Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 24 februari 2018. Lezing over het Oosterdok door Titus Dekker

De Kattenburgerbrug en het Oosterdok in 1890. Gefotografeerd door Jacob Olie vanaf de loods van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM - Goederenstation Oostenburg).

Titus Dekker is beeldend kunstenaar en docent en heeft een passie voor geschiedenis. Sinds zijn historische woonschip aan de Windrooskade van Wittenburg is afgemeerd heeft hij zich verdiept in het verleden van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Toen de Vereniging Museumhaven Amsterdam in 2011 haar 25-jarig jubileum vierde, is onder zijn redactie het boek Het Oosterdok - Verhalen van een Amsterdamse haven geschreven. Aan de hand van bijzondere schilderijen, tekeningen en oude foto's zal Titus ingaan op de historie van het Oosterdok. Waarom moest er in de 17de eeuw een admiraliteitswerf komen? Hoe verandert de Waal en het Oosterdok steeds weer? Welke oplossingen zoekt men tegen het dichtslibben? Waarom willen de reders van stoomschepen weg uit het Oosterdok?

Titus Dekker is actief voor het behoud van Industrieel erfgoed op Oostenburg. Samen met fotograaf Cary Markerink heeft hij in 1996 de rijksmonumentenstatus voor de Van Gendthallen aangevraagd. Dit was het begin van een jarenlange strijd die naast het behoud van de Van Gendthallen ook het behoud van het machinegebouw met ketelhuis uit 1892 (waar thans Roest is gevestigd) en de Werkspoorhal uit 1929 heeft opgeleverd. Dit was allemaal niet gelukt zonder uitgebreid speurwerk naar de maritieme en industriële geschiedenis van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Verschillende deskundigen hebben hun medewerking verleend aan het boek, waaronder Jerzy Gawronsky (stadsarcheoloog), Henk Dessens (voormalig hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum) en Maarten Kloos (voormalig directeur Arcam). Voor dit boek heeft Titus ook uitgebreid naar beeldmateriaal gezocht over het Oosterdok. Naar wij verwachten zal dit alles resulteren in een interessante en aangename lezing.
De lezing over het Oosterdok zal worden gehouden op zaterdag 24 februari 2018 in de Prinsenzaal op de 6de verdieping van de OBA, Oosterdokskade 143. Inloop: 10.30 uur. De lezing wordt gehouden van 11.00 tot 12.30 uur.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Zaterdag 24 februari 2018. Lezing over het Oosterdok door Titus Dekker
code=24feb-oosterdok.

Maximaal aantal deelnemers: 80
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 29

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Email-adres 2e deelnemer:
Eventuele opmerkingen:
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.