Postarchief

Zoekwoorden

Terrassen

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Gronden in ons hoger beroep inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127
Geadresseerde: RA
Afzender: VVAB
Datum: 24/10/2017
Internetadres: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20171024-gronden-kloof127.pdf
Bestandsgrootte: 1 Mb

Er bevinden zich in onze database 59 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Ter kennisgeving aan de VVAB: Brief van Clientenbelang aan het stadsdeel dat deze organisatie de formele adviesrol zoals beschreven in het terrassenbeleid per heden beeindigd. Clientenbelang 27/02/2018
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente in de zaak van het terras op de brugvleugel van Kloveniersburgwal 127 RvS 19/12/2017
Ingekomen: Reactie van belanghebbende (Staalmeesters) in zaak Kloveniersburgwal 127 Staalmeesters 07/12/2017
Uitgegaan: Gronden in ons hoger beroep inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127 VVAB 24/10/2017
Ingekomen: VVAB krijgt van de Raad van State uitstel voor het aanleveren van de gronden van haar beroep inzake terras Kloveniersburgwal 127 t/m 24 oktober 2017. RvS 13/10/2017
Uitgegaan: Verzoek tot uitstel van de termijn voor de gronden inzake de terraskwestie Kloveniersburgwal 127 VVAB 09/10/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons hoger beroep in zaak terras brugvleugel Kloveniersburgwal. Gronden kunnen worden ingediend voor 10 oktober 2017. RvS 12/09/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel Kloverniersburgwal 127 VVAB 08/09/2017
Ingekomen: Uitspraak in zaak terras op brugvleugel van Kloveniersburgwal 127: ons beroep is gegrond, het besluit is vernietigd maar de rechtbank laat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand. Hoger beroep mogelijk binnen 6 weken. RA 26/07/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake terras brugvleugel Kloveniersburgwal 127 VVAB 13/07/2017
Uitgegaan: Nadere stukken inzake Kloveniersburgwal 127. VVAB 29/06/2017
Ingekomen: Verweerschrift inzake het terras Kloveniersburgwal 127 plus dossier RA 13/06/2017
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift inzake het terras op de brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 VVAB 11/04/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank inzake terras Kloveniersburgwal 127 op 13 juli, 14.15 uur. Nadere stukken zijn mogelijk tot de 11de dag voor de zitting. RA 10/04/2017
Ingekomen: Nader stuk waaruit blijkt dat de vergunninghouder als derde belanghebbende aan de procedure deelneemt. RA 15/03/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127. VVAB 13/03/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake het terras op de brugvleugel bij Utrechtsestraat 102: ongegrond. Beroep mogelijk binnen 6 weken. SAC 03/03/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127: ongegrond, dus de vergunning blijft in stand. Binnen 6 weken kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. GA 03/02/2017
Uitgegaan: Reactie op nadere stukken in bezwaarprocedure terras op brugvleugel Utrechtsestraat 102. VVAB 25/01/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake terras op brugvleugel Prinsenstraat 30: ongegrond, dus de vergunning blijft in stand. Binnen 6 weken kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. GA 24/01/2017
Ingekomen: Nadere stukken in de bezwaarzaak terras Utrechtsestraat 102. SAC 19/01/2017
Uitgegaan: Nadere reactie in bezwaarprocedure terras Utrechtsestraat 102 VVAB 15/01/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 VVAB 05/01/2017
Ingekomen: Nader stuk ingediend door vergunninghouder inzake Utrechtsestraat 102. SAC 21/12/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake Utrechtsestraat 102. VVAB 21/12/2016