Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Dinsdag 16 april. Van Amstelsluis (1673) tot Oranjesluis (1872) door Wilko Koning en Maarten Ouboter

Amsterdam is ontstaan en gegroeid op het raakpunt van rivier en zee, in drassig veenland. De generaties voor ons, die Amsterdam bouwden, hebben dilemma’s gekend en keuzes gemaakt. Sommige daarvan vinden we nu nog terug. Water is en blijft relevant, dat blijkt iedere keer weer. Het gaat dan over de bescherming tegen ‘het boze buitenwater’, de keuze van de maaiveldhoogte bij ontwikkeling van de stad, de afwatering van Amstelland via Amsterdam naar het IJ en de Noordzee. En ook over afval, riolering en schoon drinkwater. De verversing van de grachten is altijd een probleem geweest.
Op 17 november presenteerden Wilko en Maarten voor de VVAB een verhaal over het verleden, heden en de toekomst van het water van Amsterdam. Op 16 april volgt een tweede lezing. Die overigens ook als zelfstandig verhaal te volgen zal zijn.
Op de tweede lezing gaan zij nader in op de relatie tussen de groei van Amsterdam en de veranderingen in het watersysteem van de stad. Wat waren de dilemma’s van burgemeester Johannes Hudde (eind 17de eeuw) bij de verversing, afwatering en bescherming tegen hoog water? Sindsdien is veel geprobeerd met rosmolens, vuilwatermolens, nieuwe watergangen, drinkwaterschepen, baggermolens, gemalen, dijken, sluizen. De industriële revolutie zorgde voor nieuwe mogelijkheden maar ook voor nieuwe problemen.. Maarten Ouboter is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit). Wilko Koning is programmamanager Leidingwerken bij Waternet. Hij is betrokken bij de de drinkwatervoorziening en de riolering van Amsterdam.
Plaats/tijd: Dinsdag 16 april, 20.00 uur in ARCAM, Prins Hendrikkade 600. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang: € 10 voor leden, € 15 voor niet-leden.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Dinsdag 16 april. Van Amstelsluis (1673) tot Oranjesluis (1872) door Wilko Koning en Maarten Ouboter
code=16april-water.

Maximaal aantal deelnemers: 60
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 17

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.


Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
(indien relevant)
BEVEILIGING
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen.
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.