Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Hoogbouw VVAB 31/12/2009 Reactie op hoogbouwplannen in nieuwe Structuurvisie.
Reguliersbreestraat 9 VVAB (wh) 25/12/2009 Vervanging van de niet passende onderpui door een betere, die echter niet voldoet aan de welstandseisen en niet bijdraagt aan de gewenste upgrading van de straatwand.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 20/12/2009 Brief aan Museum Amstelkring over museumuitbreiding in OZ Voorburgwal hoek Heintje Hoeksteeg: aantasting van orde 2-pand
Prinsengracht 43 VVAB 20/12/2009 Raadsadres over sloop van orde 2-panden zonder quickscan, in het bijzonder Prinsengracht 43
Damrak 61 VVAB (wh) 04/12/2009 Verbouwing/uitbreiding van de 3e verdieping en de zolder en maken van een dakterras bij een orde 2 pand , waarbij een zeer rommelig daklandschap ontstaat.
Noord-Zuidlijn VVAB 11/11/2009 Vereniging vraagt aan gemeente om bouwfysisch onderzoek monumenten langs het tracé van het tunnenboren.
Nieuwe Leliestraat 84 VVAB (wh) 05/11/2009 Wat hardhandige restauratie van rijksmonument. Twijfels over de nieuwe deur en de uniformering van de ramen in de zijgevel en over de verandering van de vloerniveaus.
Kerkstraat 88 VVAB (wh) 30/10/2009 Niet passende wijziging van de gevels van het achterhuis.
Prinsengracht 1067-1073 VVAB (wh) 23/10/2009 Sloop/nieuwbouw van orde 2 pand waarbij alleen de gevel wordt behouden.Gevraagd om onderzoek naar eventuele monumentale waarden, gezien de oude structuur van het pand.
Binnengasthuisterrein VVAB 19/10/2009 Nadere motivering beroep tegen de monumentenvergunning bij de Rechtbank.
Nieuwe Keizersgracht 41 VVAB (wh) 09/10/2009 Legalisering van ramen in de zijgevel en daaraan nog een aanral ramen toevoegen. In strijd met beleid en ernstige aantasting binnenterrein
Bierfiets VVAB 07/10/2009 Raadsadres inzake de bierfiets: hoort in een pretpark en geeft overlast.
Keizersgracht 164 VVAB 07/10/2009 Aanvulling op zienswijze van 6 oktober.
Keizersgracht 164 VVAB 07/10/2009 Aanvullende zienswijze inzake vergroting van monument met kapverdieping.
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Ontwerpbesluit Monumentenvergunning voor het veranderen en vergroten van het gebouw Keizersgracht 164: aantasting van het daklandschap en van de binnenplaats.
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Zienswijze inzake vergroting van monument met kapverdieping.
Herengracht 12 VVAB (wh) 02/10/2009 Nieuwe bouwaanvraag waarbij het pand wordt verhoogd. Door wijze van presenteren niet goed te beoordelen. Verhoging niet acceptabel, rest zeer twijfelachtig
Tweede Laurierdwarsstraat 62 VVAB (wh) 25/09/2009 Alsnog maken van een dakterras dat echter te ver naar voren komt. Aan laten sluiten op toegangsluik en op vormgeving buurpand
Bickersgracht 1 VVAB (wh) 20/08/2009 Zorgvuldig en inventief plan ter vervanging van bestaande bedrijfsbebouwing dat desondanks wel vragen oproept over de ontsluiting aan de waterkant d.m.v. een galerij, een geheel glazen gevel en een verlaging van de kade.
Tuinstraat 193 VVAB (wh) 20/08/2009 Uitbreiding van de vliering tot een hogere kap op een wijze die dit orde 2 pand ernstig aantast.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 06/08/2009 Funderingsherstel dat risico oplevert voor de tot hetzelfde complex behorende monumenten op de nummers 82 en 80 omdat het complex gemeenschappelijke muren heeft.
Prinsengracht 421 VVAB (wh) 06/08/2009 Vervanging moderne gevel door slecht ontworpen historiserende gevel.
Steigerdoekreclame VVAB 04/08/2009 Inspraakreactie op notitie "Concept beleid steigerdoekreclame"
Keizersgracht 524 VVAB (wh) 22/07/2009 Maken van een overstekend dakterras op de uitbouw. Aantasting achtergevel en privacy buren. Overbodig door aanwezigheid van een eigen tuin.
Koninklijk Paleis VVAB 15/07/2009 Monumentenvergunning voor restaureren en bijkleuren van de zandstenen gevels van het voormalige stadhuis van Amsterdam op de Dam
Kerkstraat 271 VVAB (wh) 09/07/2009 Stapeling van te grote dakkapellen in strijd met alle regels.
Raamsteeg 6 VVAB (wh) 09/07/2009 Sloop/nieuwbouw van Rijksmonument dat niet meer te redden was. Herbouw van voorgevel met origineel materiaal gevraagd. Aandacht gevraagd voor diverse discrepanties in tekeningen, gevaar van kelder en privaatrechtelijke problemen. Aangedrongen op preventief beleid t.a.v. bedreigde monumenten.
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 09/07/2009 Aanvraag voor bebouwing op het achtererf van een rijksmonument waarbij de bestaande bebouwing met twee lagen wordt verhoogd. Gezien ligging op het binnenterrein zeer ongewenst.
Oudeschans 15-K VVAB (ww) 07/07/2009 Verbouwingsvergunning woonboot Minerva
Inspraak VVAB 25/06/2009 Opmerkingen t.a.v. bijzondere inspraakprocedures ruimtelijke ordening 2009

12[Volgende]

Aantal records=50

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.