Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Keizersgracht 164 VVAB 01/06/2015 Brief aan het stadsdeel vanwege het niet reageren op onze brief van 25 maart.
Varen in Amsterdam VVAB 27/05/2015 Gronden van bezwaar inzake de vergunde sloepen door Waternet.
Oudekerksplein 15 VVAB 26/05/2015 Reactie op brief mevr Grandjean inzake het dakterras op de Oude Kerk.
Keizersgracht 164 VVAB 21/05/2015 Reactie op verzoek van het stadsdeel aan de RvS voor een voorlopige voorziening inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 10/05/2015 Nadere stukken o.a. onafhankelijke contraexpertise van Wolbert Vroom.
Terrassen VVAB 29/04/2015 Zienswijze inzake de conceptwijziging Terrassenbeleid 2011 waarin de VVAB bezwaar maakt tegen de komst van terrassen op brugvleugels.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 29/04/2015 WOB-verzoek inzake Wijde Heisteeg 7.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/04/2015 Nadere gronden in bezwaar tegen ingreep in rijksmonument, waaronder sloop van 17de-eeuwse incl rapport Fraijman.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Heule van Short Stay Group als reactie op zijn email n.a.v. ingezonden brief, open brief aan de burgemeester over de balans in de binnenstad.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Van der Avert van Amsterdam Promotion als reactie op zijn email over onze ingezonden brief in de krant over de balans in de binnenstad.
Keizersgracht 164 VVAB 20/04/2015 Ingebrekestelling vanwege niet tijdig besluiten na uitspraak van de rechtbank inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 20/04/2015 Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt.
Beursplein VVAB 13/04/2015 Inspraakreactie Beursgebied en concept-terrassenplan Beursplein.
Keizersgracht 164 VVAB 02/04/2015 Reactie op verweerschrift gemeente in de procedure sloopvergunning Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 02/04/2015 Proforma bezwaar tegen exploitatievergunning voor open sloepen in de grachten.
Keizersgracht 164 VVAB 25/03/2015 Brief aan mevr Van Pinxteren over ontwikkelingen rond Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure.
Westerdoksdijk VVAB 17/03/2015 Raadsadres inzake het Good Hotel, Westerdoksdijk.
Keizersgracht 324 VVAB 16/03/2015 Brief aan projectontwikkelaar over herbestemming Felix Meritis.
Wijde Heisteeg 7 VVAB (wh) 23/02/2015 Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen.
PvEM VVAB 19/02/2015 Raadsadres over de juridische status van het PvEM 2009.
Oudekerksplein 15 VVAB 11/02/2015 Brief aan het bestuur van de St. Oude Kerk over steigerconstructie op dak van de Oude Kerk.
Herengracht 572 VVAB 02/01/2015 Reactie op verweerschrift, bevat tevens reactie van De Fabryck op rapport Vlaardingerbroek.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 16/12/2014 Aangezien we geen antwoord hebben gekregen, herinneren we aan onze vragen die wij over de Amfibike stelden.
Fietsparkeren VVAB 08/12/2014 Raadsadres over de problematiek van het fietsparkeren op het water, n.a.v. plannen om de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein te bestemmen daarvoor.
Keizersgracht 324 VVAB 03/12/2014 Brief aan gemeente, afd. OGA, over de verkoop van Felix Meritis en de verkoopcondities daarbij en verzoek om inzage in stukken.
Short stay VVAB 21/11/2014 Raadsadres waarin om maatregelen wordt gevraagd n.a.v. de komst van short stay in Wittenberg: balans in de binnenstad wordt verstoord.
Stationsplein VVAB 17/11/2014 Brief aan ProRail met het verzoek de luifels van de voorgevel van het Centraal Station aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen.
Keizersgracht 164 VVAB 14/10/2014 Reactie op brief advocaat Hotel Toren.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1433

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.