Postarchief

Herengracht 572

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Pro Forma bezwaarschrift tegen verleende legalisatievergunning voor een tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572.
Geadresseerde: GA
Afzender: VVAB
Datum: 20/09/2018
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20180920herengracht572.pdf
Bestandsgrootte: 425.2 Kb

Er bevinden zich in onze database 101 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank op 16 oktober 2019 RA 22/08/2019
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank op 9 oktober 2019 RA 18/07/2019
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift met nadere gronden in het beroep inzake de legaliseringsvergunning voor een tuinhuis met kelder. VVAB 07/05/2019
Ingekomen: Toezending aanvullende stukken inzake het beroep van de VVAB tegen het tuinhuis bij Herengracht 572 en melding dat Dhr. Becks als partij deel zal nemen. De aanvullende stukken zijn: 1. Beslissing op bezwaar 14 februari aan VVAB. 2. Beslissing op bezwaar 14 februari aan Hoolwerf 3. Pleitaantekening verweerder 4. Bezwaarschrift Hoolwerf 5. Bezwaarschrift VVAB 6. Omgevingsvergunning 10 augustus 2018 7. Aanvraag omgevingsvergunning 6 augustus 2018 8. Tekeningen bij vergunning 9. Plankaart 10. Regels 11. Uitspraak VoVo 12 april 2017 12. Omgevingsvergunning 25 augustus 2016 13. Uitspraak beroep Hoolwerf 6 mei 2015 RA 25/04/2019
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het pro forma beroepsschrift van de VVAB tegen de beslissing op bezwaar door de bezwaarschriftencommissie inzake het tuinhuis in de tuin van Herengracht 572. RA 26/03/2019
Ingekomen: Proforma-beroepsschrift inzake beslissing op bezwaar tuinhuis van bewoner Hoolwerf. Hoolwerf 26/03/2019
Uitgegaan: Proforma-beroepsschrift inzake beslissing op bezwaar tuinhuis bij Herengracht 572. VVAB 25/03/2019
Ingekomen: Beslissing op bezwaar inzake de vergunning voor een tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572. Het bezwaar van de VVAB is ongegrond verklaard. Beroep mogelijk tot 28 maart 2019. GA 14/02/2019
Uitgegaan: Reactie op nader stuk inzake het tuinhuis. VVAB 07/12/2018
Ingekomen: Nader stuk in bezwaarprocedure van vergunninghouder, tijdens zitting toegezegd. Binnen 2 weken reageren. SAC 26/11/2018
Ingekomen: Uitnodiging hoorzitting op 22 november 2018 11:00 uur om bezwaarschrift van 21 september tegen Herengracht 572 mondeling toe te lichten. GA 02/11/2018
Uitgegaan: Aanvullend bezwaarschrift tegen de legaliseringsvergunning van bouwen in afwijking van eerder verleende vergunning inzake het oprichten van een tuinhuis. VVAB 11/10/2018
Uitgegaan: Reactie op ontvangstbevestiging met ontvangstbewijs als bijlage VVAB 04/10/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift tegen het tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572. Het bezwaarschrift wordt als te laat binnengekomen aangemerkt. Gronden voor 12 oktober inzenden. GA 01/10/2018
Uitgegaan: Pro Forma bezwaarschrift tegen verleende legalisatievergunning voor een tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572. VVAB 20/09/2018
Ingekomen: Bezwaarschrift van de Werkgroep Keurtuinen tegen de legaliseringsvergunning (ter kennisgeving) Werkgroep Keurtuinen 20/09/2018
Ingekomen: Brief Gerlof Hoolwerf inzake bezwaar tegen het tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572. Hoolwerf 17/09/2018
Ingekomen: Afwijzing handhavingsverzoek met betrekking tot de bouw van een tuinhuis op Herengracht 572. GA 22/08/2018
Ingekomen: Nieuwe verleende vergunning 'bouwen in afwijking van vergunning' inzake tuinhuisje van Herengracht 572 GA 10/08/2018
