Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Foeliedwarsstraat 40-52 VVAB 21/12/2012 Brief aan BMA over de orde 2- en quickscan-problematiek n.a.v. de kwestie-Foeliepanden.
Reguliersgracht 38 VVAB 21/12/2012 Proforma-bezwaarschrift inzake sloop van kelders en funderingsherstel.
Reguliersgracht 38 VVAB 21/12/2012 Verzoek om voorlopige voorziening inzake sloop van kelders en funderingsherstel.
Singel 299 VVAB 21/12/2012 Zienswijze inzake funderingsherstel Singel 299.
Foeliedwarsstraat 40-52 VVAB 10/12/2012 Raadsadres inzake het voorstel om de orde 2-panden Foeliedwarsstraat 40-52 te slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Rokin / Damrak VVAB 28/11/2012 Raadsadres tevens brief aan DB waarin wordt aangedrongen op nadere kaders Damrak en Rokin i.v.m. nieuwbouw NRC en Rokin Plaza.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 20/11/2012 Ingebrekestelling handhaving woonboot Prinsengracht t/o 239, Bas Boot.
Water VVAB 20/11/2012 Brief aan B & W tevens raadsadres over het gebruik van en de handhaving op het water, als reactie op het SEO-rapport.
Welstandsnota VVAB 19/11/2012 Zienswijze inzake de conceptwelstandsnota Amsterdam 2013, De Schoonheid van Amsterdam, die de welstandsnota van stadsdeel Centrum vervangt. Bevat o.a. een pleidooi om historiserend bouwen en reconstructie niet op voorhand uit te sluiten, zoals nu het geval is.
Keizersgracht 285-287 VVAB 14/11/2012 Zienswijze inzake ontwerpomgevingsvergunning Keizersgracht 285-287, voor het realiseren van een Marqt supermarkt in het souterrain en de hoofdverdieping van drie panden aan de Keizersgracht met ingang aan de Wolvenstraat.
Erfgoedverordening VVAB 01/11/2012 Zienswijze inzake de concept-Erfgoedverordening Amsterdam 2013. Diverse suggesties, o.a. over de voorbescherming, bescherming interieurs, onderhoudsplicht, etc.
Reguliersgracht 38 VVAB 22/10/2012 Verzoek aan de rechtbank om behandeling van de zaak uit te stellen en te voegen met andere zaken.
Reguliersgracht 38 VVAB 14/10/2012 Brief aan de rechtbank dat we ons in deze zaak willen voegen.
LED-reclame City Theater VVAB 08/10/2012 Brief aan de rechtbank dat de VVAB als belanghebbende dient te worden beschouwd in een zaak van de exploitant tegen het stadsdeel.
OZ Voorburgwal 242 VVAB 24/09/2012 Vragen over slechte 'restauratie' van monument aan de OZ Voorburgwal, tevens handhavingsverzoek indien bouwen in afwijking van vergunning.
Wijde Heisteeg 9 VVAB 21/09/2012 Herinnering aan het stadsdeel over te gaan tot handhaving inzake de verwijderde borstwering van Wijde Heisteeg 9, waarover wij op 19 december 2011 een handhavingsverzoek hadden ingediend.
Reguliersgracht 38 VVAB 18/09/2012 Zienswijze plus contraexpertise inzake funderingsherstel, sloop drijvende kelders en uitdiepen van een kelder onder souterrain. Tegenadvies was nodig i.v.m. positief advies BMA/Welstand.
Herengracht 595 VVAB 14/09/2012 Nadere gronden inzake ons beroep bij de rechtbank plus contraexpertise inzake reclame Booking.com aan de Herengracht 595.
Keizersgracht 164 VVAB 10/09/2012 Nadere gronden inzake ons bezwaarschrift tegen het bouwen van een nieuwe verdieping op Keizersgracht 164 (Hotel Toren).
Oudekerksplein VVAB 31/08/2012 Notitie voor de raad, i.v.m. commissievergadering op 4 september, over herinrichting Oudekerksplein.
Reguliersgracht 38 VVAB 28/08/2012 Verzoek aan de rechter dat de VVAB zich voegt in de zaak van de buurvrouw inzake het slopen en uitdiepen van een kelder bij funderingsherstel.
Keizersgracht 164 VVAB 22/08/2012 Verzoek om twee zaken, die van de buren en die van de VVAB, als één te behandelen.
Bloemstraat 148 A VVAB (wh) 17/08/2012 Extra verdieping op het middelste pand van een drieling past niet in het bestemmingsplan.
Herengracht 595 VVAB 15/08/2012 Bezwaar bij de rechtbank tegen het vergunnen van reclame op de Herengracht in strijd met de reclamerichtlijnen.
Keizersgracht 164 VVAB 10/08/2012 Pro-forma bezwaarschrift tegen verlenen vergunning aan Keizersgracht 164 (Hotel Toren) voor een doosvormige dakopbouw en het legaliseren van illegale inwendige verbouwingen.
Reclamerichtlijnen VVAB 06/08/2012 Brief aan het DB van het stadsdeel over de toepassing van de reclameregels op de grachten, n.a.v. Herengracht 595.
Kromboomssloot 67 VVAB (wh) 03/08/2012 Rijksmonument wordt aangetast door de plaatsing van veel te grote dakramen welke strijdig zijn met de voorschriften en tevens het daklandschap aantasten. Ook het plaatsen van een afvoerpijp tegen de achtergevel is een aantasting van het Rijksmonument.
Vijzelstraat 83-85 VVAB (wh) 20/07/2012 De aanvraag van twee dakterrassen en een dakhuis van ca. 3,00 m hoog en ca. 4,00 m. vormen een aantasting van het daklandschap en zijn strijdig met de regels van de bouwvoorschriften.
Muntplein VVAB 12/07/2012 Inspraak over de conceptnota Bereikbare binnenstad, o.a. verkeerscirculatie van de Munt, Stadshartlus, etc. en het autoluw maken van de binnenstad.
Muntplein 9 VVAB (wh) 05/07/2012 De nieuwe handelsreclame komt midden tegen de authentieke, geprofileerde puibalk met bloemrozetten van het Rijksmonument en ontneemt hierdoor het zicht hierop. De bestaande reclame is indertijd met opzet op de puibalk geplaatst vanwege de bijzonder mooie profilering en rozet-versieringen.

12[Volgende]

Aantal records=58

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.