Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 8 april. Lezing over 16e-eeuwse Amsterdamse kunstenaars

Pieter Aertsen (1507-1675), Jezus in het huis van Martha en Maria, 1553, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

In het project Amsterdammers, hoe woonden wij in de zestiende eeuw? hebben studenten uit allerlei disciplines zich intensief verdiept in de 16e-eeuwse Amsterdamse huizen en hun bewoners. Dr. Madelon Simons, docent Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan de UvA is coördinator van dit project. Vorig jaar gaf zij voor een bomvolle zaal, een prachtige presentatie over 'hoe woonden we in de zestiende eeuw?'.
Dit keer bieden we een vervolg, waarbij Madelon de werk- en leefomgeving van allerlei Amsterdamse kunstenaars, zoals Pieter Aertsen en prentmaker Muller, alsmede de zichtbaarheid van dat werk in het Amsterdam tussen 1500-1600, zal belichten.
De presentatie vindt plaats op zaterdag 8 april in de Onze Lieve Vrouwekerk, ingang Keizersgracht 218-B. Inloop 10.00 uur. De lezing begint om 10.30 uur. Deelnamekosten voor VVAB-leden € 10,-, voor introducés € 15,-. De locatie is rolstoelvriendelijk en beschikt over een ringleiding.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Zaterdag 8 april. Lezing over 16e-eeuwse Amsterdamse kunstenaars
code=8apr-kunst.

Maximaal aantal deelnemers: 60
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 34

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Eventuele opmerkingen:
Email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.