Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Vrijdag 10 november. Excursie naar de Beurs van Berlage

De eerste beurs van Nederland werd opgericht door de VOC  om hun maritieme aandelen te verhandelen en was de eerste ter wereld. Het Amsterdamse stadsbestuur nam het initiatief  om een beursgebouw neer te zetten.
 Het eerste was van Hendrick de Keyser in 1611 en stond aan het Rokin. Vanaf 1621 werden hier ook de aandelen van de West Indische Compagnie verhandeld.
In 1835 werd dit gebouw afgebroken wegens verzakking en vervangen door de Beurs van Zocher. Dit bleek een ontoegankelijk gebouw te zijn met weinig ramen en de beurshandelaren en de Kamer van Koophandel oefende druk uit op het Amsterdamse bestuur voor een nieuw beursgebouw. Dit leverde grote politieke discussies op en pas in 1896 werd de opdracht voor een nieuw gebouw aan Berlage gegund.
Berlage als overtuigd socialist, dacht dat de kapitalistische beurshandel geen lang leven beschoren zou zijn en ontwierp het gebouw zo, dat deze na de socialistische revolutie een gemeenschapshuis c.q. volkspaleis kon zijn.
En inderdaad na  een grondige  restauratie in 1985, is de beurs een publiekspaleis met aanvankelijke repetitieruimte  en concertzalen en een stichting voor maatschappelijke activiteiten. Het is nu een congres- en evenementencentrum en een locatie voor tentoonstellingen.
De excursie onder leiding van Marcel Schonenberg is om 10.30 uur. Startpunt van de excursie is de ingang van de beurs aan Damrak 243. Bij voldoende belangstelling vinden twee simultane rondleidingen plaats. Beide starten om 10.30 uur.
Kosten € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Vrijdag 10 november. Excursie naar de Beurs van Berlage
code=10nov-beurs.

Maximaal aantal deelnemers: 50
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 26

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Eventuele opmerkingen:
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.