Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Varen in Amsterdam VVAB 23/12/2013 WOB-verzoek aan Waternet inzake de kwestie van de Hottugs.
Herengracht 572 VVAB 17/12/2013 Pleitnotities voor de zitting van de voorzieningenrechter inzake het tuinhuis-zwembad.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 16/12/2013 Nadere reactie op antwoord Waternet voor de bezwaarschriftencommissie inzake de Hottug.
Herengracht 572 VVAB 04/12/2013 Verzoek om voorlopige voorziening inzake tuinhuis-zwembad Herengracht 572
Herengracht 572 VVAB 04/12/2013 Beroepschrift inzake tuinhuis-zwembad Herengracht 572
Rhijnspoorgebouw VVAB 04/12/2013 Zienswijze inzake hoogbouw mogelijk gemaakt door conceptbestemmingsplan Rhijnspoorgebouw (opgesteld door Hendrik Battjes)
Prinsengracht t/o 239 VVAB 27/11/2013 Verzoek aan de rechtbank over het beroep van de Bas Boot geïnformeerd te worden.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 27/11/2013 Bevestiging dat de VVAB uitstel heeft gekregen om de brief van Waternet te beantwoorden inzake de Hottug.
Armpalen VVAB 19/11/2013 Voorstel voor de plaatsing van drie armpalen in de binnenstad.
Oudekerksplein 15 VVAB 28/10/2013 Nadere stukken inzake toreningang-plannen Oudekerksplein 15 (Oudekerkstoren).
Keizersgracht 164 VVAB 23/10/2013 Bedenkingen tegen legaliseringsvergunning voor illegale sloop en bouw van Hotel Toren.
Oudekerksplein 17 VVAB 17/10/2013 Reactie op verslag bezwaarcommissie inzake Oudekerksplein 17.
Oudekerksplein 17 VVAB 08/10/2013 Intrekking van verzoek om voorlopige voorziening vanwege toezegging van stadsdeel om effectuering van bestreden besluit op te schorten zolang bezwaarprocedure loopt.
Oudekerksplein 15 VVAB 26/09/2013 Bezwaarschrift toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15)
Oudekerksplein 15 VVAB 26/09/2013 Verzoek voor een voorlopige voorziening bij rechtbank Amsterdam voor stilleggen toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15)
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 22/09/2013 Brief aan wethouder Gehrels met een advies inzake de organisatie en de handhaving op het water.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 22/09/2013 Raadsadres inzake de nota Varen in Amsterdam
Leidseplein VVAB 10/09/2013 Inspraakreactie over herinrichting Leidseplein incl. ondergrondse fietsenkelder Kleine Gartmanplantsoen, tevens reactie op Low Lijn.
Keizersgracht t/o 69 VVAB 04/09/2013 Handhavingsverzoek vanwege felle kleuren zonder vergunning.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 04/09/2013 Inttrekking proforma-bezwaar enkele verleende vergunningen voor het water.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 04/09/2013 Zienswijze inzake vergunning voor aquabussen, drijvende café's.
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 30/08/2013 Vraag aan het stadsdeel of de procedure voor de plaatsing op de monumentenlijst is een aanvang heeft genomen en verzoek om de kennisgeving aan ons toe te zenden.
Varen in Amsterdam VVAB 19/08/2013 Reactie op nieuw stuk van Waternet inzake de Hottug.
Wertheimpark VVAB 12/08/2013 Inspraakreactie herinrichting Wertheimpark en omgeving.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 06/08/2013 WOB-verzoek aan Waternet om een TNO-advies op te vragen.
Reguliersgracht 38 VVAB 26/07/2013 Pro-forma beroep tegen besluit rechtbank inzake Reguliersgracht 38 hoek Keizersgracht.
Herengracht 572 VVAB 23/07/2013 Reactie op aanvullende stukken ingebracht op hoorzitting bezwaarschriftencommissie.
Oudekerksplein 17 VVAB 23/07/2013 Bezwaarschrift tegen besluit om sloop inwendige muren Oudekerksplein 17 als niet-vergunningsplichtig te beschouwen.
Bloemgracht 47 VVAB 17/07/2013 Bezwaarschrift tegen vergunning voor gebouwd terras aan het water van de Bloemgracht.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 15/07/2013 Proforma bezwaar tegen enkele vergunningen op het water omdat ze niet ter visie hebben gelegen.

123[Volgende]

Aantal records=66

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.