Ingekomen: Afschrift van de brief met het besluit tot stillegging werkzaamheden aan het tuinhuis op Herengracht 572, gericht aan dhr. Becks en mw. Steverink. SAC 23/07/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging verzoek handhaving onderkeldering tuinhuis Herengracht 572. GA 13/07/2018
Uitgegaan: Handhavingsverzoek inzake onderkeldering keurtuin Herengracht 572. VVAB 11/07/2018
Ingekomen: Beantwoording van ons handhavingsverzoek inzake de keurtuin van Herengracht 572: de bouwput wordt dichtgegooid en omgezet in tuin. SAC 14/11/2017
Uitgegaan: Ingebrekestelling inzake handhavingsverzoek bouwgat voor niet vergund tuinhuis VVAB 01/11/2017
Uitgegaan: Handhavingsverzoek inzake de bak in de keurtuin van Herengracht 572 VVAB 26/06/2017
Ingekomen: Uitspraak in verzoek om vovo inzake de herbouw van het tuinhuis: ongegrond. Er wordt geen vovo verleend. RA 12/04/2017
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift inzake het beroep tegen de herbouw van het tuinhuis VVAB 27/03/2017
Uitgegaan: Nadere stukken in verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het zwembad VVAB 27/03/2017
Ingekomen: Dossier doorgestuurd door het stadsdeel aan de rechtbank inzake het beroep inzake het tuinhuis (pas op: 60 MB) SAC 20/03/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de voorzieningenrechter op 29 maart, 15.30 uur RA 17/03/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van vovo-verzoek RA 16/03/2017
Uitgegaan: Verzoek voor een voorlopige voorziening i.v.m. aankondiging te zullen bouwen vooruitlopend op uitspraak op beroep. VVAB 15/03/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep tegen besluit op bezwaar inzake tuinhuis Herengracht 572 VVAB 03/03/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake tuinhuis Herengracht 572: ongegrond. Beroep mogelijk bij de rechtbank binnen zes weken na dagtekening. SAC 20/01/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van 20 december 2016. VVAB 20/12/2016
Ingekomen: Hoorzitting van 1 december is verplaatst naar 20 december, 11.15 uur. SAC 01/12/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van bezwaarcommissie inzake het bezwaar tegen de herbouw van het tuinhuis op de verkeerde locatie op grond van overgangsrecht. SAC 21/11/2016
Ingekomen: Nader stuk inzake ons vovo-verzoek. RA 14/11/2016
Uitgegaan: Brief aan de voorzieningenrechter waarin wij ons vovo-verzoek intrekken vanwege schriftelijke toezegging van vergunninghouder. VVAB 14/11/2016
Uitgegaan: Vraag aan de rechtbank of de zitting van vovo-verzoek kan worden uitgesteld in verband met toezegging van aanvrager. VVAB 01/11/2016
Ingekomen: Zitting van de voorzieningenrechter op 1 november, over het tuinhuis, is tot nader orde uitgesteld, oip verzoek van één van de partijen. RA 20/10/2016
Ingekomen: Zitting van de voorzieningenrechter inzake ons verzoek om een voorlopige voorziening inzake het tuinhuis vindt plaats op 18 november, om 9.00 uur. RA 20/10/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons verzoek voor een voorlopige voorziening en uitnodiging voor een zitting op 1 november a.s. om 15.00 uur. RA 13/10/2016
Uitgegaan: Gronden van het bezwaar inzake het tuinhuis. VVAB 07/10/2016
Uitgegaan: Verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het tuinhuis. VVAB 07/10/2016
Uitgegaan: Proforma-bezwaar tegen omgevingsvergunning voor de herbouw van gesloopt tuinhuis VVAB 06/09/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van proforma-bezwaar. Er is een termijn gesteld t/m 7 oktober voor het indienen van de gronden. SAC 06/09/2016
Ingekomen: Vergunning voor de 'herbouw' van het afgebroken tuinhuis. SAC 25/08/2016
