Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 17 november. Amsterdam waterstad, verleden, heden en toekomst

Amsterdam is ontstaan en gegroeid aan het water op het raakpunt van rivier en zee, in het veen, vlak boven het grondwater. De generaties die Amsterdam bouwden, hebben dilemma’s gekend en keuzes gemaakt. Sommige daarvan vinden we nu nog terug.
Maarten Ouboter en Wilko Koning spreken op deze lezing over Amsterdam als waterstad over de bescherming tegen ‘het boze buitenwater’, de keuze van de maaiveldhoogte bij de ontwikkeling van de stad, de afwatering van Amstelland via Amsterdam naar het IJ, de Zuiderzee (vroeger) en de Noordzee. En ook over het afval, de riolering en het drinkwater – heel belangrijk voor de volksgezondheid.
In de verversing van de grachten is altijd veel energie gestoken. Hoe levend is het grachtensysteem nu? Wat zijn de uitdagingen van de toekomst? Welke grote ontwikkelingen komen er op ons af? Amsterdam bouwt meer huizen, er komt een grotere zeesluis in IJmuiden, de zeespiegel stijgt. Kunnen we de menselijke maat houden, ruimte voor de bewoners van Amsterdam én ruimte voor het water?
Maarten Ouboter is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterkwaliteit. Wilko Koning is programmamanager Leidingwerken bij Waternet. Zijn taak is om plannen voor drinkwater en riolering tot uitvoering te brengen. Maarten en Wilko vormen een zeer deskundig en enthousiast sprekers-duo als het gaat over het Amsterdamse water.
Plaats/tijd: Perdu, Kloveniersburgwal 86. Inloop 10.30 uur, Start lezing om 11.00 uur.
Toegang voor VVAB-leden € 10,-, voor niet-leden € 15,-.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Zaterdag 17 november. Amsterdam waterstad, verleden, heden en toekomst
code=17nov-waterstad.

Maximaal aantal deelnemers: 80
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 74

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Email-adres 2e deelnemer:
Eventuele opmerkingen:
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.