Postarchief

Kleine-Gartmanplantsoen 1

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Twee nadere stukken, reacties op reacties op tegenadviezen.
Geadresseerde: RvS
Afzender: VVAB
Datum: 27/11/2018
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181127-heinekenhoek2.pdf
Bestandsgrootte: 3.6 Mb

Er bevinden zich in onze database 45 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: De afdeling heeft de termijn voor het doen van een uitspraak in de zaak-Heineken Hoek met zes weken verlengd. RvS 09/01/2019
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake het hoger beroep Heineken Hoek VVAB 28/11/2018
Uitgegaan: Verzoek aan de afdeling inzake de mondelinge bijdrage vanwege de late inzending van nadere stukken van wederpartij. VVAB 27/11/2018
Uitgegaan: Twee nadere stukken, reacties op reacties op tegenadviezen. VVAB 27/11/2018
Ingekomen: Ook Caransa reageert op nadere stukken VVAB Inzake het hoger beroep. Caransa 26/11/2018
Ingekomen: Aanvullend verweerschrift stadsdeel inzake het hoger beroep. SAC 23/11/2018
Ingekomen: Steunbetuiging aan de VVAB inzake de strijd tegen de Heinekenhoek. Christine Hofstee 23/11/2018
Uitgegaan: Nadere gronden van het hoger beroep: reactie op verbeterde motivering inclusief twee tegenadviezen. VVAB 16/11/2018
Ingekomen: Raad van State laat ons weten dat het nieuwe besluit wordt meegenomen en dat we uiterlijk 19 november 2018 daarop schriftelijk kunnen reageren. Bevat als bijlage het nieuwe besluit inclusief alle bijlagen. RvS 05/11/2018
Ingekomen: Nieuwe vergunning voor de sloop en bouw van de Heinekenhoek. De belangrijkste bijlagen zijn bijgevoegd, rest is op te vragen bij het secretariaat. SAC 31/10/2018
Uitgegaan: Reactie op incidenteel beroep inzake Heineken Hoek VVAB 26/02/2018
Ingekomen: Incidenteel hoger beroep van vergunninghouder Heineken Hoek. Er kan met een zienswijze op worden gereageerd t/m 26 februari 2018. RvS 29/01/2018
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente inzake de zaak-Heineken Hoek RvS 29/01/2018
Uitgegaan: Hoger beroepsschrift inzake de Heineken Hoek VVAB 12/12/2017
Uitgegaan: Proforma-hoger beroep in zaak Heineken Hoek VVAB 13/11/2017
Ingekomen: Uitspraak van de rechtbank inzake sloop- en bouwvergunning: beide besluiten zijn vernietigd. VVAB krijgt gemaakte kosten terug. RA 03/10/2017
Ingekomen: Rechtbank heeft meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen in de zaak bouwvergunning Heineken Hoek. RA 14/08/2017
Ingekomen: Rechtbank heeft meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen in de zaak sloopvergunning Heineken Hoek. RA 14/08/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake sloop- en bouwvergunning voor de Heineken Hoek VVAB 11/07/2017
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente inzake ons beroep inzake de bouwvergunning Heineken Hoek met diverse bijlagen waaronder het advies van de Hotelloods (zeer groot bestand). RA 27/06/2017
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente inzake ons beroep inzake de sloopvergunning Heineken Hoek RA 26/04/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank inzake ons beroep sloopvergunning Heineken Hoek, op 11 juli, 9.00 uur. Tot de 11de dag voor de zitting kunnen nadere stukken worden ingediend. RA 12/04/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank inzake ons beroep bouwvergunning Heineken Hoek, op 11 juli, 9.00 uur. Tot de 11de dag voor de zitting kunnen nadere stukken worden ingediend. RA 12/04/2017
Ingekomen: Dossier inzake het beroep Heineken Hoek (let op: 452 pagina's, 147 MB) RA 12/04/2017
Ingekomen: Nader stuk in beroepszaak Heineken Hoek RA 27/03/2017
Ingekomen: Nader stuk in beroepszaak Heineken Hoek RA 16/03/2017
Ingekomen: Rechtbank schorst het onderzoek ter zitting en zal de zaak gevoegd behandelen met het beroep tegen de bouwvergunning. RA 10/03/2017
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift (gronden) van het beroep inzake de sloopvergunning Heineken Hoek. VVAB 24/02/2017
Ingekomen: Verzoek voor samenvoeging procedures afgewezen. Zitting gaat door. RA 21/02/2017
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift inzake Heineken Hoek VVAB 15/02/2017
Uitgegaan: Verzoek aan de rechtbank de procedures tegen de sloop- en de bouwvergunning inzake de Heineken Hoek gevoegd te behandelen. VVAB 15/02/2017
Ingekomen: Nadere stukken in beroepszaak sloopvergunning Heineken Hoek (let op: groot bestand, 80 MB: inladen duurt even) RA 27/01/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van proforma-bezwaar waarin een termijn voor de gronden wordt gesteld van vier weken, dus tot 16 februari 2017. RA 19/01/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van proforma-bezwaar waarin een termijn voor de gronden wordt gesteld van vier weken, dus tot 9 februari 2017. RA 12/01/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep tegen omgevingsvergunning voor de Heineken Hoek VVAB 06/01/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting op 7 maart 2017 in het beroep tegen de sloopvergunning. RA 23/12/2016
Ingekomen: Omgevingsvergunning voor het bouwen van de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1 hoek Leidseplein. Beroep bij de rechtbank binnen zes weken na dag van publicatie. Vovo-verzoek is ook nodig. SAC 29/11/2016
Uitgegaan: Proforma-beroepsschrift inzake de sloopvergunning voor de Heineken Hoek VVAB 25/10/2016
Ingekomen: Beslissing op bezwaarschrift inzake de sloopvergunning voor de Heinekenhoek: ongegrond. Tegen het besluit kan binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de rechtbank. SAC 14/09/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 / Leidseplein 19. VVAB 15/07/2016
Uitgegaan: Nadere gronden in proforma-bezwaar tegen sloopvergunning Heinekenhoek VVAB 10/06/2016
Ingekomen: Hoorzitting is verplaatst naar 21 juni. Tot 11 juni kunnen we nadere stukken indienen. SAC 26/05/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor hoorzitting bezwaarcommissie op 31 mei SAC 20/05/2016
Uitgegaan: Proforma-bezwaarschrift tegen sloop Heinekenhoek VVAB 09/05/2016
Ingekomen: Bouwplan Heinekenhoek, MVSA Architecten MVSA 09/05/2016

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.