Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 17 november. Amsterdam waterstad, verleden, heden en toekomst

Amsterdam is ontstaan en gegroeid aan het water op het raakpunt van rivier en zee, in het veen, vlak boven het grondwater. De generaties die Amsterdam bouwden, hebben dilemma’s gekend en keuzes gemaakt. Sommige daarvan vinden we nu nog terug.
Maarten Ouboter en Wilko Koning spreken op deze lezing over Amsterdam als waterstad over de bescherming tegen ‘het boze buitenwater’, de keuze van de maaiveldhoogte bij de ontwikkeling van de stad, de afwatering van Amstelland via Amsterdam naar het IJ, de Zuiderzee (vroeger) en de Noordzee. En ook over het afval, de riolering en het drinkwater – heel belangrijk voor de volksgezondheid.
In de verversing van de grachten is altijd veel energie gestoken. Hoe levend is het grachtensysteem nu? Wat zijn de uitdagingen van de toekomst? Welke grote ontwikkelingen komen er op ons af? Amsterdam bouwt meer huizen, er komt een grotere zeesluis in IJmuiden, de zeespiegel stijgt. Kunnen we de menselijke maat houden, ruimte voor de bewoners van Amsterdam én ruimte voor het water?
Maarten Ouboter is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterkwaliteit. Wilko Koning is programmamanager Leidingwerken bij Waternet. Zijn taak is om plannen voor drinkwater en riolering tot uitvoering te brengen. Maarten en Wilko vormen een zeer deskundig en enthousiast sprekers-duo als het gaat over het Amsterdamse water.
Plaats/tijd: Perdu, Kloveniersburgwal 86. Inloop 10.30 uur, Start lezing om 11.00 uur.
Toegang voor VVAB-leden € 10,-, voor niet-leden € 15,-.

Deze excursie heeft al plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om u zich voor deze excursie op te geven.

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.