Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 2 september. Fietstocht langs Gemeentelijke Badhuizen

Onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' begon de gemeente eind 19de eeuw met het bouwen van schoolkinderbaden. Enkele jaren later vond men de tijd rijp om ook volwassenen te doordringen van het belang van de 'waterbeschaving', een term die door het stadsbestuur in dit verband vaak werd gebruikt. Tussen 1910 en 1942, met een hoogtepunt in de jaren twintig, werd door de gemeente in vrijwel elke Amsterdamse buurt tenminste één badhuis gebouwd. Vanaf 1920 namen de badhuizen een stedenbouwkundig prominentere plaats in binnen de wijk en werden ze ontworpen in de nieuwe stijl van de Amsterdamse School. In de jaren dertig en veertig werd de architectuur wat zakelijker, zoals het badhuis aan het Javaplein uit 1942 (zie afbeelding). In 1933 werd een nieuw bouwbesluit van kracht: iedere nieuw te bouwen woning moest vanaf dat moment een badruimte hebben. Een warmwatervoorziening was echter niet verplicht, waardoor veel mensen de ruimte voor van alles gebruikten, behalve voor douchen. Pas in de jaren zestig werden nieuwe woningen met douche én warm water gebouwd en werden in oudere woningen ook douches met warm water ingebouwd. Het bezoek aan de badhuizen liep sterk terug en er kwam een einde aan het tijdperk badhuis.
Gids van deze ongeveer 2 uur durende excursie is sociaal geograaf en erfgoedwetenschapper Klaas Jan Verweel.
Verzamelpunt voormalig Gemeentebadhuis Nieuwe Uilenburgerstraat 16/hoek Houtkopersburgwal, het huidige Splendor, Start fietstocht 10.30 uur. Bij grote belangstelling is er een tweede fietstocht om 13.30 uur. Deelnamekosten voor VVAB-leden € 10,-, voor niet-leden € 15,-.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Zaterdag 2 september. Fietstocht langs Gemeentelijke Badhuizen
code=2sep-badhuizen.

Maximaal aantal deelnemers: 15
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 6

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Eventuele opmerkingen:
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.