Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Herengracht 572 VVAB 06/09/2016 Proforma-bezwaar tegen omgevingsvergunning voor de herbouw van gesloopt tuinhuis
Terrassen VVAB 06/09/2016 Proforma-bezwaar tegen exploitatievergunning voor een terras op de brugvleugel bij Prinsenstraat 30
Wijde Heisteeg 7 VVAB 01/09/2016 Beroep inzake de omgevingsvergunning Wijde Heisteeg 7
Reclame VVAB 17/07/2016 Reactie op het concept-beleidskader buitenreclame
Evenementenbeleid VVAB 15/07/2016 Brief aan de burgemeester over de geluidsmeting bij evenementen.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 15/07/2016 Zienswijze inzake de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 / Leidseplein 19.
Oudekerksplein 15 VVAB 12/07/2016 Reactie op de brief van mevr Grandjean.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 22/06/2016 Nadere reactie in zaak partysloepen.
Terrassen VVAB 15/06/2016 Zienswijze inzake een terras op een brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127
Handhaving VVAB 11/06/2016 Startnotitie toezicht en handhaving, opgesteld samen met de Bond Heemschut, doet enkele aanbevelingen ter verbetering van toezicht en handhaving bij monumenten.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 10/06/2016 Nadere gronden in proforma-bezwaar tegen sloopvergunning Heinekenhoek
Erfgoed Agenda VVAB 09/06/2016 Reactie op concept-Erfgoed Agenda
Terrassen VVAB 25/05/2016 Zienswijze inzake een terras op een brugvleugel bij Prinsenstraat 27
Terrassen VVAB 25/05/2016 Bezwaarschrift inzake terras brugvleugel Utrechtsestraat
Varen in Amsterdam VVAB 24/05/2016 Ingebrekstelling partysloepen: nog steeds geen besluit ontvangen.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 09/05/2016 Proforma-bezwaarschrift tegen sloop Heinekenhoek
Herengracht 88 VVAB 03/05/2016 Adhesiebetuiging aan bezwaarmakers inzake exploitatievergunning De Lieve voor een terras.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 03/05/2016 Ingebrekestelling inzake de partysloepen. Na 7 maanden nog geen besluit op bezwaar genomen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 02/05/2016 Zienswijze inzake het nieuwe ontwerpbesluit terwijl het bouwplan niet is veranderd.
Muntplein VVAB 19/04/2016 Reactie op flankerende maatregelen, nl. de afsluiting van de Leidsegracht.
Vuurwerk AO 12/04/2016 Brief waarin de leden van het Amsterdam Erfgoed Overleg, waaronder de VVAB, vragen of een vuurwerkverbod voor de binnenstad kan worden overwogen.
Oudekerksplein 15 VVAB 08/04/2016 Reactie op de brief van mevr Grandjean inzake het beleid van de Stichting de Oude Kerk inzake de Oude Kerk en de inventaris van dit rijksmonument.
Watervisie VVAB (ww) 16/02/2016 Zienswijze inzake de concept-Watervisie.
Stadhouderskade 46 VVAB 10/02/2016 Intrekking van bezwaar tegen het ontgraven van de waterbodem van de Singelgracht aan de Stadhouderskade voor een bedrijfsark.
Brinkgrevebrug VVAB 09/02/2016 Verzoek aan de gemeente om een brug te vernoemen naar Geurt Brinkgreve, die volgend jaar 100 jaar geleden is geboren.
Herengracht 572 VVAB 09/02/2016 Brief over de per email aangekondigde hoorzitting op 10 maart a.s.
Keizersgracht 164 VVAB 03/02/2016 Verzoek aan de rechtbank de zitting uit te stellen vanwege ontwikkelingen.
Stadhouderskade 46 VVAB (ww) 20/01/2016 Uitstel gevraagd voor de gronden inzake het bezwaar tegen de watervergunning.
Vergunningenstelsel passagiersvaart VVAB (ww) 20/01/2016 Zienswijze inzake het nieuwe vergunningenstelsel passagiersvaart, opgesteld door de Werkgroep Water
Wittenberg VVAB 20/01/2016 Brief waarin de VVAB aangeeft als belanghebbende te worden beschouwd in het beroep van de Diaconie tegen de gemeente inzake de ontrekkingsvergunning tbv shortstay.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.