Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Hekelveld 3 VVAB (wh) 22/12/2005 te grote en slecht gedetailleerde dakkapel op een zeer opvallende plaats.
Reguliersgracht 51 VVAB (wh) 18/12/2005 vraag d.d. 181205 over hekwerk t.b.v. dakterras dat vermoedelijk in strijd is met de verleende bouw- en monumentenvergunning
Utrechtsestraat 30 A VVAB (wh) 15/12/2005 vervangen karakteristieke onderpui van orde 2 pand door een niet passende moderne pui.
Nieuwe Weteringstraat 24-28 VVAB (wh) 14/12/2005 N.a.v. rectificatie in december zorg uitgesproken over dit niet passende bouwplan voor de gevels.
Bloemgracht 65 A-achter VBJ 24/11/2005 herbouw/uitbreiding op achterterrein die bij in voorbereiding zijnde nieuwbouw moet worden gesloopt; aanvrage onvolledig, in strijd met bestemmingsplan en hoogst ongewenst
Laurierstraat 50 VVAB (wh) 24/11/2005 herbouw orde 2 pand, maar te hoog in relatie daarmee en met te hoge achtergevel. Verhuisbedrijf op deze plaats zeer vreemd
Rozengracht 236 VBJ 24/11/2005 renovatie en bescheiden dakterras. Door ligging van het pand aan alle zijden, w.o. Nassaukade, zeer zichtbaar. Daarom toch zienswijze
Welstandsnota VVAB 24/11/2005 commentaar op evaluatie welstandsnota
Actieplan Luchtkwaliteit VVAB 18/11/2005 schriftelijke inspraakbijdrage Actieplan Luchtkwaliteit van de centrale stad
De Ruijterkade VVAB (wh) 10/11/2005 overbouwing Minangkabause Huis die beeldbepalend karakter van dit te herbouwen monument zal aantasten. Stedenbouwkundige inpassing bovendien onduidelijk
Oude Turfmarkt VVAB 04/11/2005 bezwaarschrift tegen doorsnijding gewelf door UvA
Nieuwe Kerkstraat 22-28 VVAB (wh) 03/11/2005 verbouwingsplan voor monument, waarbij t onduidelijk is wat er gebeurt. Niet ontvankelijk?
Utrechtsedwarsstraat 44-50 VVAB (wh) 27/10/2005 te grootschalige sloop/nieuwbouw in weinig passende vormgeving 14 woningen en een bedrijfsruimte, maar weer zonder enige bergruimte voor de woningen.
Herenstraat 30-32 VVAB (wh) 20/10/2005 artikel 19 procedure voor plan uit 2000 dat na vele wijzigingen en procedures weer in gewijzigde vorm aan de orde komt. Nog steeds onaanvaardbaar door grotendeels verglaasde voorgevel in zorgvuldig in historische staat teruggebrachte omgeving.
Haarlemmerplein 10 e.v. VVAB (wh) 13/10/2005 parkeergarage, winkels en woningen op het plein; bouwplan past niet in de karakteristiek van de binnenstad en is verder ook op onderdelen onder de maat.
Hoogte Kadijk 9 VVAB (wh) 13/10/2005 gewijzigd voorstel voor dakramen dat nog steeds het dak te sterk aantast.
Vinkenstraat 85 / Mouthaansteeg 9 VVAB (wh) 13/10/2005 te grote dakkapellen aan zijkant en dakterras aan achterzijde de ten koste van een deel van de kap.
Weteringschans 131 VVAB (wh) 29/09/2005 zienswijze in art.19 procedure; verhoging van dit orde 2 pand door welstand afgewezen; zie 9/5
Weteringschans 223 VVAB (wh) 22/09/2005 maken dakterras op gemeentelijk monument; goed zichtbaar vanaf Lijnbaansgracht.
Amstel Oostoever VVAB (ww) 20/09/2005 inspraakreactie op het Masterplan Amstel Oostoever
Cultuurnota VVAB 20/09/2005 reactie op de Cultuurnota van het stadsdeel Centrum
Watervisie VVAB (ww) 20/09/2005 brief aan stadsdeelwethouder over de Visie op het Water
Egelantiersgracht 402 VBJ 15/09/2005 uitbreiden uitbouw tot 3 meter van erfgrens; strijd met b.p., maar helemaal ingebouwd tussen belendingen.
Lauriergracht 166 VBJ 15/09/2005 maken dakterras door sloop gave tuitgevel aan achterzijde aan orde 2 pand.
Monumentenverordening VVAB 12/09/2005 brief aan het deelraad over de ontwerp-Monumentenverordening 2005 van het stadsdeel Centrum
Hoogbouw VVAB 08/09/2005 stedenbouwkundig plan Houthavens: hoogbouw van 70 m op Pontsteiger
Lepelstraat 1 VVAB (wh) 08/09/2005 maken dakterras te dicht op de rand en voorzien van “klompenhok”.
Laurierstraat 244 VBJ 01/09/2005 acceptabele verhoging van de kap maar de te maken dakkapellen zijn te breed en komen te dicht bij voor- en achtergevel.
Waterlooplein 211-219 VVAB (wh) 28/08/2005 grove aantasting kappen van het Arsenaal door hoge verbinding tussen de kappen en uit het dakschild stekende lichtkoepels
Leliegracht 42 VVAB (wh) 25/08/2005 verhogen van het pand en maken dakterrassen. Het b.p. laat de verhoging helaas toe. Twijfel over privacy-aspecten van de dakterrassen.

1234[Volgende]

Aantal records=112

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.