Ingekomen: Beslissing op bezwaarschrift inzake het tuinhuis: gegrond. De eerdere besluiten zijn daarmee vernietigd. Dit besluit is in overeenstemming met de uitspraak van de rechter. SAC 20/04/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor een hoorzitting van de bezwaarcommissie op 10 maart 2016 waar het stadsdeel alle kwesties wil bespreken niet alleen het bezwaar van de VVAB tegen de van rechtswege-verlening. SAC 25/02/2016
Uitgegaan: Brief over de per email aangekondigde hoorzitting op 10 maart a.s. VVAB 09/02/2016
Ingekomen: De Raad van State meldt dat het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, inzake het tuinhuis, is ingetrokken. Dit betekent dat de uitspraak onherroepelijk is geworden. RvS 21/12/2015
Ingekomen: Raad van State stuurt i.v.m. hoger beroep van aanvrager nadere stukken in deze zaak aan ons door. RvS 12/10/2015
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen een vergunningsverlening van rechtswege inzake Herengracht 572 VVAB 07/10/2015
Ingekomen: Verweerschrift van de buren tegen het hoger beroep van de heer Becks inzake het zwembad-tuinhuis. RvS 03/09/2015
Ingekomen: Verweerschrift van stadsdeel Centrum aan Raad van State inzake het hoger beroep van de aanvrager voor het zwembad-tuinhuis. RvS 03/09/2015
Uitgegaan: Verweerschrift tegen het hoger beroep van de aanvrager van het tuinhuis tegen de uitspraak van de rechtbank. VVAB 30/08/2015
Ingekomen: Verweerschrift van stadsdeel Centrum aan Raad van State inzake het hoger beroep van de aanvrager voor het zwembad-tuinhuis. SAC 12/08/2015
Ingekomen: Hoger beroep van de heer Becks tegen de uitspraak van de rechtbank inzake het tuinhuis-zwembad. Kan op gereageerd worden binnen 6 weken na 20 juli, dus 31 augustus. RvS 20/07/2015
Ingekomen: Mededeling van de Raad van State dat de heer Becks in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank inzake het zwembad-tuinhuis. RvS 18/06/2015
Uitgegaan: Brief aan de bestuurscommissie over de uitspraak van de rechtbank inzake het zwembad-tuinhuis. VVAB 01/06/2015
Ingekomen: Uitspraak in de zaak tegen het zwembad-tuinhuis. Ons bezwaar is gegrond. Het besluit is vernietigd en het stadsdeel moet griffierecht aan ons terugbetalen. RA 06/05/2015
Ingekomen: Rechtbank heeft meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen in de zaak van het zwembad-tuinhuis. RA 02/04/2015
Ingekomen: Rechtbank heeft meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen in de zaak van het zwembad-tuinhuis. RA 20/02/2015
Ingekomen: Nadere stukken i.v.m. de zitting op 13 januari. RA 08/01/2015
Ingekomen: Nadere stukken i.v.m. de zitting op 13 januari. RA 07/01/2015
Uitgegaan: Reactie op verweerschrift, bevat tevens reactie van De Fabryck op rapport Vlaardingerbroek. VVAB 02/01/2015
Ingekomen: Nadere stukken inzake zwembad-tuinhuis, i.v.m. zitting op 13 januari: verweerschrift van de heer Becks. RA 22/12/2014
Ingekomen: Nadere stukken inzake zwembad-tuinhuis, i.v.m. zitting op 13 januari: verweerschrift van de heer Hoolwerf/Cohen. Frantzen 12/12/2014
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bodemprocedure voor de ochtend van 13 januari 2015, 9 uur. RA 22/10/2014
Ingekomen: Vooraankondiging voor de zitting van de bodemprocedure voor de ochtend van 13 januari 2015. RA 13/10/2014
Ingekomen: Nieuwe uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het zwembad-tuinhuis. Voorlopige voorziening blijft staan. RA 07/08/2014
Ingekomen: Besluit van de voorzieningenrechter om het verzoek van de aanvrager van het zwembad-tuinhuis de voorlopige voorziening op te heffen af te wijzen. RA 28/05/2014
Ingekomen: Beroep tegen zwembad-tuinhuis wordt ook beschouwd als zijnde tegen nieuwe besluit. RA 02/05/2014
