Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Keizersgracht 164 VVAB 20/04/2015 Ingebrekestelling vanwege niet tijdig besluiten na uitspraak van de rechtbank inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 20/04/2015 Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt.
Beursplein VVAB 13/04/2015 Inspraakreactie Beursgebied en concept-terrassenplan Beursplein.
Keizersgracht 164 VVAB 02/04/2015 Reactie op verweerschrift gemeente in de procedure sloopvergunning Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 02/04/2015 Proforma bezwaar tegen exploitatievergunning voor open sloepen in de grachten.
Keizersgracht 164 VVAB 25/03/2015 Brief aan mevr Van Pinxteren over ontwikkelingen rond Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure.
Westerdoksdijk VVAB 17/03/2015 Raadsadres inzake het Good Hotel, Westerdoksdijk.
Keizersgracht 324 VVAB 16/03/2015 Brief aan projectontwikkelaar over herbestemming Felix Meritis.
Wijde Heisteeg 7 VVAB (wh) 23/02/2015 Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen.
PvEM VVAB 19/02/2015 Raadsadres over de juridische status van het PvEM 2009.
Oudekerksplein 15 VVAB 11/02/2015 Brief aan het bestuur van de St. Oude Kerk over steigerconstructie op dak van de Oude Kerk.
Herengracht 572 VVAB 02/01/2015 Reactie op verweerschrift, bevat tevens reactie van De Fabryck op rapport Vlaardingerbroek.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 16/12/2014 Aangezien we geen antwoord hebben gekregen, herinneren we aan onze vragen die wij over de Amfibike stelden.
Fietsparkeren VVAB 08/12/2014 Raadsadres over de problematiek van het fietsparkeren op het water, n.a.v. plannen om de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein te bestemmen daarvoor.
Keizersgracht 324 VVAB 03/12/2014 Brief aan gemeente, afd. OGA, over de verkoop van Felix Meritis en de verkoopcondities daarbij en verzoek om inzage in stukken.
Short stay VVAB 21/11/2014 Raadsadres waarin om maatregelen wordt gevraagd n.a.v. de komst van short stay in Wittenberg: balans in de binnenstad wordt verstoord.
Stationsplein VVAB 17/11/2014 Brief aan ProRail met het verzoek de luifels van de voorgevel van het Centraal Station aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen.
Keizersgracht 164 VVAB 14/10/2014 Reactie op brief advocaat Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 14/10/2014 Vraag over stand van zaken inzake bierwaterfiets (amfibike) aan Waternet.
Vlaggen VVAB 30/09/2014 Handhavingsverzoek vlaggen op grachten, bevat inventarisatie en afbeeldingen.
Keizersgracht 164 VVAB 15/09/2014 Reactie op herstelbesluit Hotel Toren.
Keizersgracht 164 VVAB 15/09/2014 Reactie op sloopvergunning Hotel Toren.
Keizersgracht 164 VVAB 15/08/2014 Bevestiging dat de VVAB tot 15 september de tijd neemt om te reageren.
Oudekerksplein 15 VVAB 11/07/2014 Intrekking hoger beroep bij de Raad van State vanwege bereiken van overeenstemming over de toreningangplannen van de Oude Kerk.
Frederiksplein VVAB 25/06/2014 Schriftelijke inspraakreactie vergroting schoolplein ASVO-School aan het Frederiksplein bij de Achtergracht.
Oudekerksplein 15 VVAB 16/06/2014 Gronden voor beroep tegen uitspraak rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen.
Muntplein VVAB 13/06/2014 Schriftelijke inspraakreactie op het voorlopig ontwerp Muntplein e.o.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 10/06/2014 Gronden voor het beroep inzake de Hottug.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1423

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.