Postarchief

Sluisbuurt

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Beroepsschrift voor de afd bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt
Geadresseerde: RvS
Afzender: VVAB
Datum: 13/02/2019
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20190213-Sluisbuurt-beroepsschrift.pdf
Bestandsgrootte: 384.2 Kb

Er bevinden zich in onze database 19 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt opgesteld door advocatenbureau Stibbe. RA 30/04/2019
Ingekomen: Aanvullende productie van Lexius advocatuur inzake het hoger beroep bij de Raad van State tegen Sluisbuurt. RvS 19/04/2019
Ingekomen: Toezending beroepsschriften inzake sluisbuurt door de Raad van State. RvS 20/03/2019
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het per post verzonden beroepsschrift tegen het bestemmingsplan Sluisbuurt. RvS 15/02/2019
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het per fax verzonden beroepsschrift tegen het bestemmingsplan Sluisbuurt. RvS 15/02/2019
Uitgegaan: Beroepsschrift voor de afd bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Sluisbuurt VVAB 13/02/2019
Ingekomen: Kennisgeving van de ter visie legging van het bestemmingsplan Sluisbuurt. Beroep is mogelijk bij de Raad van State vóór 15 februari 2019. GA 02/01/2019
Ingekomen: Vaststelling bestemmingsplan Sluisbuurt GA 24/12/2018
Ingekomen: Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt. Uitnodiging voor bespreking van het plan op 21 november en vaststelling op 28 november 2018. GA 31/10/2018
Ingekomen: Gemeente accepteert reactie op brief over termijnoverschreiding: onze zienswijze wordt meegenomen in de procedure. GA 28/06/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van St. EOS (Fred Schoen) inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt St. EOS 14/06/2018
Uitgegaan: Zienswijze inzake conceptbestemmingsplan Sluisbuurt VVAB 30/05/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van ProWest inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt ProWest 30/05/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van de St. Monumenten Amsterdam Noord inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt SMAN 28/05/2018
Uitgegaan: Schriftelijke inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan Sluisbuurt (Zeeburgereiland). VVAB 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door het Genootschap Amstelodamum, ter kennisgeving aan de VVAB. Amstelodamum 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door de Dorpenraad Noord, ter kennisgeving aan de VVAB. Dorpenraad Noord 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie van ProWest ingezonden op het stedenbouwkundig plan Sluisbuurt, ter kennisgeving aan de VVAB. ProWest 21/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door de Stichting Monumenten Noord, ter kennisgeving aan de VVAB. St. Monumenten Noord 18/12/2016

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.