegen vergunning voor gebouwd terras aan het water van de Bloemgracht.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 15/07/2013 Proforma bezwaar tegen enkele vergunningen op het water omdat ze niet ter visie hebben gelegen.
Varen in Amsterdam VVAB 11/07/2013 Aanvullende brief inzake de Hottug i.v.m. zitting bezwaarschriftencommissie.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 03/07/2013 Brief aan Museum Ons' Lieve Heer op Solder over het Orde 2-pand OZ Voorburgwal 38 dat het museum wil slopen.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 03/07/2013 Intrekking beroep bij de rechtbank inzake de Bas Boot, bevestiging deel te willen nemen aan beroep van de Bas Boot tegen besluit van het stadsdeel te zullen handhaven.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 26/06/2013 Inspraakreactie aan College B & W over de nota Varen in Amsterdam, opgesteld door de Werkgroep Water.
Oudekerksplein 17 VVAB 18/06/2013 Brief aan de Stichting de Oude Kerk over bouwstop en mogelijk bezwaar van de vereniging daartegen.
UNESCO Werelderfgoed VVAB 12/06/2013 Gezamenlijke brief van Heemschut en de VVAB aan het Bureau Werelderfgoed over de monitoring UNESCO Werelderfgoed.
Varen in Amsterdam VVAB 11/06/2013 Bezwaar tegen het verlenen van vergunningen voor de Hottug, een drijvende badkuip op het water.
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 10/06/2013 Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor Duintjer, Vijzelstraat.
Oudekerksplein 17 VVAB 22/05/2013 Verzoek aan stadsdeel om een bouwstop voor de Oude Kerk af te kondigen in verband met bouw- en sloopwerkzaamheden zonder vergunning in Oudekerksplein 17.
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 02/05/2013 Zienswijze op conceptbestemmingsplan Duintjer voor de transformatie van het vml. ABN-gebouw in de Vijzelstraat.
Damrak VVAB 01/05/2013 Brief over het water als openbare ruimte op het Damrak betrekken bij opschoningsoperatie.
Raadsverkiezingen AO 24/04/2013 Brief van het Amsterdam Overleg met een verzoek aan politieke partijen aandacht te besteden aan erfgoed in de verkiezingsprogramma's.
Herengracht 572 VVAB 19/04/2013 Bezwaarschrift tegen tuinhuis-zwembad in de keurtuin van Herengracht 572.
Herengracht 572 VVAB 19/04/2013 Verzoek om voorlopige voorziening bij rechtbank i.v.m. verleende vergunning voor zwembad-tuinhuis.
Bloemgracht 47 VVAB 17/04/2013 Handhavingsverzoek vanwege bouwen zonder vergunning van een gebouwd terras op de Bloemgracht.
Marnixstraat 291-295 VVAB 17/04/2013 Zienswijze op negatief BMA-advies inzake de aanwijzing van dit complex als gemeentelijk monument.
Lange Niezel 16 VVAB 03/04/2013 Handhavingsverzoek inzake illegaal slopen en bouwen aan rijksmonument Lange Niezel 16
Reguliersgracht 38 VVAB 15/03/2013 Antwoord op verweerschrift stadsdeel in deze zaak.
Conceptbestemmingsplan 1012 VVAB 04/03/2013 Schriftelijke inspraakeactie op het conceptbestemmingsplan 1012: het stadsdeel staat uitbreiding van de horeca toe, terwijl de woonfunctie moet worden versterkt.
Herengracht 572 VVAB 04/03/2013 Zienswijze op de aanvraag om een zwembad vermomd als tuinhuis te bouwen in de beschermde keurtuin achter Herengracht 572.
Keizersgracht 271-287 VVAB 04/03/2013 Raadsadres over het legaliseren van illegale bebouwing in de keurtuin achter Keizersgracht 271-287.

[Vorige]...234567891011121314151617...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.