Actieformulier meldplicht vakantieverhuur

Laat ons weten wat u vindt van het voorstel van de gemeente om een meldplicht voor vakantieverhuur in te voeren. Wij sturen dan uw reactie door als inspraakreactie aan het gemeentebestuur.

Het College van B & W wil een meldplicht invoeren voor iedereen die zijn woning incidenteel of structureel verhuurt aan toeristen. Daarbij maakt het niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd. Om meldplicht mogelijk te maken heeft de gemeente overlegd met het Rijk en groen licht gekregen voor de invoering hiervan. Deze meldplicht maakt het mogelijk dat de gemeente haar beperkte handhavingscapaciteit beter kan inzetten. Wie de verhuur van zijn woning niet aan de gemeente meldt, kan een boete krijgen.

De verhuursite Airbnb heeft zich nu via haar eigen website uitgesproken tegen de nieuwe regels en roept haar verhuurders op hier bezwaar tegen te maken. Door bewoners wordt echter al jaren geklaagd over de negatieve gevolgen van de vakantieverhuur voor de sociale cohesie van de buurten. In sommige straten wonen bijna geen gewone bewoners meer. In een open brief aan de burgemeester drong de VVAB vorig jaar aan op verschillende maatregelen, waaronder een meldplicht voor vakantieverhuur.

Met onderstaand formulier kunt u een inspraakreactie opstellen, waarin u aangeeft vóór de meldplicht te zijn. Eventueel kunt u ook aangeven waarom het u nuttig lijkt wanneer er een meldplicht komt. Beschrijf bijvoorbeeld uw woonsituatie en de overlast die u ondervindt c.q. verwacht te ondervinden van vakantieverhuur en waarom u het belangrijk vindt dat de balans in wonen, werken en verblijven wordt hersteld.

[Meer lezen]

Inspraakreactie

Ja, ik ben vóór een meldplicht voor vakantieverhuur!

  Geacht College,
Inspraakreactie (vul eventueel aan met uw eigen overwegingen):
  Met vriendelijke groet,
Naam:
Adres:
Postcode+plaats:
Email-adres: (houden wij vertrouwelijk)
Als beveiliging tegen spam-robots vragen wij u de automatisch gegenereerde code hiernaast afgebeeld in te vullen:
 

LET OP: Om uw gegevens en reactie te kunnen versturen dienen alle velden te worden ingevuld. Met het inzenden van uw reactie geeft u de VVAB toestemming alle informatie en gegevens als inspraakreactie over te dragen aan de gemeente Amsterdam.

Helpt u mee door lid te worden?

De VVAB telt momenteel 3.089 leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om de Amsterdamse binnenstad te behouden, wat betreft het historisch stadsgezicht, maar ook het behoud van een goed woon- en werkklimaat.

[Ik wil lid worden]