Postarchief

Zoekwoorden

Binnengasthuisterrein

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Brief aan de UvA over Binnengasthuisterrein
Geadresseerde: UvA
Afzender: VVAB
Datum: 16/06/2017
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20170616-uva.pdf
Bestandsgrootte: 133.3 Kb

Er bevinden zich in onze database 30 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Uitgegaan: Brief aan de UvA over Binnengasthuisterrein VVAB 16/06/2017
Uitgegaan: Brief aan de UvA van het Amsterdam Overleg, waarin de VVAB participeert, over het mogelijk niet doorgaan van de UB op het Binnengasthuisterrein. VVAB 23/07/2015
Uitgegaan: Reactie op de reactie van UvA op het VVAB-rapport over het Binnengasthuisterrein. VVAB 13/03/2012
Uitgegaan: Rapport met onafhankelijke deskundigenrapporten over de onderzoeksrapporten van de UvA inzake het Binnengasthuisterrein. VVAB 08/02/2012
Uitgegaan: Brief aan de directeur van de RCE i.v.m. het Advies Asselbergs. VVAB 29/12/2011
Uitgegaan: Verzoek om overleggen van alle correspondentie van stadsdeel met UvA en de VVAB de gelegenheid geven te reageren voordat er een besluit wordt genomen. VVAB 29/11/2011
Uitgegaan: Raadsadres over uitblijven beslissing stadsdeel over monumentenvergunning. VVAB 26/09/2011
Uitgegaan: Ingebrekestelling aan stadsdeel omdat er niet op tijd een beslissing is genomen over de aanvraag monumentenvergunning van de UvA. VVAB 03/08/2011
Uitgegaan: Verweer van de vereniging tegen het hoger beroep van de UvA bij de Raad van State tegen de vernietiging van de monumentenvergunning door de Rechtbank Amsterdam. VVAB 25/07/2011
Uitgegaan: Raadsadres inzake hoger beroep stadsdeel tegen uitspraak rechtbank over monumentenvergunning BG-terrein. VVAB 17/05/2011
Uitgegaan: Laatste schriftelijke reactie aan de Rechtbank voordat deze uitspraak doet over het bezwaar tegen de Monumentenvergunning. VVAB 27/01/2011
Uitgegaan: Reactie op beantwoording van de vragen van de Rechtbank door het stadsdeel in beroepszaak monumentenvergunning. VVAB 28/10/2010
Uitgegaan: Pleitnota bij de rechtbank tegen de monumentenvergunning voor de sloop van monumenten op het Binnengasthuisterrein. VVAB 20/05/2010
Uitgegaan: Begeleidende brief bij de nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. VVAB 06/05/2010
Uitgegaan: Nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. O.a. antwoord op advies van Paul Meurs en het ICOMOS-advies UNESCO Werelderfgoed. VVAB 06/05/2010
Uitgegaan: Aanvullende zienswijze op artikel 19-procedure voor wijziging bestemmingsplan Binnengasthuisterrein om hovenstructuur aan te tasten ten behoeve van nieuwbouw UvA (universiteitsbibliotheek). VVAB 12/02/2010
Uitgegaan: Nadere motivering beroep tegen de monumentenvergunning bij de Rechtbank. VVAB 19/10/2009
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen verleende monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op BG-terrein VVAB 20/03/2009
Uitgegaan: Zienswijze artikel-19 procedure om hovenstructuur aan te mogen tasten van BG-terrein VVAB 03/03/2009
Uitgegaan: Pro forma bezwaarschrift tegen verleende monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op BG-terrein VVAB 20/02/2009
Uitgegaan: Zienswijze tegen monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op het BG-terrein inclusief waardestelling VVAB 12/01/2009
Uitgegaan: Bouwaanvraag UvA voor Binnengasthuisterrein (Nieuwe Doelenstraat 15 / Binnengasthuisstraat 19 / Vendelstraat 2 en 8) VVAB 30/06/2008
Uitgegaan: beroepschrift Raad van State tegen bestemmingsplein Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat VVAB 04/01/2006
Uitgegaan: bedenkingen bij provincie tegen bestemmingsplan hoek Binnengasthuisstraat/ Vendelstraat VVAB 18/05/2005
Uitgegaan: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan hoek Binnengasthuisstraat/Vendelstraat, Binnengasthuisterrein VVAB 14/12/2004
Uitgegaan: schriftelijke inspraakreactie bestemmingsplein Binnengasthuisterrein, hoek Binnengasthuisstraat / Vendelstraat VVAB 06/07/2004
  Uitgegaan: zienswijze deskundigenrapport Raad van State inzake bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. VVAB 26/09/2003
  Uitgegaan: bezwaar bij Raad van State tegen bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. VVAB 10/12/2002
  Uitgegaan: bestemmingsplan binnengasthuisterrein e.o. AO 21/03/2002
  Uitgegaan: bestemmingsplan Binnengasthuisterrein maakt sloop van Rijksmonumenten mogelijk vanwege bouwplan UvA (bibliotheek) AO 06/12/2001

[Gehele lijst]

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.