Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 10/06/2013 Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor Duintjer, Vijzelstraat.
Oudekerksplein 17 VVAB 22/05/2013 Verzoek aan stadsdeel om een bouwstop voor de Oude Kerk af te kondigen in verband met bouw- en sloopwerkzaamheden zonder vergunning in Oudekerksplein 17.
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 02/05/2013 Zienswijze op conceptbestemmingsplan Duintjer voor de transformatie van het vml. ABN-gebouw in de Vijzelstraat.
Damrak VVAB 01/05/2013 Brief over het water als openbare ruimte op het Damrak betrekken bij opschoningsoperatie.
Raadsverkiezingen AO 24/04/2013 Brief van het Amsterdam Overleg met een verzoek aan politieke partijen aandacht te besteden aan erfgoed in de verkiezingsprogramma's.
Herengracht 572 VVAB 19/04/2013 Bezwaarschrift tegen tuinhuis-zwembad in de keurtuin van Herengracht 572.
Herengracht 572 VVAB 19/04/2013 Verzoek om voorlopige voorziening bij rechtbank i.v.m. verleende vergunning voor zwembad-tuinhuis.
Bloemgracht 47 VVAB 17/04/2013 Handhavingsverzoek vanwege bouwen zonder vergunning van een gebouwd terras op de Bloemgracht.
Marnixstraat 291-295 VVAB 17/04/2013 Zienswijze op negatief BMA-advies inzake de aanwijzing van dit complex als gemeentelijk monument.
Lange Niezel 16 VVAB 03/04/2013 Handhavingsverzoek inzake illegaal slopen en bouwen aan rijksmonument Lange Niezel 16
Reguliersgracht 38 VVAB 15/03/2013 Antwoord op verweerschrift stadsdeel in deze zaak.
Conceptbestemmingsplan 1012 VVAB 04/03/2013 Schriftelijke inspraakeactie op het conceptbestemmingsplan 1012: het stadsdeel staat uitbreiding van de horeca toe, terwijl de woonfunctie moet worden versterkt.
Herengracht 572 VVAB 04/03/2013 Zienswijze op de aanvraag om een zwembad vermomd als tuinhuis te bouwen in de beschermde keurtuin achter Herengracht 572.
Keizersgracht 271-287 VVAB 04/03/2013 Raadsadres over het legaliseren van illegale bebouwing in de keurtuin achter Keizersgracht 271-287.
Rode Loper VVAB 04/03/2013 Gezamenlijke brief van de VVAB en de Bond Heemschut over de openbare ruimte van het Damrak, terrasuitbouwen en het natte Damrak.
Reguliersgracht 38 VVAB 19/02/2013 Brief aan BMA over deze kwestie met uitspraak voorzieningenrechter als bijlage.
Herengracht 595 VVAB 18/02/2013 Intrekking bezwaar inzake de reclame Herengracht 595 omdat een nieuwe vergunning is verleend voor een wijziging die aan onze wensen voldoet.
Lange Niezel 16 VVAB 12/02/2013 WOB-verzoek inzake illegale werkzaamheden aan de kap van het rijksmonument Lange Niezel 16.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 12/02/2013 Toezending van inschrijving handelsregister en statuten aan rechtbank Amsterdam i.v.m. bezwaar Bas Boot.
Herengracht 595 VVAB 08/02/2013 Nader stuk voor de rechtbank inzake de brief die wij aan stadsdeel stuurden over de reclameuiting booking.com.
Rokin / Damrak AO 07/02/2013 Gezamenlijke brief van de leden van het Amsterdam Overleg, waaronder de VVAB, aan het gemeentebestuur over de nieuwbouwontwikkelingen aan het Damrak/Rokin. Gevraagd wordt om de instelling van een stadsbouwmeester.
Banieren VVAB 06/02/2013 Inspraakreactie op 'Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte'.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 06/02/2013 Bezwaar bij rechtbank tegen uitblijven besluit over de Bas Boot, Prinsengracht t/o 239.
Rokin / Damrak VVAB 01/02/2013 Opnieuw een raadsadres aan de deelraad van stadsdeel Centrum over het Fortisgebouw, Rokin.
Herengracht 595 VVAB 29/01/2013 Brief aan het stadsdeel waarin het geschil over de reclame Herengracht 595 naar ieders tevredenheid kan worden beƫindigd, indien het stadsdeel meewerkt.
Keizersgracht 164 VVAB 28/01/2013 De vereniging bevestigt dat zij als belanghebbende partij mee wil doen in het geding van M. Drinkwaard inzake Hotel Toren, Keizersgracht 164.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 28/01/2013 Intrekking beroep inzake Bas Boot, Prinsengracht t/o 239.
Reguliersgracht 38 VVAB 23/01/2013 Nadere stukken voor de rechtbank inzake Reguliersgracht 38.
Rokin / Damrak VVAB 17/01/2013 Raadsadres tevens brief aan DB over nieuwbouw Fortisgebouw aan het Rokin. Er wordt om een beeldkwaliteitsplan gevraagd.
Foeliedwarsstraat 40-52 VVAB 21/12/2012 Brief aan BMA over de orde 2- en quickscan-problematiek n.a.v. de kwestie-Foeliepanden.

[Vorige]...234567891011121314151617...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.