De Otter moet verhuizen naar Uitgeest

Westerpark moet consequenties aanvaarden

De laatste zaagmolen van Amsterdam, nu nog aan de Kostverlorenvaart
De VVAB heeft het stadsdeel Westerpark gevraagd ruimhartig mee te werken aan de verplaatsing van de laatste zaagmolen van Amsterdam, De Otter, naar Uitgeest. Het stadsdeel verzet zich daartegen.

De vereniging is in 2002 in het geweer gekomen tegen bebouwing in de omgeving van De Otter die de windvang van de molen zodanig zal beperken dat er van een reŽel gebruik van en een passende locatie voor de molen geen sprake meer zal zou zijn. Het stadsdeel heeft daarnaar niet geluisterd en heeft de plannen doorgezet. Een bedrijfsmatig functioneren van de zaagmolen is daardoor onmogelijk geworden.

Hoezeer het de vereniging ook aan het hart gaat dat de molen van zijn historische plaats zal moeten verdwijnen, het is het gevolg van de afweging die het stadsdeel zelf gemaakt heeft. Naar de mening van de vereniging dient het stadsdeel daarvan nu de consequenties te aanvaarden. Voor de molen is een geschikte locatie gevonden op een themapark in Uitgeest.

[Brief aan stadsdeel, 9/2/2005]
[Onze zienswijze, 21/7/2002]

(WS, 9/2/2005)