Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Haarlemmerdijk 57 VVAB (wh) 30/12/2011 Een zeldzame karakteristieke onderpui met diep portiek uit de jaren dertig dreigt vervangen te worden door een vlak in de gevel liggende moderne pui.
Binnengasthuisterrein VVAB 29/12/2011 Brief aan de directeur van de RCE i.v.m. het Advies Asselbergs.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/12/2011 Zienswijze tevens bezwaar tegen voornemen de Bas Boot een ligplaatsvergunning te geven, ondanks strijdigheid met regels.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/12/2011 Ingebrekestelling van het stadsdeel bij de rechtbank vanwege uitblijven van een beslissing.
Wijde Heisteeg 9 VVAB 19/12/2011 Melding van bouwen zonder vergunning: handhavingsverzoek om oude toestand met borstwering te herstellen.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 09/12/2011 Vraag aan de Rechtbank hoe het staat met deze procedure, handhaving van de regels bij de Bas Boot.
Weteringschans 84 A VVAB (wh) 02/12/2011 Pand uit de beginjaren 60 wordt gesloopt en vervangen door een pand waarvan de gevel een mislukt kopie is van het oorspronkelijke pand uit de negentiende eeuw. Het oorspronkelijke pand was een spiegelbeeld van het naast gelegen pand op nummer 84 B. Het nieuwe pand is 4,10 m hoger en heeft meer verdiepingen met navenant meer ramen.
Nota Hotelbeleid Binnenstad VVAB 30/11/2011 Inspraakreactie op de concept-nota Hotelbeleid Binnenstad 2012-2015 waarin de VVAB enkele aanbevelingen doet om een monocultuur in de binnenstad te voorkomen.
Binnengasthuisterrein VVAB 29/11/2011 Verzoek om overleggen van alle correspondentie van stadsdeel met UvA en de VVAB de gelegenheid geven te reageren voordat er een besluit wordt genomen.
Leidsestraat 20 VVAB (wh) 16/11/2011 Sloop en volumevergroting van het achterhuis.
Lindengracht 184 VVAB (wh) 16/11/2011 Hekwerk op dakterras vormt een aantasting van een orde 2-pand.
Schippersgracht 12 VVAB (wh) 16/11/2011 Onduidelijke tekeningen over wijziging onderpui.
Marnixstraat 305 - 307 (hoek Bloemgracht) VVAB (wh) 11/11/2011 Onlangs fraai ingericht stuk openbare ruimte wordt op onacceptabele wijze aangetast door een tijdelijk kantoorgebouw wat daarbij tevens afwijkt van het bestemmingsplan Jordaan 1999.
Erfgoedvisie VVAB 30/10/2011 Reactie op de Erfgoedvisie van wethouder Gehrels.
Binnengasthuisterrein VVAB 26/09/2011 Raadsadres over uitblijven beslissing stadsdeel over monumentenvergunning.
Herengracht 298 VVAB 17/09/2011 Verzoek tot handhaving inzake lichtreclame aan de gevel op de gracht (waar een strenger reclame-regiem geldt).
Markiezen VVAB 08/09/2011 Raadsadres als reactie op raadsnotitie om Welstandsnota te wijzigen om markiezen algemeen toe te staan. Dat vinden wij een zeer slecht idee.
Kabelkasten VVAB 07/09/2011 Aanvraag plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst van gietijzeren kabelkasten/laagspanningskasten (historisch straatmeubilair).
Sarphatistraat 102-104 VVAB 07/09/2011 Raadsadres over Emma Kinderziekenhuis, Sarphatistraat 102-104.
Eénrichtingsverkeer Prinsengracht VVAB 06/09/2011 Brief aan wethouder Gehrels waarin de VVAB zich uitspreekt tegen het instellen van éénrichtingsverkeer op het water van de Prinsengracht.
Streetprint VVAB 05/09/2011 Brief aan College van B & W over 'streetprint' (asfalt tussen tramrails met afdruk van klinkers) op Singel en Rembrandtplein.
Streetprint VVAB 05/09/2011 Brief aan DB stadsdeel Centrum over 'streetprint' (asfalt tussen tramrails met afdruk van klinkers) op Singel en Rembrandtplein.
Sarphatistraat 78 VVAB (wh) 26/08/2011 Door het wijzigen van de kelder dreigt onder de achterzijde van het pand een van de weinige overgebleven historisch waardevolle drijvende kelders te verdwijnen.
Prinsengracht 96 VVAB (ww) 16/08/2011 Zienswijze inzake drijvend terras op de Prinsengracht ten behoeve van café P96.
Binnengasthuisterrein VVAB 03/08/2011 Ingebrekestelling aan stadsdeel omdat er niet op tijd een beslissing is genomen over de aanvraag monumentenvergunning van de UvA.
Damstraat 30 VVAB (wh) 29/07/2011 Pleidooi voor het behoud en herstel van de etalagepui uit de eerste helft van de twintigste eeuw zodat de bouwgeschiedenis van het pand afleesbaar blijft.
Binnengasthuisterrein VVAB 25/07/2011 Verweer van de vereniging tegen het hoger beroep van de UvA bij de Raad van State tegen de vernietiging van de monumentenvergunning door de Rechtbank Amsterdam.
Keizersgracht 736 VVAB 14/07/2011 Vereniging voegt zich niet in rechtszaak over airco-unit in keurtuin omdat zij het eens is met stadsdeel.
Marnixstraat 394A – 404 VVAB 28/06/2011 Bezwaar tegen LED-reclame aan Nieuwe De La Mar.
Bestemmingsplan Water VVAB 23/06/2011 Schriftelijke inspraakreactie op het concept-bestemmingsplan water.

12[Volgende]

Aantal records=44

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.