Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Varen in Amsterdam VVAB 24/05/2016 Ingebrekstelling partysloepen: nog steeds geen besluit ontvangen.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 09/05/2016 Proforma-bezwaarschrift tegen sloop Heinekenhoek
Herengracht 88 VVAB 03/05/2016 Adhesiebetuiging aan bezwaarmakers inzake exploitatievergunning De Lieve voor een terras.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 03/05/2016 Ingebrekestelling inzake de partysloepen. Na 7 maanden nog geen besluit op bezwaar genomen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 02/05/2016 Zienswijze inzake het nieuwe ontwerpbesluit terwijl het bouwplan niet is veranderd.
Muntplein VVAB 19/04/2016 Reactie op flankerende maatregelen, nl. de afsluiting van de Leidsegracht.
Vuurwerk AO 12/04/2016 Brief waarin de leden van het Amsterdam Erfgoed Overleg, waaronder de VVAB, vragen of een vuurwerkverbod voor de binnenstad kan worden overwogen.
Oudekerksplein 15 VVAB 08/04/2016 Reactie op de brief van mevr Grandjean inzake het beleid van de Stichting de Oude Kerk inzake de Oude Kerk en de inventaris van dit rijksmonument.
Watervisie VVAB (ww) 16/02/2016 Zienswijze inzake de concept-Watervisie.
Stadhouderskade 46 VVAB 10/02/2016 Intrekking van bezwaar tegen het ontgraven van de waterbodem van de Singelgracht aan de Stadhouderskade voor een bedrijfsark.
Brinkgrevebrug VVAB 09/02/2016 Verzoek aan de gemeente om een brug te vernoemen naar Geurt Brinkgreve, die volgend jaar 100 jaar geleden is geboren.
Herengracht 572 VVAB 09/02/2016 Brief over de per email aangekondigde hoorzitting op 10 maart a.s.
Keizersgracht 164 VVAB 03/02/2016 Verzoek aan de rechtbank de zitting uit te stellen vanwege ontwikkelingen.
Stadhouderskade 46 VVAB (ww) 20/01/2016 Uitstel gevraagd voor de gronden inzake het bezwaar tegen de watervergunning.
Vergunningenstelsel passagiersvaart VVAB (ww) 20/01/2016 Zienswijze inzake het nieuwe vergunningenstelsel passagiersvaart, opgesteld door de Werkgroep Water
Wittenberg VVAB 20/01/2016 Brief waarin de VVAB aangeeft als belanghebbende te worden beschouwd in het beroep van de Diaconie tegen de gemeente inzake de ontrekkingsvergunning tbv shortstay.
Doorvaartprofielen VVAB (ww) 13/01/2016 Reactie op de doorvaartprofielen op verzoek van Waternet (opgesteld door Diana Wind).
Keizersgracht 271 VVAB 19/12/2015 Brief aan het bestuur over het bouwen van een bovengrondse fietsenstalling in de keurtuin achter Keizersgracht 271, in strijd met bestemmingsplan.
Gebiedsplannen VVAB 14/12/2015 Reactie op de Jaarplannen van het stadsdeel Centrum opgesteld door de werkgroep Jaarplannen met begeleidende brief.
Beleidskader Monumenten VVAB 04/12/2015 Zienswijze van de VVAB over het Concept-Beleidskader Monumenten, dat in de plaats komt van het PvEM.
Stadhouderskade 46 VVAB (ww) 02/12/2015 Proforma-bezwaarschrift tegen een watervergunning voor het ontgraven van de waterbodem, het aanbrengen van een permanente damwand en het bouwen van een steiger in verband met het afmeren van een bedrijfsark, ter hoogte van Stadhouderskade 46
Terrassen VVAB 01/12/2015 Zienswijze inzake vier aanvragen voor exploitatievergunningen voor een horecaterras op brugvleugels.
Westerkerk VVAB 27/11/2015 Handhavingsbrief voor reclameuitingen van Tours & Tickets aan en naast de Westerkerk.
Welstandsnota VVAB 19/11/2015 Reactie op wijzigingen in de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam, met name over zonweringen en reclame.
Herengracht 178 VVAB 11/11/2015 Handhavingsverzoek lichtbak op Herengracht 178
Herengracht 572 VVAB 07/10/2015 Bezwaarschrift tegen een vergunningsverlening van rechtswege inzake Herengracht 572
Stationseiland VVAB 07/10/2015 Zienswijze inzake ontwerp-bestemmingsplan 'Prins Hendrikkade tussen Droogbak en Oudezijds Kolk' en het ontwerp-verkeersbesluit De Knip Prins Hendrikkade e.o.
Verordening op het Binnenwater VVAB 07/10/2015 Zienswijze inzake de wijziging VOB vanwege het gebruik van woonboten voor shortstay en vakantieverhuur.
Keizersgracht 164 VVAB 02/10/2015 VVAB stemt in met tijdelijke opschorting van procedures om rondetafeloverleg een kans te geven.
Balans VVAB 30/09/2015 Balansnota: Reactie van de VVAB op de startnotitie over de balans in de binnenstad.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.