Postarchief

Terrassen

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Gronden in ons hoger beroep inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127
Geadresseerde: RA
Afzender: VVAB
Datum: 24/10/2017
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20171024-gronden-kloof127.pdf
Bestandsgrootte: 1 Mb

Er bevinden zich in onze database 62 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Uitspraak van de afdeling in ons beroep tegen een terrasvergunning voor Kloveniersburgwal 127. RvS 26/09/2018
Uitgegaan: Nader stuk in deze zaak, ingebracht door de VVAB in voorbereiding op de zitting van 26 juni 2018. VVAB 13/06/2018
Ingekomen: Uitnodiging voor een zitting van de afd Bestuurrechtspraak van de Raad van State op 26 juni 2018 in zaak terras op brugvleugel t/o Kloveniersburgwal 127. Nadere stukken zijn mogelijk tot 15 juni. RvS 20/04/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving aan de VVAB: Brief van Clientenbelang aan het stadsdeel dat deze organisatie de formele adviesrol zoals beschreven in het terrassenbeleid per heden beeindigd. Clientenbelang 27/02/2018
Ingekomen: Verweerschrift van de gemeente in de zaak van het terras op de brugvleugel van Kloveniersburgwal 127 RvS 19/12/2017
Ingekomen: Reactie van belanghebbende (Staalmeesters) in zaak Kloveniersburgwal 127 Staalmeesters 07/12/2017
Uitgegaan: Gronden in ons hoger beroep inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127 VVAB 24/10/2017
Ingekomen: VVAB krijgt van de Raad van State uitstel voor het aanleveren van de gronden van haar beroep inzake terras Kloveniersburgwal 127 t/m 24 oktober 2017. RvS 13/10/2017
Uitgegaan: Verzoek tot uitstel van de termijn voor de gronden inzake de terraskwestie Kloveniersburgwal 127 VVAB 09/10/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons hoger beroep in zaak terras brugvleugel Kloveniersburgwal. Gronden kunnen worden ingediend voor 10 oktober 2017. RvS 12/09/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel Kloverniersburgwal 127 VVAB 08/09/2017
Ingekomen: Uitspraak in zaak terras op brugvleugel van Kloveniersburgwal 127: ons beroep is gegrond, het besluit is vernietigd maar de rechtbank laat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand. Hoger beroep mogelijk binnen 6 weken. RA 26/07/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake terras brugvleugel Kloveniersburgwal 127 VVAB 13/07/2017
Uitgegaan: Nadere stukken inzake Kloveniersburgwal 127. VVAB 29/06/2017
Ingekomen: Verweerschrift inzake het terras Kloveniersburgwal 127 plus dossier RA 13/06/2017
Uitgegaan: Aanvullend beroepsschrift inzake het terras op de brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 VVAB 11/04/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank inzake terras Kloveniersburgwal 127 op 13 juli, 14.15 uur. Nadere stukken zijn mogelijk tot de 11de dag voor de zitting. RA 10/04/2017
Ingekomen: Nader stuk waaruit blijkt dat de vergunninghouder als derde belanghebbende aan de procedure deelneemt. RA 15/03/2017
Uitgegaan: Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127. VVAB 13/03/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake het terras op de brugvleugel bij Utrechtsestraat 102: ongegrond. Beroep mogelijk binnen 6 weken. SAC 03/03/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake terras op brugvleugel Kloveniersburgwal 127: ongegrond, dus de vergunning blijft in stand. Binnen 6 weken kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. GA 03/02/2017
Uitgegaan: Reactie op nadere stukken in bezwaarprocedure terras op brugvleugel Utrechtsestraat 102. VVAB 25/01/2017
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake terras op brugvleugel Prinsenstraat 30: ongegrond, dus de vergunning blijft in stand. Binnen 6 weken kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. GA 24/01/2017
Ingekomen: Nadere stukken in de bezwaarzaak terras Utrechtsestraat 102. SAC 19/01/2017
Uitgegaan: Nadere reactie in bezwaarprocedure terras Utrechtsestraat 102 VVAB 15/01/2017
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 VVAB 05/01/2017
Ingekomen: Nader stuk ingediend door vergunninghouder inzake Utrechtsestraat 102. SAC 21/12/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake Utrechtsestraat 102. VVAB 21/12/2016
Uitgegaan: Reactie op te laat inbrengen van nader stuk inzake Utrechtsestraat 102. VVAB 19/12/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake ons bezwaar inzake terras Kloveniersburgwal 127 op 5 januari 2017. SAC 16/12/2016
Ingekomen: Nadere stukken in het bezwaar tegen het terras van Prinsenstraat 30. Reactie mogelijk vóór 24 december 2016. SAC 14/12/2016
