[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Nader onderzoek over opengraven Vijzelgracht

Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)
Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)
Vrijdag 9 december heeft het Comité "Vijzelgracht - Entree met kracht" langdurig en constructief overleg gevoerd met wethouder Frankfurter, de directeur van de Noord/Zuidlijn Van Veldhuizen en met een aantal technische topambtenaren. Het overleg betrof de voorlopige rapportage van de 'quick scan' die werd uitgevoerd in opdracht van wethouder Van der Horst en stadsdeelwethouder Frankfurther. Het comité heeft de excuses van wethouder Frankfurther aangaande het vroegtijdig uitlekken van dit rapport aanvaard.

Verschillende Amsterdamse media hadden bericht dat het opengraven van de Vijzelgracht niet haalbaar is. Die conclusie was gebaseerd op de rapportage van de 'quick scan' die werd opgesteld in opdracht van wethouder Van der Horst en stadsdeelwethouder Frankfurther. Het rapport toont een breed scala aan mogelijkheden en varianten om van de Vijzelgracht weer een echte gracht te maken. Het bericht spreekt van een minimum van 18 miljoen euro om de bouw van het metrostation aan te passen en de gracht aan te leggen. Zorgvuldige lezing van het rapport laat echter volgens het Comité "Vijzelgracht - Entree met kracht" zien dat de goedkoopste variant 6 miljoen euro kost.

Het comité heeft tijdens de rapportagebespreking op 9 december verschillende alternatieven en zienswijzen geuit. Dat heeft geleid tot de beslissing om de rapportage nogmaals te bestuderen. Het comité wordt in dit proces betrokken. De nieuwe versie van het rapport zal worden besproken in de commissievergadering van 12 januari 2006, waardoor de bespreking op 14 december kwam te vervallen.

De uiteindelijke beslissing over de verdere voortgang van dit prachtige initiatief ligt bij de gemeenteraad en de stadsdeelraad.

Meer lezen:
[Plan van bewoners om de Vijzelgracht open te graven]
[Deelraad unaniem over de Vijzelgracht]

(WS, 16/12/2005)