Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 20 januari 2018: Amsterdam in de zestiende eeuw - Ruimtelijke ordening en huisvesting

Vanaf ongeveer 1530 onderging Amsterdam een ingrijpende vernieuwing. Deze vernieuwing betrof - anders dan in de zeventiende eeuw - geen uitbreiding van het stadsoppervlak, maar een aanpassing van de bestaande ruimtelijke ordening en bebouwing. Er werden nieuwe straten, stegen en kades aangelegd, en huizen werden opnieuw opgetrokken. Het gebruik van baksteen nam hand over hand toe.
In de lezing zal door een combinatie van bouwhistorisch onderzoek en archiefonderzoek worden ingegaan op een tot nog toe onderbelichte transformatieperiode van Amsterdam. Hierbij zal worden gekeken naar de tijd tussen de laatste grote stadsbrand in 1452 en 1578, het jaar van de alteratie van Amsterdam en het jaar van het besluit tot aanzienlijke stadsuitbreidingen.
In het tweede deel van de lezing wordt de huisvesting van de Amsterdammer in de zestiende eeuw behandeld. Aan de hand van een aantal unieke boedelinventarissen en het belastingkohier van 1562 wordt duidelijk hoe bewoners van verschillende sociale klassen en beroepsgroepen woonden. Hierdoor ontstaat een beeld van de gevarieerde wooncultuur en wordt het mogelijk om verschillen te herkennen tussen huizen die in ruimtelijk-typologisch opzicht min of meer gelijk lijken te zijn.
Deze lezing wordt gegeven door Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke Identiteit en Monumenten aan de UvA en verbonden aan het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam.
De lezing zal plaats vinden op zaterdag 20 januari 2018.
Tijd: 11.00 uur (inloop 10.30 uur).
LET OP: De locatie is gewijzigd! De lezing vindt plaats in de Zuiderkerk.

Deze excursie heeft al plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om u zich voor deze excursie op te geven.

[Agenda]

Email this to someone Deel deze pagina!