Uitgegaan: Nader stuk vanwege zitting bezwaarschriftencommissie inzake Utrechtsestraat 102. VVAB 09/12/2016
Uitgegaan: Gronden bij het bezwaar inzake terras Kloveniersburgwal 127. VVAB 02/12/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie over ons bezwaar tegen een terras op een brugvleugel bij Prinsenstraat 30. VVAB 29/11/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor zitting bezwaarcommissie op 21 december 2016 i.v.m. ons bezwaar tegen de vergunning voor een terras op een brugvleugel bij Utrechtsestraat 102. SAC 29/11/2016
Ingekomen: Brief waarin de VVAB wordt uitgenodigd uiterlijk 3 december 2016 de gronden van het proforma-bezwaar tegen het terras op de brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 in te dienen. SAC 17/11/2016
Ingekomen: Mededeling dat het stadsdeel pas uiterlijk 24 december 2016 een beslissing zal nemen inzake het terras bij Utrechtsestraat 102 (verdaagbesluit). SAC 10/11/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarcommissie op 29 november 2016 over ons bezwaar tegen het terras bij Prinsenstraat 30 (eerdere uitnodiging vervalt). SAC 08/11/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarcommissie op 24 november 2016 over ons bezwaar tegen het terras bij Prinsenstraat 30. SAC 02/11/2016
Uitgegaan: Proforma-bezwaarschrift tegen de komst van een terras op een brugvleugel t/o Kloveniersburgwal 127. VVAB 25/10/2016
Uitgegaan: Gronden bij het bezwaar tegen het terras op een brugvleugel bij Prinsenstraat 30. VVAB 17/10/2016
Ingekomen: Mededeling dat het stadsdeel de termijn voor beslissing op bezwaar inzake het terras op de brugvleugel bij Prinsenstraat 30 verlengd tot 31 december 2016. SAC 07/10/2016
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen het terras op de brugvleugel t/o Utrechtsestraat 102. VVAB 30/09/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van proforma-bezwaar terras Prinsenstraat 30. Een termijn is gesteld voor 17 oktober 2016 voor het aanleveren van de gronden. SAC 16/09/2016
Ingekomen: Vergunning voor een terras op een brugvleugel t.o. Kloveniersburgwal 127 SAC 13/09/2016
Uitgegaan: Proforma-bezwaar tegen exploitatievergunning voor een terras op de brugvleugel bij Prinsenstraat 30 VVAB 06/09/2016
Ingekomen: Nieuw besluit inzake de terrasvergunning voor Utrechtsestraat 102: alsnog vergund. Ons bezwaarschrift is opgevat als zienswijze. Bezwaar mogelijk binnen 6 weken. SAC 19/08/2016
Ingekomen: Besluit voor een terrasvergunning Haarlemmerstraat 75 (West-Indisch Huis). SAC 04/08/2016
Ingekomen: Besluit inzake een terrasvergunning op een brugvleugel bij Prinsenstraat 30 SAC 26/07/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake een terras op een brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127 VVAB 15/06/2016
Ingekomen: Vergunningsverlening voor terras op brugvleugel bij Keizersgracht 312. Mogelijkheid tot bezwaar binnen 6 weken. SAC 09/06/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift tegen terras op brugvleugel bij Utrechtsestraat 102 SAC 09/06/2016
Ingekomen: Uitnodiging voor hoorzitting op 16 juni a.s. terrasuitbreiding Herengracht 88. Tot 6 juni kunnen nadere stukken worden ingediend. SAC 26/05/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake een terras op een brugvleugel bij Prinsenstraat 27 VVAB 25/05/2016
Uitgegaan: Bezwaarschrift inzake terras brugvleugel Utrechtsestraat VVAB 25/05/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van onze brief inzake het terras van De Lieve, Herengracht 88 SAC 17/05/2016
Ingekomen: Er wordt vergunning verleend voor een terras op een brugvleugel van de Leidsegracht. Bezwaar is mogelijk binnen zes weken. SAC 04/05/2016
Ingekomen: Er wordt vergunning verleend voor terrassen op brugvleugels in de Paleisstraat en de Utrechtsestraat. Bezwaar is mogelijk binnen zes weken. SAC 14/04/2016
Ingekomen: Brief van stadsdeel aan ondernemers om ze te attenderen op de mogelijkheid een terras te mogen krijgen op een brugvleugel. SAC 12/01/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake vier aanvragen voor exploitatievergunningen voor een horecaterras op brugvleugels. VVAB 01/12/2015
Uitgegaan: Zienswijze inzake de conceptwijziging Terrassenbeleid 2011 waarin de VVAB bezwaar maakt tegen de komst van terrassen op brugvleugels. VVAB 29/04/2015
Uitgegaan: Reactie op Terrassennota met verzoek om te komen tot Welstandsbeleid en een betere handhaving ten aanzien van horecaterrassen (met foto's). VVAB 30/11/2007

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.