Marcel Wiegman van Het Parool opent aanval

Wiegman-artikel in Het Parool
In Het Parool van 4 februari 2005 opent redacteur Wiegman de aanval op stadsdeelwethouder Guido Frankfurther en VVAB-voorzitter Walther Schoonenberg. Zij zouden van de binnenstad een ansichtkaart willen maken. Op 9 februari reageerde Walther Schoonenberg namens de vereniging met een ingezonden brief in de krant.

Aanleiding is het onderzoek dat het stadsdeel Centrum zou doen naar de herbouw van een oude toren. Dat was in de media uitgelekt. Parool-redacteur Wiegman ziet daar de hand van de vereniging achter. Stadsdeelwethouder Frankfurther zou door de VVAB-voorzitter worden ingefluisterd.

Het artikel van Wiegman heeft tot veel opschudding in de vereniging geleid. Veel leden zijn verontwaardigd over de verdachtmakingen tegen personen en de mede tegen onze vereniging ontketende hetzecampagne. Een aantal leden heeft de vereniging laten weten dat zij eveneens een ingezonden brief hebben gestuurd naar de krant.

Reconstructietekening Jan Roodenpoortstoren Bureau Monumentenzorg

Ingezonden brief van de vereniging

Torentumult: Wiegmans ansichtkaartvervalsing

Journalist Wiegman lanceert in het Parool van 4 februari jl. onder de kop “De binnenstad als ansichtkaart” een persoonlijke aanval op stadsdeelwethouder Frankfurther en ondergetekende. De aanleiding bestaat uit een plan van een particuliere initiatiefnemer om één of meer torens in de binnenstad te herbouwen, volgens Wiegman “torens waarvan eigenlijk niemand meer weet hoe die er precies uit hebben gezien”. Frankfurther zou zijn ideeën voor dit soort plannen opdoen bij mij. Wij hebben beiden in het verleden iets gedaan in een D66- werkgroep en zo’n verleden is verdacht als je af en toe een mening deelt.

Wiegman levert voor het schellinkje een aandacht trekkend stukje onder het kopje “analyse”. Was het maar een analyse geweest! Dan had hij geen losse sensatieflodders geschoten maar eerst wat feiten uitgegraven. Hij had dan geweten dat het idee om de Haringpakkers- en Jan Roodenpoortstoren te herbouwen in de afgelopen halve eeuw meermalen is gelanceerd en oorspronkelijk uit 1961 stamt. Het voorstel is afkomstig van de toenmalige wethouder Van ’t Hull en vloeide voort uit de restauratie van de Torensluis. Het idee werd ondersteund door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg die de herbouw van de torens architectuurhistorisch verantwoord en stedenbouwkundig van grote waarde noemde. Zo bijzonder is het huidige voorstel dus niet en als het al van Frankfurther afkomstig was geweest dan had hij mij daar niet voor nodig gehad. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amsterdam kent dit verhaal.
Wiegman had met wat meer onderzoek ook kunnen weten dat op grond van (bouw)tekeningen minutieus bekend is hoe de torens er uit zagen én hoe zij in elkaar hebben gezeten. De oorspronkelijke bouwtekeningen van Hendrick de Keyser bestaan nog, maar daarnaast heeft Abraham van der Hart de torens voorafgaand aan de afbraak minutieus opgemeten en gedocumenteerd. Met het oog op mogelijke herbouw.
Tenslotte had Wiegman kunnen weten dat de discussie over de torens op dit moment (nog) niet binnen de VVAB op de agenda staat, wat niet betekent dat de vereniging tegen herbouw is. De herbouw kan zeker een verrijking van het stadsbeeld betekenen, al zullen de plannen eerst bestudeerd moeten worden.

Een andere stelling die Wiegman inneemt is die van Frankfurther als vooruitgeschoven post van de VVAB in het stadsdeelbestuur. Vanuit die positie zouden Frankfurther en Schoonenberg ondermeer samen strijden tegen woonbootbewoners (“twee handen op één buik”). Een beetje meer onderzoek van Wiegman had duidelijk kunnen maken dat de standpunten van het stadsdeelbestuur en de VVAB op dit punt ver uit elkaar liggen. Standpunten worden onafhankelijk van elkaar ingenomen. Iedereen heeft en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.
Wiegman slaat helemaal op hol als hij begint uit te pakken met tips uit eigen koker: een galgenveld in Noord en een schavot op de Nieuwmarkt: een opmerking die - net als de rest van zijn column - gemakkelijk scoort bij mensen die zo hun eigen argumenten hebben om zich niet bezig te houden met het historische cultuurgoed van de binnenstad. Dat werpt op z’n minst de vraag op, op welke buik de handen van Wiegman eigenlijk rusten.

Walther Schoonenberg
voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Amsterdam, 9 februari 2005

LAATSTE NIEUWS:
[Stadsherstel gaat Haringpakkerstoren herbouwen]

(10/2/2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.