Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Donderdag 10 mei. De strijd om de binnenstad in de 20ste eeuw

Niemand kan het zich haast nog voorstellen, maar halverwege de vorige eeuw wilde niemand meer wonen in de binnenstad. De binnenstad lag er erg slecht bij. Voor de gemeentelijke beleidsmakers was de binnenstad nog slechts geschikt als een internationaal zakencentrum met hoogbouw en veel verkeersruimte. Krotopruiming moest daarvoor het terrein vrijmaken. Pioniers als Geurt Brinkgreve zagen echter een heel andere toekomst voor de binnenstad weggelegd. De botsing tussen twee conflicterende toekomstbeelden leidde in de jaren zestig en zeventig tot een grote strijd in de Nieuwmarktbuurt en de Jordaan, die eindigde in een overwinning van de behoud- en herstelgedachte. In deze lezing vertelt Walther Schoonenberg het opmerkelijke maar weinig bekende verhaal van de spectaculaire herleving van de historische binnenstad van Amsterdam in de jaren 1950-1975, die ten grondslag ligt aan de huidige succes van de binnenstad. De lezing aan de hand van fraaie deels onbekende beelden vindt plaats op een toepasselijke locatie: het Huis de Pinto.
Datum/tijdstip: Donderdag 10 mei 2018, Huis de Pinto (Sint Antoniesbreestraat 69), inloop 19.30 uur, start lezing 20.00 uur.
Toegang voor VVAB-leden € 10, voor niet-leden € 15.

Deze lezing is gebaseerd op een artikel dat Walther Schoonenberg schreef voor het Maandblad Amstelodamum: 'Hoe de Nieuwmarktbuurt werd gered.' Maandblad Amstelodamum 100 (2013), nr. 1, p. 3-23.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Donderdag 10 mei. De strijd om de binnenstad in de 20ste eeuw
code=10mei-strijd.

Maximaal aantal deelnemers: 40
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 31

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Email-adres 2e deelnemer:
Eventuele opmerkingen:
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.