Ingekomen: Nader stuk inzake het zwembad-tuinhuis i.v.m. de zitting van de voorzieningenrechter. Wieringa 30/04/2014
Ingekomen: Uitnodiging voor zitting van de voorzieningenrechter op 13 mei. Aanvrager heeft om een nieuwe voorlopige voorziening gevraagd. RA 24/04/2014
Uitgegaan: Antwoord op brief van de rechtbank over nieuw besluit stadsdeel inzake zwembad-tuinhuis in keurtuin. VVAB 18/04/2014
Ingekomen: Rechtbank vraagt of wij binnen 2 weken (dus uiterlijk 24 april) laten weten of wij het wel of niet eens zijn met gewijzigd besluit. Niet antwoorden betekent dat we het er niet eens mee zijn. RA 10/04/2014
Uitgegaan: Gronden bij beroep tegen zwembad-tuinhuis in keurtuin Herengracht 572. VVAB 07/04/2014
Ingekomen: Ter kennisgeving: gronden bij het beroep van de bewoners tegenover het zwembad-tuinhuis Herengracht 572. Vd Steenhoven 04/04/2014
Ingekomen: Nieuw besluit vanwege gewijzigde aanvraag voor zwembad-tuinhuis in keurtuin: zwembad komt er schijnbaar niet meer in voor, tuinhuis heeft kruipruimte. SAC 28/03/2014
Ingekomen: Onafhankelijk onderzoek naar tuin en tuinhuis van Herengracht 572. De Fabryck 18/03/2014
Uitgegaan: Zienswijze inzake een wijziging inzake de aanvraag voor het tuinhuis-zwembad in een keurtuin. VVAB 17/03/2014
Ingekomen: Nieuwe ontvangstbevestiging van ons beroep inzake het zwembad-tuinhuis. Gronden dienen ingezonden te worden binnen 4 weken (na 11 maart, dus 8 april). RA 11/03/2014
Ingekomen: Stadsdeel stelt ons in staat binnen 2 weken (na 4 maart, dus 18 maart) een zienswijze in te dienen op een aanvraag voor een tuinhuis, nu zonder zwembad. Echter, zwembad kan later nog vergunningsvrij worden toegevoegd. SAC 04/03/2014
Ingekomen: Ter kennisgeving antwoord van stadsdeel op raadsadres van Werkgroep Keurtuinen n.a.v. kwestie van zwembad-tuinhuis. dOS 12/02/2014
Ingekomen: Voorzieningenrechter wijst voorlopige voorziening toe: besluit zwembad-tuinhuis wordt opgeschort. RA 23/12/2013
Uitgegaan: Pleitnotities voor de zitting van de voorzieningenrechter inzake het tuinhuis-zwembad. VVAB 17/12/2013
Ingekomen: Nadere stuk van het stadsdeel Centrum inzake deze kwestie doorgestuurd door de rechtbank per fax (we kregen het stuk ook rechtstreeks van het stadsdeel per email in betere kwaliteit). RA 16/12/2013
Ingekomen: Factuur voor het griffierecht van de voorlopige voorziening. RA 10/12/2013
Ingekomen: Factuur voor het griffierecht van het beroep. RA 06/12/2013
Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening inzake tuinhuis-zwembad Herengracht 572 VVAB 04/12/2013
Uitgegaan: Beroepschrift inzake tuinhuis-zwembad Herengracht 572 VVAB 04/12/2013
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting op 17 december 2013. RA 04/12/2013
Ingekomen: Mededeling voor het betalen van griffierecht. Bewijs van betaling moet worden meegenomen! RA 04/12/2013
Ingekomen: Besluit van het stadsdeel inclusief het advies bezwaarschriftencommissie inzake het zwembad-tuinhuis : ongegrond, bestreden besluit blijft in stand. SAC 08/11/2013
Ingekomen: Advies van de bezwaarcommissie inzake het tuinhuis-zwembad Herengracht 572: ontvankelijk maar ongegrond. SAC 01/10/2013
Uitgegaan: Reactie op aanvullende stukken ingebracht op hoorzitting bezwaarschriftencommissie. VVAB 23/07/2013
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen tuinhuis-zwembad in de keurtuin van Herengracht 572. VVAB 19/04/2013
Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening bij rechtbank i.v.m. verleende vergunning voor zwembad-tuinhuis. VVAB 19/04/2013
Uitgegaan: Zienswijze op de aanvraag om een zwembad vermomd als tuinhuis te bouwen in de beschermde keurtuin achter Herengracht 572. VVAB 04/03/2013

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.