[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Zienswijze SPvE Teleport

Geen kantoortorens hoger dan 200 meter

Illustratie uit het SPvE Teleport
Tot 31 augustus ligt de ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Amsterdam Teleport’ ter inzage op het stadhuis. De inspraakbijdrage van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft betrekking op de uitzonderlijke hoogbouwambitie van het SPvE, waaronder een toren van meer dan 200 meter hoog. In het SPvE wordt gerefereerd aan het in 1992 door Gedeputeerde Staten van Noord Holland afgewezen bouwplan van de Larmagtoren, waar de VVAB en enkele andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de historische binnenstad bezwaar tegen hadden aangetekend.
De Larmagtoren gezien boven de bebouwing van de Heren-, Keizers- en Prinsengracht, vanaf straatniveau!
Uit: Toren in Zicht, ARS 1993

De VVAB stelt zich op het standpunt dat reeds in de discussie over de Larmagtoren tien jaar geleden is gebleken dat de grens-overschrijdende effecten van hoogbouw van die omvang vanuit het gezichtspunt van de historische binnenstad ontoelaatbaar zijn: de toren is zelfs op de Heren-, Keizers- en Prinsengracht vanaf straatniveau te zien. De VVAB vraagt zich af waarom Amsterdam eigenlijk een hoogbouwambitie moet hebben, maar ook waarom de effecten van een dergelijke hoogbouw op de gehele stad, in het bijzonder de binnenstad, acceptabel worden geacht. Hoogbouw van een dergelijke omvang gaat de gehele stad aan, vanwege de visuele impact, zowel op de directe omgeving als in de verre omtrek. Dat betekent dat niet alleen een Hoogbouweffectrapportage (HER) nodig is, maar uitgegaan dient te worden van een beoordeling van de effecten van de hoogbouw op de gehele stad, in het bijzonder haar historische binnenstad. Niet de toevallige mogelijkheden maar een stedenbouwkundige analyse van de gehele stad dient te bepalen of hoogbouw op bepaalde plaatsen mogelijk is. Hierin schiet het SPvE ernstig tekort: een stedenbouwkundige visie ontbreekt. In het aangekondigde onderzoek naar de effecten van hoogbouw dienen dus tevens de gevolgen voor het ‘beschermd stadsgezicht’ van de binnenstad te worden meegenomen. Het SPvE loopt vooruit op de resultaten van dit onderzoek.

De VVAB stelt dat in Teleport meer mogelijk is dan in de binnenstad, maar wel binnen grenzen zoals die door de binnenstad worden gedicteerd. Dat betekent volgens een studie in 1993 dat de hoogbouw in Teleport niet hoger kan zijn dan 125 meter. Naar de mening van de VVAB is het niet nodig dat Amsterdam een hogere toren krijgt dan Rotterdam, waar de hoogste kantoortoren van Nederland, de Nationale Nederlanden-toren, 145 meter hoog is. Amsterdam kan haar internationale concurrentiekracht beter putten uit haar eigen bijzondere kwaliteiten.

Meer lezen:
[Onze zienswijze 'Herziening SPvE Teleport] (PDF-bestand)

(WS, 17/8/2005)