Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

UNESCO Werelderfgoed

In 2010 werd de Amsterdamse binnenstad geplaatst op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De grachtengordel is het 'kerngebied', de rest van de binnenstad de 'bufferzone', maar voor kerngebied en bufferzone gelden dezelfde bescherming. De VVAB is door de gemeente Amsterdam erkend als 'stakeholder'. [Meer lezen]

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.

De VVAB is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes. Al vier decennia maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad (zie onze statutaire doelstelling).

Zo bekijkt de Werkgroep Waakhond de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Indien nodig tekent de VVAB formeel bezwaar aan tegen een bouwplan. [Meer lezen]

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een belangrijk aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad als een echte levende stad in stand blijft. Binnen de VVAB bestaat een Werkgroep Balans die zich met dit vraagstuk bezighoudt.

Doe met ons mee!

Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent. Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

Rode ramen in de Oude Kerk

Kunstproject in de Oude Kerk. De hele kerk was in het rood gehuld.

De Oude Kerk kleurde maandenlang rood van binnen. Als onderdeel van de tentoonstelling van de Italiaanse kunstenaar ­Giorgio Andreotta Calò werd er rood folie op de ramen aangebracht. Het beroemde licht in de Oude Kerk was daardoor ingrijpend gewijzigd. De hele kerk was in het rood gehuld.
Nu wil de Stichting de Oude Kerk één van de glas-in-lood-ramen permanent vervangen door een rood raam, namelijk in de Heilig Grafkapel, "als herinnering aan de tijdelijke tentoonstelling toen de hele kerk in het rood was gehuld". Verschillende erfgoedorganisaties waaronder de VVAB zijn daartegen een bezwaarprocedure begonnen.

[Meer lezen]

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Hoe lang mogen de vensters in de Oude Kerk rood gekleurd blijven?

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Nieuws

MUPI's in de rechtbank

Op 7 maart vond de zitting plaats van de rechtbank over 28 digitale MUPIi's.
[Meer lezen]

Beroep tegen besluit op bezwaar Oude Kerk

De VVAB heeft beroep aangetekend inzake het rode raam in de Oude Kerk.
[Meer lezen]

Beroep tegen bestemmingsplan Sluisbuurt

De VVAB heeft beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
[Meer lezen]

Beëindig de raamprostitutie

De VVAB schrijft in een brief aan het College dat het tijd is de prostitutie op de Wallen naar binnen te verplaatsen
[Meer lezen]

[Meer nieuwsberichten]

Volg ook onze Facebook-pagina en discussieer mee.

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.