Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Terrassen VVAB 29/04/2015 Zienswijze inzake de conceptwijziging Terrassenbeleid 2011 waarin de VVAB bezwaar maakt tegen de komst van terrassen op brugvleugels.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 29/04/2015 WOB-verzoek inzake Wijde Heisteeg 7.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/04/2015 Nadere gronden in bezwaar tegen ingreep in rijksmonument, waaronder sloop van 17de-eeuwse incl rapport Fraijman.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Heule van Short Stay Group als reactie op zijn email n.a.v. ingezonden brief, open brief aan de burgemeester over de balans in de binnenstad.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Van der Avert van Amsterdam Promotion als reactie op zijn email over onze ingezonden brief in de krant over de balans in de binnenstad.
Keizersgracht 164 VVAB 20/04/2015 Ingebrekestelling vanwege niet tijdig besluiten na uitspraak van de rechtbank inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 20/04/2015 Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt.
Beursplein VVAB 13/04/2015 Inspraakreactie Beursgebied en concept-terrassenplan Beursplein.
Keizersgracht 164 VVAB 02/04/2015 Reactie op verweerschrift gemeente in de procedure sloopvergunning Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 02/04/2015 Proforma bezwaar tegen exploitatievergunning voor open sloepen in de grachten.
Keizersgracht 164 VVAB 25/03/2015 Brief aan mevr Van Pinxteren over ontwikkelingen rond Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure.
Westerdoksdijk VVAB 17/03/2015 Raadsadres inzake het Good Hotel, Westerdoksdijk.
Keizersgracht 324 VVAB 16/03/2015 Brief aan projectontwikkelaar over herbestemming Felix Meritis.
Wijde Heisteeg 7 VVAB (wh) 23/02/2015 Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen.
PvEM VVAB 19/02/2015 Raadsadres over de juridische status van het PvEM 2009.
Oudekerksplein 15 VVAB 11/02/2015 Brief aan het bestuur van de St. Oude Kerk over steigerconstructie op dak van de Oude Kerk.
Herengracht 572 VVAB 02/01/2015 Reactie op verweerschrift, bevat tevens reactie van De Fabryck op rapport Vlaardingerbroek.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 16/12/2014 Aangezien we geen antwoord hebben gekregen, herinneren we aan onze vragen die wij over de Amfibike stelden.
Fietsparkeren VVAB 08/12/2014 Raadsadres over de problematiek van het fietsparkeren op het water, n.a.v. plannen om de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein te bestemmen daarvoor.
Keizersgracht 324 VVAB 03/12/2014 Brief aan gemeente, afd. OGA, over de verkoop van Felix Meritis en de verkoopcondities daarbij en verzoek om inzage in stukken.
Short stay VVAB 21/11/2014 Raadsadres waarin om maatregelen wordt gevraagd n.a.v. de komst van short stay in Wittenberg: balans in de binnenstad wordt verstoord.
Stationsplein VVAB 17/11/2014 Brief aan ProRail met het verzoek de luifels van de voorgevel van het Centraal Station aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen.
Keizersgracht 164 VVAB 14/10/2014 Reactie op brief advocaat Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 14/10/2014 Vraag over stand van zaken inzake bierwaterfiets (amfibike) aan Waternet.
Vlaggen VVAB 30/09/2014 Handhavingsverzoek vlaggen op grachten, bevat inventarisatie en afbeeldingen.
Keizersgracht 164 VVAB 15/09/2014 Reactie op herstelbesluit Hotel Toren.
Keizersgracht 164 VVAB 15/09/2014 Reactie op sloopvergunning Hotel Toren.
Keizersgracht 164 VVAB 15/08/2014 Bevestiging dat de VVAB tot 15 september de tijd neemt om te reageren.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.