Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Dinsdag 16 april. Van Amstelsluis (1673) tot Oranjesluis (1872) door Wilko Koning en Maarten Ouboter

Amsterdam is ontstaan en gegroeid op het raakpunt van rivier en zee, in drassig veenland. De generaties voor ons, die Amsterdam bouwden, hebben dilemma’s gekend en keuzes gemaakt. Sommige daarvan vinden we nu nog terug. Water is en blijft relevant, dat blijkt iedere keer weer. Het gaat dan over de bescherming tegen ‘het boze buitenwater’, de keuze van de maaiveldhoogte bij ontwikkeling van de stad, de afwatering van Amstelland via Amsterdam naar het IJ en de Noordzee. En ook over afval, riolering en schoon drinkwater. De verversing van de grachten is altijd een probleem geweest.
Op 17 november presenteerden Wilko en Maarten voor de VVAB een verhaal over het verleden, heden en de toekomst van het water van Amsterdam. Op 16 april volgt een tweede lezing. Die overigens ook als zelfstandig verhaal te volgen zal zijn.
Op de tweede lezing gaan zij nader in op de relatie tussen de groei van Amsterdam en de veranderingen in het watersysteem van de stad. Wat waren de dilemma’s van burgemeester Johannes Hudde (eind 17de eeuw) bij de verversing, afwatering en bescherming tegen hoog water? Sindsdien is veel geprobeerd met rosmolens, vuilwatermolens, nieuwe watergangen, drinkwaterschepen, baggermolens, gemalen, dijken, sluizen. De industriële revolutie zorgde voor nieuwe mogelijkheden maar ook voor nieuwe problemen.. Maarten Ouboter is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit). Wilko Koning is programmamanager Leidingwerken bij Waternet. Hij is betrokken bij de de drinkwatervoorziening en de riolering van Amsterdam.
Plaats/tijd: Dinsdag 16 april, 20.00 uur in ARCAM, Prins Hendrikkade 600. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang: € 10 voor leden, € 15 voor niet-leden.

Deze excursie heeft al plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om u zich voor deze excursie op te geven.

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.